CK2 - Eğitim Rehberi
#1
ZM84Zo.png
Bu rehberde Crusader Kings II'nin en önemli kısımlarından biri olan eğitimi inceleyeceğiz.
Yetenekli hükümdarlara sahip olmamız için oyundaki eğitim mekaniğinin nasıl işlediğini bilmemiz gerekir.
Bu konudaki eğitim mekaniklerine erişebilmek için oyunun Conclave eklentisine sahip olmanız gerekir.

Karakterlerin yaşam süresini çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olmak üzere özelliklerini farklı şekillerde geliştirebileceği 3 oyun içi periyodda inceleyebiliriz.

Birinci Aşama: Çocukluk (6-11 Yaş)
6 yaşına basmış her karakter için bir çocukluk odağı belirlemeniz gerekir. Bu odağı 6 yaşından önce de belirleyebilirsiniz ancak herhangi bir fark yaratmayacaktır. Bu süre zarfında seçtiğiniz odağa göre çeşitli eventler alırsınız ve bu eventler ergenlik döneminde farklı özelliklere evrilebilecek olan birtakım çocukluk özellikleri sağlar. Eğer çocuk yapayzeka kontrolündeyse çocukluk odağı seçilmiş çocuğun bu özellikleri alma şansı %75'tir, eğer çocuk direkt olarak oyuncunun kontrolündeyse o zaman gelen eventlerdeki seçimlerinize göre bu özellikler belirlenir. Genel olarak kolaylıkla istediğiniz çocukluk özelliğini elde edebilirsiniz. İlk olarak bu çocukluk odaklarının hangi çocukluk özellikleri sağlayabileceğini inceleyelim

PnLa6b.jpg
Humility_focus.png Humility (Tevazu): Tevazu odağına sahip çocuklar Timid.png Timid (Çekingen) ve Affectionate.png Affectionate (Şefkatli) çocukluk özelliklerine sahip olabilirler.
Etiquette_focus.png Etiquette (Görgü): Görgü odağına sahip çocuklar Playful.png Playful (Şakacı) ve Indolent.png Indolent (Tembel) çocukluk özelliklerine sahip olabilirler.
Struggle_focus.png Struggle (Mücadele): Mücadele odağına sahip çocuklar Rowdy.png Rowdy (Kaba) ve Willful.png Willful (Kararlı) çocukluk özelliklerine sahip olabilirler.
Pride_focus.png Pride (Övünç): Övünç odağına sahip çocuklar Haughty.png Haughty (Kibirli) ve Brooding.png Brooding (Düşünceli) çocukluk özelliklerine sahip olabilirler.
Duty_focus.png Duty (Yükümlülük): Yükümlülük odağına sahip çocuklar Conscientious.png Conscientious (Sorumlu) çocukluk özelliğine sahip olabilir.
Thrift_focus.png Thrift (Tutumluluk): Tutumluluk odağına sahip çocuklar Curious.png Curious (Meraklı) ve Fussy.png Fussy (Titiz) çocukluk özelliklerine sahip olabilirler.
Faith_focus.png Faith (İnanç): İnanç odağına sahip çocuklar Idolizer.png Idolizer (Idolcü) çocukluk özelliğine sahip olabilir.
Heritage_focus.png Heritage (Miras): Miras odağı için öncelikli bir çocukluk özelliği bulunmamaktadır ve çocukla ebeveynler aynı kültürde ve dindeyse bu odak seçilemez.

Çocuk karakter seçtiği çocukluk odağı ne olursa olsun çocuklukla ilgili herhangi bir eventle karşılaşabilir, ancak seçtiği çocukluk odağının desteklediği çocukluk özelliklerini sağlayan eventlerle karşılaşma olasılığı 5 kat daha yüksektir. Bunun yanı sıra Timid (Çekingen) ve Rowdy (Kaba) çocukluk özellikleri aynı çocukta birlikte bulunamazlar, dolayısıyla Timid olan çocuk Rowdy olmasını sağlayan eventi, Rowdy olan çocuk Timid olmasına sebep olacak eventi alamaz.

Bu çocukluk odaklarıyla elde edilen çocukluk özellikleri karakterin biçimlenmesinde çok büyük önem taşımaktadır, dolayısıyla çocukluk odağını doğru seçtiğinize emin olmalısınız. Çocukluk odağı bir kere seçildikten sonra değiştirilemez.

Son olarak eğer çocuk hapsedilmişse çocuğa yine kendisine çocukluk özelliği sağlayan farklı eventler gelir, bu eventler aracılığıyla Indolent (Tembel), Affectionate (Şefkatli) ve Timid (Çekingen) özellikleri beraberinde çocuğun sağlığına zarar veren çok sayıda etkiyle birlikte elde edilebilir. Eğer çocuk karakter ev hapsindeyse o zaman kendisini hapseden karakter tarafından eğitiliyor olarak gözükür ve normal eventleri almaya devam eder.

İkinci Aşama: Ergenlik (12-15 Yaş)
İkinci aşama içerisinde sahip olduğunuz çocukluk özellikleri normal özelliklere dönüşmeye başlar. Her çocukluk özelliğinin evrilebileceği 3 normal özellik mevcut olmakla birlikte çocuğun eğitmeninde bulunması durumunda devreye girebilecek gizli bir 4. seçenek bulunur. Çocuk için seçilmiş olan eğitim odağının bu süreç esnasında herhangi bir etkisi bulunmaz, bu eğitim odağı sadece 3. aşamada kendisini gösterir.

Örnek vermek gerekirse Pride çocukluk odağından elde edilen Haughty (Kibirli) özelliği Proud (Gururlu), Arbitrary (Keyfi) ve Cruel (Zalim) özelliklerine dönüşebilir, bu dönüşme eylemi tamamiyle rastgele bir şekilde gerçekleştikten sonra eğer çocuğun eğitmeni Ambitious (Hırslı) ise eğitmene bir event gider ve çocuğun oyun tarafından belirlenmiş 3 olasılıktan biri yerine Ambitious olmasını sağlayabilir. Bunun üzerine çocuğa ayrı bir event gider. Gelin hangi çocukluk özelliğinin rastgele bir şekilde hangi normal özelliklere dönüşebileceğini ve eğitmenin hangi özelliğe sahip olması durumunda müdahale ederek kendi özelliğini yansıtabileceğini inceleyelim.

MonB8M.jpgTimid.png Timid (Çekingen) çocukluk özelliği Humble.png Humble (Mütevazi)Shy.png Shy (Utangaç) veya Craven.png Craven (Korkak) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Content.png Content (Hoşnut) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir. 
Affectionate.png Affectionate (Şefkatli) çocukluk özelliği Kind.png Kind (Kibar)Content.png Content (Hoşnut) veya Trusting.png Trusting (Kolay Güvenen) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Charitable.png Charitable (Hayırsever) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Playful.png Playful (Şakacı) çocukluk özelliği Gregarious.png Gregarious (Konuşkan), Deceitful.png Deceitful (Düzenbaz) veya Lunatic.png Lunatic (Deli) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Cruel.png Cruel (Zalim) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Indolent.png Indolent (Tembel) çocukluk özelliği Charitable.png  Charitable (Hayırsever),  Slothful.png Slothful (Üşengeç) veya Gluttonous.png Gluttonous (Obur) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Gregarious.png Gregarious (Konuşkan) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Rowdy.png Rowdy (Kaba) çocukluk özelliği Brawny.png Brawny (Güçlü), Honest.png Honest (Dürüst) veya Dull.png Dull (Kalın Kafalı) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Brave.png Brave (Cesur) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özeliğini yansıtabilir.
Willful.png Willful (Kararlı) çocukluk özelliği Ambitious.png Ambitious (Hırslı)Brave.png Brave (Cesur) veya Stubborn.png Stubborn (İnatçı) özelliklerine dönüşebilir. 
 • Eğer eğitmen Proud.png Proud (Gururlu) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Haughty.png Haughty (Kibirli) çocukluk özelliği Proud.png Proud (Gururlu)Arbitrary.png Arbitrary (Keyfi) veya Cruel.png Cruel (Zalim) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Ambitious.png Ambitious (Hırslı) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Brooding.png Brooding (Düşünceli) çocukluk özelliği Just.png Just (Adil)Wroth.png Wroth (Öfkeli) veya Envious.png Envious (Kıskanç) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Temperate.png Temperate (Ilıman) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Conscientious.png Conscientious (Sorumlu) çocukluk özelliği Diligent.png Diligent (Gayretli) veya Temperate.png Temperate (Ilıman) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Just.png Just (Adil) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Curious.png Curious (Meraklı) çocukluk özelliği Cynical.png Cynical (Alaycı) veya Shrewd.png Shrewd (Kurnaz) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Patient.png Patient (Sabırlı) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Fussy.png Fussy (Titiz) çocukluk özelliği Patient.png Patient (Sabırlı)Greedy.png Greedy (Açgözlü) veya Paranoid.png Paranoid (Paranoyak) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Diligent.png Diligent (Gayretli) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Idolizer.png Idolizer (İdolcü) çocukluk özelliği Zealous.png Zealous (Dindar)Erudite.png Erudite (Bilge) veya Frail.png Feeble (Çelimsiz) özelliklerine dönüşebilir.
 • Eğer eğitmen Kind.png Kind (Kibar) özelliğine sahipse müdahale edip kendi özelliğini yansıtabilir.
Tüm bunlara ek olarak Rowdy özelliği çocukta eğer Genius özelliği mevcutsa onu Quick'e düşürebilir veya Quick mevcutsa onu ortadan kaldırabilir. Curious özelliği Imbecile özelliğine sahip çocuğu Slow'a yükseltebilir veya Slow özelliğine sahip çocuktan Slow özelliğini kaldırabilir. Curious özelliğine sahip çocuk başka dinden biri tarafından eğitiliyorsa ve Cynical özelliğine sahipse eğitmeninin dinine sempati beslediğine yönelik özellik elde edebilir. Conscientious özelliğine sahip çocuklar 3. aşamaya geçişleri esnasında Stressed özelliği elde edebilir. 

Son olarak eğer çocuk hali hazırda mevcut özelliğin potansiyel sonuçlarından biriyle ters düşecek bir özelliğe sahipse o özellikten o sonucu elde edemez, örneğin çocukta Affectionate, Ambitious ve Greedy özellikleri mevcut ve çocuğun eğitmeni Charitable özelliğine sahip. Affectionate'den gelen özellik bu durumda Content olamaz çünkü çocuk hali hazırda Ambitious. Bu sebeple çocuk Kind veya Trusting olabilir, bunun gerçekleşmesi durumunda eğitmen Charitable özelliğini yansıtmak isterse bu durumda çocukta hali hazırda Greedy olduğu için hem üzerine yansıtılan özellik kaybolur hem de ona ters düşen Greedy özelliği silinir.

Üçüncü Aşama: Yetişkinlik (16 Yaş)
Çocuk 16 yaşına bastığında bir eğitim özelliğine sahip olur. Çocuk her zaman kendisi için seçilmiş eğitim odağıyla alakalı bir özelliğe sahip olur. Kaçıncı seviye özelliğe sahip olacağı çocuğun diğer özellikleriyle birlikte belirlenir, çocukluk özellikleri eğitim odaklarını pozitif veya negatif olmak üzere etkileyerek bu seviyeyi etkiler.

Focus_education_diplomatic.png Diplomacy (Diplomasi) eğitim odağı için pozitif çocukluk özellikleri Affectionate.png Affectionate (Şefkatli) ve Curious.png Curious (Meraklı)
 • Willful.png Willful (Kararlı) ve Fussy.png Fussy (Titiz) çocukluk özellikleri bu eğitim odağını negatif etkiler.
Focus_education_martial.png Martial (Askeri) eğitim odağı için pozitif çocukluk özellikleri Rowdy.png Rowdy (Kaba) ve Willful.png Willful (Kararlı)
 • Idolizer.png Idolizer (Idolcü) ve Timid.png Timid (Çekingen) çocukluk özellikleri bu eğitim odağını negatif etkiler.
Focus_education_stewardship.png Stewardship (Yöneticilik) eğitim odağı için pozitif çocukluk özellikleri Brooding.png Brooding (Düşünceli) ve Conscientious.png Conscientious (Sorumlu)
 • Indolent.png Indolent (Tembel) ve Haughty.png Haughty (Kibirli) çocukluk özellikleri bu eğitim odağını negatif etkiler.
Focus_education_intrigue.png Intrigue (Entrika) eğitim odağı için pozitif çocukluk özellikleri Playful.png Playful (Şakacı) ve Fussy.png Fussy (Titiz)
 • Affectionate.png Affectionate (Şefkatli) ve Rowdy.png Rowdy (Kaba) çocukluk özellikleri bu eğitim odağını negatif etkiler.
 Focus_education_learning.png Learning (Öğrenme) eğitim odağı için pozitif çocukluk özellikleri Timid.png Timid (Çekingen) ve Idolizer.png Idolizer (Idolcü)
 • Brooding.png Brooding (Düşünceli) ve Playful.png Playful (Şakacı) çocukluk özellikleri bu eğitim odağını negatif etkiler.
Tüm bunların yanı sıra Genius, Quick ve Diligent her zaman pozitif özellik, Incapable, Imbecile, Inbred ve Slothful her zaman negatif özellik sayılırlar. Çocuğun hangi seviye eğitim özelliğine sahip olacağı pozitif ve negatif değerlere göre belirlenir.

Özellikler1. Seviye Eğitim Özelliği Olasılığı2. Seviye Eğitim Özelliği Olasılığı3. Seviye Eğitim Özelliği Olasılığı4. Seviye Eğitim Özelliği Olasılığı
0 p, 0 n18% / 6% / 2%26% / 27% / 16%27% / 31% / 28% 18% / 34% / 52%
0 p, 1 n 29% / 13% / 4%39% / 35% / 25% 20% / 28% / 30%9% / 22% / 39%
0 p, 2 n 58% / 38% / 21% 34% / 45% / 50%6% / 12% / 20% 0% / 2% / 7%
1 p, 0 n6% / 2% / 0%26% / 17% / 9%40% / 38% / 31%26% / 42% / 58%
1 p, 1 n12% / 4% / 1%34% / 24% / 15%35% / 39% / 35%17% / 31% / 57%
1 p, 2 n37% / 20% / 8%44% / 47% / 42%
16% / 26% / 35%2% / 5% / 13%
2 p, 0 n0% / 0% / 0%9% / 4% / 2%54% / 44% / 34%36% / 49% / 63%
2 p, 1 n 0% / 0% / 0%13% / 8% / 4% 58% / 51% / 41% 27% / 40% / 54%
2 p, 2 n3% / 1% / 0%36% / 26% / 17%53% / 58% / 59% 7% / 13% / 22%

İpuçları ve Öneriler
 • Çocuk için eğitim odağını her zaman çocuğum tüm özelliklerini gördükten sonra, 15 yaşında seçin.
 • Çocuk odağında kararsız kalırsanız veya çabuk karar vermeniz gerekiyorsa (örneğin multiplayerda) seçenekler arasındaki en güvenlisi Thrift.
 • Vassallarınızın çocuklarını eğitirken Humility seçin, böylelikle Content'e sahip sizi seven vassallara sahip olabilirsiniz.
 • Pride ve Etiquette oldukça tehlikeli seçenekler.
 • Müdahale etme olasılığına göre eğitmen seçerken her zaman mevcut özelliğin yerine daha iyisini koyacak özelliğe sahip birini seçmeye çalışın.
 • Yetenekli eğitmenler seçmeye dikkat edin.
 • Basitçe eğer çocuğun yüksek Martial değerine sahip olmasını istiyorsanız Struggle seçeneğini seçebilirsiniz.
 • Çocuğun yüksek Learning değerine sahip olmasını istiyorsanız Faith seçeneğini seçebilirsiniz.
 • Doğru hamleler yapıp sürekli 14 yaşında aksi özelliklere sahip çocuklar göndererek eğitmenlerin hayatını karartabilirsiniz.
 • Eğitim mekaniğiyle ilgili ipuçları ve önerilerinizi paylaşın bu kısma ekleyelim.
Tüm bunların yanı sıra eğer Way of Life eklentisine sahipseniz odaklar aracılığıyla çok sayıda yeni özellikler edinebilirsiniz.
Per aspera ad astra.
[+] 9 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#2
oha rehbere gel . Teşekkürler
Ara
Cevapla
#3
Muhteşem bir rehber yapmışsın, eline sağlık!
Ara
Cevapla
#4
1)Genel olarak hangi odaklari secmeyi oneriyorsunuz kendi cocugumuzu egitirken?
2)Egitmen neye gore secilmeli? Ben bunu bilmedigimden her zaman cocugumu kendim egitiyorum,mantikli mi?
3)Nasil olsa varis olamayacak kiz cocuklarini egitmek neye yariyor?
Ara
Cevapla
#5
(03-12-2017, 03:54)Sezar : 1)Genel olarak hangi odaklari secmeyi oneriyorsunuz kendi cocugumuzu egitirken?
2)Egitmen neye gore secilmeli? Ben bunu bilmedigimden her zaman cocugumu kendim egitiyorum,mantikli mi?
3)Nasil olsa varis olamayacak kiz cocuklarini egitmek neye yariyor?

1) Çocuğunu ne olarak yetiştirmek istiyorsan. Örneğin Entrikacı olmasını istiyorsan playful ya da thrift seçersin. Askeri istiyorsan direk Struggle. Bunun gibi.
2) Eğitmen doğru mudur bilmiyorum ama çocuğu hangi yönde geliştiriceksem ,örneğin entrika, entrikası yüksek bir karakterin yanına gönderirim.
3) Her hangi bir işe yaradığını düşünmüyorum. Bazen veraset onlara kalabiliyor. O durumda iyi bir eğitim almış olması hoş olur. Kadın yöneticilere en yakışan entrika ya da diplomasi denebilir.
[+] 1 üye Justicar nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#6
(03-12-2017, 03:54)Sezar : 1)Genel olarak hangi odaklari secmeyi oneriyorsunuz kendi cocugumuzu egitirken?
2)Egitmen neye gore secilmeli? Ben bunu bilmedigimden her zaman cocugumu kendim egitiyorum,mantikli mi?
3)Nasil olsa varis olamayacak kiz cocuklarini egitmek neye yariyor?

1-Ne yönde gelişmesini istiyosam ona göre kalıplarım var. Bu şekilde yapınca özellikle martial, steaward ve learningde istediğim şeyi 3 veya 4. düzeyde elde ediyorum genelde.
Diplomasi-Humility
Martial-Struggle
Steaward-Duty
Intrigue-Thrift
Learning-Faith
2-Genelde kendim eğitirim.
3-Entrikayla eğitmek biriyle evlendirdiğinde plot falan yapmana yardımcı olabilir gibi.
76561198161643931.png
[+] 1 üye altnkurt nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#7
Ben genellikle Duty kullanıyorum çünkü diğer odakların negatif özelliğe gidebilecek yönelimleri mevcut. Zaten çocuğun kendine has özellikleri rastgele gelişiyor. Böylece en azından temperate veya diligent eklentisini garanti ediyorum.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.