Günlük: Imperator - Vasal Devletler, İç Savaşlar ve İsyanlar
#1
diaryimp.png

Imperator: Rome günlüklerinde bu hafta vasal devletlerden, iç savaşlardan ve isyanlardan bahsediliyor.

https://forum.paradoxplaza.com/forum/ind...9.1151430/ :Herkese merhaba. Bugün vasal devletler ve onların sadakatleri hakkında konuşacağız. Ayrıca İç Savaşlar ve İsyanlar’dan da bahsedeceğiz.

İç Savaşlar & İsyanlar

civilwar.jpg

İç savaşların ve isyanların eyaletler ile karakterlerin sadakatine bağlı olduğundan daha önceki bir günlükte bahsetmiştik.

İç savaşlar, ordunuzun %33’ü sadakatsiz generallerin emrindeyse veya nüfusunuzun %33’ü sadakatsiz eyaletlerde yaşıyorsa çıkar. İç savaş ülkenizi ikiye böler ve taraflardan biri teslim olana kadar savaş devam eder.

İsyanlar, nüfusunuzun %20’si sadakatsiz ve yabancı kültüre sahip eyaletlerde yaşıyorsa çıkar. İsyanla birlikte çeşitli isyancı ülkeleri ortaya çıkar ve bağımsızlık için savaşırlar.

rebelscum.jpg

Vasal Devletler

Vasallar dışarıda başkalarına bağlı devletlerdir. Kendi diplomasilerini yapamazlar. Korunabilmek için daha güçlü bir ülke ile bir antlaşma yaparlar, bu daha güçlü ülke onların “efendi”leri olur. Vasallığın farklı türleri olsa da aşağıdaki kurallar tüm vasallar için geçerlidir:
 • Vasallar ticaret dışında başka ülkelerle diplomatik antlaşmalar yapamaz.
 • Bir ülke vasal olduğunda diğer ülkelerle olan tüm antlaşmaları iptal olur.
 • Vasal ve efendisi her zaman birbirleri arasında askeri geçiş iznine sahiptir.
 • Vasallar, efendilerinin diğer vasalları üzerinde de askeri geçiş iznine sahiptir.
 • Vasallar her zaman efendilerine savaş açıp vasallıklarını sona erdirebilirler.
Bunlara ek olarak çoğu vasallık türü efendilerine belli bir miktar kaynak öderler.

Vasal türleri için hem vasalın hem de efendinin karşılaması gereken bazı zorunluluklar var. Zorunlulukların karşılanıp karşılanmadığı sadece vasallık ilk başta yaratılırken kontrol edilse de daha sonra karşılanamayan hale gelen zorunluluklar (belli bir büyüklüğün altında olması gereken vasalın limiti aşması gibi) vasallığın devam etmesini zorlaştırır. Anlaşmazlık çıkmaya başlar ve bu da iki taraf arasında bazı olaylara (event) neden olur.

Vasal Sadakati
Her vasalın efendisine karşı bir sadakat değeri vardır. Bu değer efendiye ne kadar ödeme gönderildiğini belirler. Ayrıca düşük sadakat seviyesinde vasallar efendilerine karşı isyanlara ve iç savaşlara katılabilirler.

Vasal sadakati 0 ile 100 arasında değişir, 100’de tam bağlıdırlar. Bu değer 50’nin altında düştüğünde vasal sadakatsiz sayılır. Böylece:
 • Efendiye ödenilen miktar %50’ye kadar düşer.
 • Vasalın kültürüne sahip bir isyan çıkarsa vasal isyana katılır.
 • İç savaş çıkarsa ve eyaletlerden biri sadakatsizse vasal ayaklanan tarafa katılır.
Sadakat, vasal ve efendisi arasındaki ilişkiye, aradaki ordu farkına, aynı kültürden vasallara, nüfus sayısına, yasalara ve efendinin agresif genişleme, tiranlık, istikrar gibi değerlerine göre değişir.

Bütünleşme
Efendi zamanla vasalını doğrudan bütünleştirmek isteyebilir. Bunun için ilişkinin en az 190 olması gerekir ve bir süre geçtikten sonra topraklar doğrudan efendinin kontrolüne geçer (integration). Bütünleştirilemeyen vasal türleri de var. Haraçgüzar devletler gibi bazı vasallar bütünleşecek kadar efendilerine bağlı değildir.

İsyancıları Destekleme

supportrebs.jpg

Büyük imparatorluklarda nasıl istikrarı bozabileceğimize gelelim. Büyük güç ve daha üzeri kademelerdeki ülkeler “İsyancıları Destekle” diplomatik eylemine sahiptir. Bu eylem ile hedef ülkenin kültür grubundan olmayan her nüfusun mutluluğu 20 düşer. Huzursuzluğun büyümesiyle ve eyaletlerin sadakatinin düşmesiyle sonuçlanabilir.

İsyancıları destekleyen devletin sadece sözleriyle değil hareketleriyle de desteklemesi gerekiyor. Desteklenen isyancılar isyan çıkarttığında onların yanında savaşa çağrılacaklar.

İsyancıları destekleyen devlet, destek süresi boyunca -5 diplomatik itibar cezası ve aylık 0.02 agresif genişleme artışına maruz kalacak. Agresif genişleme kendi yabancı nüfusunuzun mutsuzluğunu düşürdüğü ve agresif genişlemenin azalması uzun sürebildiği için isyancıları desteklemeyi pek de hafife almayın.

Ayrıca hedef ülke, isyancılarını destekleyen ülkeye karşı destek süresi boyunca casus belli elde edecek.

Vasal Türleri

Bununla birlikte oyunda var olan vasal türlerine gelelim. Bunlardan çoğu çeşitli bölgelere odaklandığımız günlüklerde de bahsedildi.

Haraçgüzar

tributary.jpg

Oyundaki en basit vasal türü. Vasal kendini koruması için bir başka devletle haraç karşılığı anlaşır. Vasal istediği zaman haraçgüzarlığı iptal edebilir ama bunu yapmak efendisine belli bir süreliğine casus belli verir.
 • Yapılan ödeme: Her ay gelirin %25’i efendiye ödenir.
 • Zorunluluklar:
  • Her ülke haraçgüzar olabilir.
 • Özel kurallar:
  • Vasal saldırıldığında efendisi onu korur.
  • Diplomatik ilişki sınırına dahil olmaz.
  • Vasal, efendisinin savaşlarına katılmaz.
  • Vasal diplomatik yolla bütünleştirilemez.
  • Vasal aradaki ilişkiyi diplomatik yolla bozabilir.

Derebeylik

feudatory.jpg

Derebeylik, aynı kültür grubunda bulunan daha büyük ve güçlü bir ülkeyi takip eden şehir devletleridir. Tarihte bu tür vasallar efendinin diğer vasalları ile bir tür birlik içerisinde olurlardı. Ayrıcalıklı bir vasallık diyebilirsiniz.

Derebeylikleri efendilerine insan gücü verir ve savaşlara katılması beklenir. Romalı Socii, Kartaca kontrolü altındaki Kuzey Afrika’da yer alan Pön şehirleri, Frigyalı Antigonidlerin altında yer alan Ege’deki şehir birlikleri örnek verilebilir.
 • Yapılan ödeme: Aylık insan gücünün %35’i efendiye ödenir.
 • Zorunluluklar:
  • Vasallar en fazla 10 şehre sahip olabilir.
  • Efendinin en az 20 şehri olması gerekir.
  • Vasallar ve efendileri aynı kültür grubunda olmalı.
 • Etkiler:
  • Vasal nüfusunun mutluluğu %5 düşer ve vasalın ordu bakım masrafı %10 azalır.
 • Özel kurallar:
  • Vasal saldırıldığında efendisi onu korur.
  • Bu ilişki, diplomatik ilişki sınırına dahil olmaz.
  • Vasal, efendisinin savaşlarına katılır.
  • Vasal diplomatik yolla bütünleştirilebilir.
  • Vasal diplomatik yolla bu ilişkiyi bozamaz.

Vasal Kabile

tribal_vassa.jpg

Vasal kabileler, yakındaki güçlü bir uygarlaşmış devletle yakın ilişkileri olan kabile krallığı, şefliği veya federasyonudur. Kabile devletlerin ülke uygarlık seviyesi ve şehirlerindeki uygarlık artışı arttığı için daha çabuk ve kolay uygarlaşırlar. Bunun karşılığında kabile devleti efendisine insan gücü verir. Örnek olarak Kartaca’nın Numidyalı krallıkları veya Roma’nın sınırlarındaki çeşitli devletler verilebilir.
 • Yapılan ödeme: Aylık insan gücünün %15’i efendiye ödenir.
 • Zorunluluklar:
  • Vasal kabile olmalı.
  • Efendi kabile olmamalı.
  • Efendinin başkentindeki uygarlık seviyesi vasalın başkentinden daha yüksek olmalı.
  • Efendi 10 veya daha fazla kabile vasalına sahip olmamalı.
 • Etkiler:
  • Efendinin kabile üyesi nüfusunun mutluluğu bu türden her vasal için %3 artar.
  • Vasalın ülke uygarlık limiti %10 artar.
  • Vasalın uygarlık seviyesi her ay 1 artar.
 • Özel kurallar:
  • Vasal saldırıldığında efendisi onu korur.
  • Vasal efendisinin savaşlarına katılmaz.
  • Vasal diplomatik yolla bütünleştirilemez.
  • Bu ilişki, diplomatik ilişki sınırına dahil olmaz.
  • Vasal bu ilişkiyi diplomatik yolla bozabilir.

Bağımlı Devlet

client_state.jpg

Bağımlı devletler efendilerine daha bağlıdır ve derebeylikler gibi aynı kültür grubunda olmaları gerekmez. Bu tür devletler daha çok savaşlar sonucu ortaya çıkar. Bağımlı devletin kralını bir validen ayıran şey genel olarak özerklik seviyesi ve ülkeye olan yerel bağlardır.
 • Yapılan ödeme: Aylık gelirin %25’i.
 • Zorunluluklar:
  • Vasalın şehir sayısı 150’den az olmalı.
  • Vasal ve efendi kabile devleti olmamalı.
 • Etkiler:
  • Vasalın kralının popülarite artışı %5 düşer.
  • Vasalın ticaret etkisi %10 artar.
 • Özel kurallar:
  • Vasal saldırıldığında efendisi onu korur.
  • Vasal sadece efendisi ile ticaret yapabilir.
  • Vasal efendisinin savaşlarına katılabilir.
  • Vasal diplomatik yolla bütünleştirilebilir.
  • Bu ilişki, efendinin diplomatik ilişki sınırına dahil edilir.

Satraplık

satrapy.jpg

Satraplıklar sadece vasal Pers askeri geleneklerine sahipse kurulabilir. Satrap birçok yönden valiye benzerdir ama daha fazla otoritesi ve sorumluluğı vardır. Doğuda güçlü bir satraplığınız olmalı beklentisi olduğu için meşruiyetinizi yüksek tutmada yardımcı olurlar.

Satraplıklar bağımsız hareket etmeleriyle ve sorun çıkarmalarıyla bilinir. Satraplıkları mutlu tutmak için bazı olaylar (eventler) ile uğraşmanız gerekir.
 • Yapılan ödeme: Aylık gelirin %50’si.
 • Zorunluluklar:
  • Vasal Pers askeri geleneklerine sahip olmalı.
  • Vasal en az 40 şehre sahip olmalı.
  • Efendi en az 150 şehre sahip olmalı.
  • Vasal ve efendisi birer monarşi olmalı.
 • Etkiler:
  • Efendi, satraplık başına aylık %2 meşruiyet alır.
 • Özel kurallar:
  • Vasal saldırıldığında efendisi onu korur.
  • Vasal efendisinin savaşlarına katılabilir.
  • Vasal diplomatik yolla bütünleştirilebilir.
  • Bu ilişki, efendinin diplomatik ilişki sınırına dahil edilir.
  • Vasal bu ilişkiyi diplomatik yolla iptal edemez.

Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta kabilelere ve kabile bölgelerimizden birine yakından göz atacağız.
[+] 5 üye Ragnvaldr nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.