Stellaris - Ekonomi Rehberi
#1
Arkadaşlar bu rehber başlıktan da anlayacağınız üzere Stellaris ekonomi rehberi o yüzden klasik başlangıç cümlesi kurmayacağım.

Temel Kaynaklar
Bu kaynakları kullandığımız alanlar saymakla bitmez her yerde kullanılırlar.

Energy_Credits.png Enerji Kredisi (Energy Credits)
 • 24px-District_generator.png Jeneratör Bölgesinden (Generator District)  24px-Job_technician.png Teknisyen (Technician) işçilerin ürettikleriyle
 • 24px-Trade_value.png Ticaret (Trade Value) Poliçeleriyle (bunu aşağıda detaylandıracağım)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Yıldız Sistemlerinin (Starbase) yanına inşa ettiğimiz maden istasyonları sayesinde (mining stations)
 • 24px-Arcane_technology.png Kalıntıları (Minor Artifact) satarak 500 enerji kredisi elde edebiliriz lakin bunları enerji elde etmek için satmak bülbülü eti için öldürmeye benzer
Üretimi artırmak için binalar
Building_power_hub_1.png
Enerji Şebekesi (Energy Grid) sayesinde bu binayı yaptığınız gezegendeki 24px-Job_technician.png teknisyenlere %15 enerji üretimi bonusu verir ayrıca yapıldığı gezegende 24px-Job_technician.png 1 teknisyen işi daha açar

Building_power_hub_2.png
Enerji Merkezi (Energy Nexus) , Enerji Şebekesi binasının geliştirilmesiyle elde edilir 24px-Job_technician.png teknisyenlere %25 enerji üretimi bonusu verir 24px-Job_technician.png 2 tane teknisyen işi daha oluşturur.

Building_bio_reactor.png 
Bio Reaktör Binası her ay Food.png 25 yiyecek karşılığı Energy_Credits.png 20 enerji kredisi üretir.

Building_betharian_power_plant.png
Betheryalı Güç Üretim Tesisi (Betherian Power Plant) Energy_Credits.png 10 enerji üretir ve 24px-Job_technician.png 4 teknisyen işi istihdam eder. 24px-Tech_mine_betharian.png Betherian Power Plant teknolojisiyle açılır.


Minerals.png Mineral (Minerals)
 • 24px-District_mining.png Maden Bölgesinden (Mining District) Job_miner.png Madenci emektarlar (Miner) sayesinde 
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Yıldız Sistemlerinin (Starbase) yanına inşa ettiğimiz maden istasyonları sayesinde (Mining Stations)
 • Taş yaratık nüfusları  (lithoids) besicilik tarzı (livestock) kölelikle maden hasadı yapabilirsiniz.
Üretimi artırmak için binalar
Building_mineral_processing_plant_1.png Mineral Arıtma Tesisleri (Mineral Purification Plants) bu binayı yaptığınız gezegendeki Job_miner.png madencilere %15 mineral üretim bonusu verir ayrıca yapıldığı gezegende Job_miner.png 1 madenci işi daha açar 


Building_mineral_processing_plant_2.png Maden Arıtma Merkezleri (Mineral Purification Hubs) bu binayı yaptığınız gezegendeki Job_miner.png madencilere %25 mineral üretim bonusu verir ayrıca yapıldığı gezegende Job_miner.png 2 madenci işi daha açar


Food.png Yiyecek (Foods)
 • 24px-District_farming.png Tarla Bölgesinden (Agriculture District)  Job_farmer.png Çiftçi kardeşlerimiz (Farmer) yardımıyla
 • Organik halkları (Organic Pops) besicilikle (livestock) yetiştirirseniz onlardan kazanırsınız
Üretimi artırmak için binalar
Building_food_processing_facility.png Yiyecek Üretim Tesisi (Food Processing Facilities) bu binayı yaptığınız gezegendeki Job_farmer.png çiftçilere %15 yemek üretim bonusu verir ayrıca yapıldığı gezegende Job_farmer.png 1 çiftçi işi daha açar


Building_food_processing_center.png Yiyecek Üretim Merkezi (Food Processing Centers) bu binayı yaptığınız gezegendeki Job_farmer.png çiftçilere %25 yemek üretim bonusu verir ayrıca yapıldığı gezegende Job_farmer.png 2 çiftçi işi daha açar


Building_hydroponics_farm_3.png Sera (Hydroponics Farms) Job_farmer.png 2 çiftçi işi verir


Bu kaynakların üretimini arttırmanın daha çeşitli yöntemleri de var aşağıdaki başlıklarda onları da anlatacağım merak etmeyin


Üstteki kaynaklardan farklı olarak diğer bir kaynağımız

24px-Trade_value.png Ticaret (Trade Value)
Kovan Zihinlilerde (Hive-Mind) ve Robot imparatorluklarda yoktur. Ticaret çok çeşitli yerlerden gelir , detaylı bir konudur ben bunu basit şekilde anlatıcam
Building_commercial_zone.png Ticaret Hanları (Commercial Zones) Binası 5 tane  Job_clerk.png katip (clerk) işi verir.Katipler +2 24px-Amenities.png kolaylık (amenities) ve +2 24px-Trade_value.png ticaret sağlar


Building_commercial_megaplex.png Büyük Ticaret Hanları (Commercial Megaplexes) üstteki binanın geliştirilmiş halidir. Job_clerk.png 5 katip ve 1  Job_merchant.png tüccar (merchant) işi açar.Tüccarlar 24px-Trade_value.png 8 ticaret ve 24px-Amenities.png 5 kolaylık sağlar.


Building_galactic_stock_exchange.png Galaktik Borsa (Galactic Stock Exchange) binası gezegendeki 24px-Trade_value.png ticareti yüzde %20 artırır


Gelişmiş Kaynaklar
Bu kaynakların hammaddesi mineraldir, üretilmek için mineral harcarlar. Donanmalarda,işlerde ve nüfuslar (pops) tarafından tüketilirler.

24px-Consumer_goods.png Tüketim Malları (Consumer Goods)
Altta diğer başlıkta okuyacağınız ticaret poliçesiyle elde edildiği gibi binalarla da kazanılabilir.
 • Job_artisan.png Zanaatkarlar (artisan) tarafından üretilir.Her biri 24px-Consumer_goods.png 6 tüketim malı üretim Minerals.png 6 mineral harcar.  24px-Civic_machine_servitor.png Hizmetkar robotlarda (rogue servitor) her bir
 • Job_artisan.png Zanaatkar robot 24px-Consumer_goods.png 8 tüketim malı üretip Minerals.png 8 mineral harcar.
Building_factory_1.png Sivil Endüstriler (Civil Industries) Job_artisan.png 2 zanaatkar işi açar zanaatkarlar toplamda 24px-Consumer_goods.png 12 tüketim malı üretip  Minerals.png 12 mineral harcar


Building_factory_2.png Sivil Fabrikalar (Civil Fabricators) üstteki binanın geliştirilmiş halidir Job_artisan.png 5 zanaatkar işi açar zanaatkarlar toplamda 24px-Consumer_goods.png 30 tüketim malı üretip Minerals.png 30 mineral harcar


Building_factory_3.png Tüketim Malı Üretimhanesi (Civilian Replicomplexes) üstteki binanın geliştirilmiş halidir Job_artisan.png 8 zanaatkar işi açar zanaatkarlar toplamda  24px-Consumer_goods.png 48 tüketim malı üretip Minerals.png 48 mineral harcar


24px-Alloys.png Alaşımlar (Alloys)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png  Maden istasyonları tarafından ve
 • Job_foundry.png Metalurjistler (metallurgist) tarafından üretilir. Metalurjistlerin her biri 24px-Alloys.png 3 alaşım üretip Minerals.png 6 mineral harcar. 24px-Auth_machine_intelligence.png Makine İmparatorluklar Metalurjist başı 24px-Alloys.png 4 alaşım üretim Minerals.png 8 mineral harcar.
Building_foundry_1.png Alaşım Dökümevi (Alloy Foundries) Job_foundry.png 2 metalurjist işi açar. Metalurjistler 24px-Alloys.png 6 alaşım üretip Minerals.png 12 mineral harcar


Building_foundry_2.png Alaşım Dökümhanesi (Alloy Mega-Forges) , üstteki binanın geliştirilmiş halidir, Job_foundry.png 5 metalurjist işi açar.Metalurjistler toplamda  24px-Alloys.png 15 alaşım üretip Minerals.png 30 mineral harcar


Building_foundry_3.png Alaşım Üretim Hattı (Alloy Nano-Plants) üstteki binanın geliştirilmiş halidir , Job_foundry.png 8 metalurjist işi açar.Metalurjistler toplamda 24px-Alloys.png 24 alaşım üretip
Minerals.png 48 mineral harcar


Building_production_center.png Kaynak Üretimi Bakanlığı (Ministry of Production Resource) Binası yapıldığı gezegendeki 24px-Alloys.png alaşım ve 24px-Consumer_goods.png tüketim malları üretimine %15 bonus verir, Job_administrator.png 1 yönetici işi (administator jobs) oluşturur.


Stratejik Kaynaklar
Bu kaynaklar oyunun ileriki aşamalarında olmazsa olmazdır. Önemli kaynaklardır, kıymetlidirler. İleri seviye silahlarda, zırhlarda (armor) , güç kalkanlarında (shield) , üst seviye binalarda ve edictlerde kullanılır.

24px-Exotic_gases.png Egzotik Gazlar (Exotic Gases)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından ve
 • Building_refinery.png Egzotik Gaz Rafinerisi (Exotic Gas Refineries) Binasıyla da gezegenlerde üretebilirsiniz bu bina kendi adıyla anılan 30px-Tech_exotic_gases.png Egzotik Gazlar (Exotic Gases) teknolojiyle açılır. Job_gas_refiner.png +1 Gaz Rafinericisi (Gas Refiner) işi istihdam eder. Her Job_gas_refiner.png Gaz Rafinericisi (Gas Refiner) 24px-Exotic_gases.png 2 Egzotik Gaz üretip Minerals.png 10 Mineral harcar.
 • Building_gas_extractors.png Gaz Sondası (Gas Extraction Wells) Binası üstteki binanın ücretsiz halidir. Sadece bazı ender gezegen türlerine yapılabilir. Job_gas_extractor.png Gaz Üretici (Gas Extractor) istihdamı yapar. Size 24px-Exotic_gases.png 2 Egzotik Gaz üretir ve karşılığında herhangi bir kaynak tüketmez.
24px-Rare_crystals.png Nadir Kristaller (Rare Crystals)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından ve
 • Building_crystal_plant.png Sentetik Kristal Tesisleri (Synthetic Crystal Plants) Binasıyla da gezegenlerinizde üretebilirsiniz. Bu bina kendi adıyla anılan 30px-Tech_mine_rare_crystals.png Nadir Kristaller (Rare Crystals) Teknolojisiyle açılır.
 • Job_translucer.png +1 Trancelucer istihdamı yapar. Her trancelucer 24px-Rare_crystals.png 2 nadir kristal (rare crystal) üretip Minerals.png 10 mineral harcar.
 • Building_crystal_mines.png Kristal Madenleri (Crystal Mines) Binası üstteki binanın masrafsız halidir. Sadece belli başlı ender gezegenlerde yapılabilir. Job_crystal_miner.png Kristal Madencileri (Crystal Miners) istihdamı açarlar, size beleş çalışırlar, masrafları yoktur ama trancelucer kadar üretim yaparlar. İyi insanlardır
24px-Volatile_motes.png Uçucu Tozlar (Volatile Motes)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından ve
 • Building_chemical_plant.png Kimyasal Üretim Tesisleri (Chemical Plants) Binasıyla kendi gezegenlerinizde de üretebilirsiniz. Bu bina kendi adıyla anılan  30px-Tech_volatile_motes.png Uçucu Tozlar (Volatile Motes) Teknolojisiyle açılır.
 • Job_chemist.png +1 Kimyacı (Chemist) istihdamı yapar. Her kimyacı 24px-Volatile_motes.png 2 uçucu toz (volatile motes) üretimine karşın Minerals.png 10 mineral harcar.
 • Building_mote_harvesting_traps.png Toz Hasadı (Mote Harvesting Traps) Binası üstteki binanın masrafsız halidir. Sadece nadir bazı gezegen türlerinde yapılabilir. Job_mote_harvester.png Toz Hasatçıları (Mote Harvester) istihdamı açar, Job_chemist.png kimyacıların aksine kaynak harcamazlar tutumlu ve vefalı işçilerdir.
24px-Dark_Matter.png Karanlık Madde (Dark Matter)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından kazanılabilir fakat önce 30px-Tech_mine_dark_matter.png Karanlık Madde araştırmasını yapmak gerekir.
24px-Living_Metal.png Akışkan Metal (Living Metal)
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından kazanılabilir fakat önce  30px-Tech_mine_living_metal.png Akışkan Metal araştırmasını yapmak gerekir.
24px-Zro.png Zro
 • 24px-Fleet_task_build_mining_station_action.png Maden İstasyonlarından kazanılabilir fakat önce   30px-Tech_mine_zro.png Zro Distillation araştırmasını yapmak gerekir.
24px-Nanites.png Nanit (Nanites)
 • Çeşitli eventlerle, anomalilerle kazanılır.
 • Building_nanite_transmuter.png Nanite Transmuter Binası, 24px-Tech_nanite_transmutation.png Nanite Transmutation teknolojisiyle açılır. 24px-Nanites.png 1 Nanit karşılığı size 2 24px-Rare_crystals.png Nadir Kristal, 2 24px-Volatile_motes.png Uçucu Toz, 2 24px-Exotic_gases.png Egzotik Gaz verir.

Ekonomiyle İlgili Diğer Enstrümanlar
24px-Civic_slaver_guilds.png Kölelik (Slavery)
Köleler oyunda size düşük maliyetle yüksek çıktı veren kaynaklardır. Büyük nimettir. Bir halkı köle yapmak için türler (species) kısmına gelip vatandaşlık hakları (citizen rights) kısmından köle olarak seçebilirsiniz. Devamında poliçeler (policies) kısmından ne tür köle olarak hizmet edeceklerini seçebilirsiniz.

24px-Stability.png İstikrar (Stability)
İstikrar gezegenler için olmazsa olmazdır, istikrar düşük olduğunda gezegenlerinizde kötü olaylar meydana gelir. İstikrar ne kadar düşükse bu olayların şiddeti o kadar artar. Yüksek olduğunda gezegeninize güzel bonuslar verir fakat unutulmamalıdır ki gezegenlerin istikrarı birbirlerinden bağımsızdır.
50'den yüksek her bir istikrar puanı gezegene +%0,6  24px-Mod_pop_resource_output.png İşlerden Kaynak Üretimi , +%0,6 24px-Trade_value.png Ticaret ve +0,4 24px-Mod_planet_migration_all_pull.png Göç Çekiciliği (Immigration Pull) verir. Yani gezegenin istikrarı 100 olduğu takdirde size vereceği bonus +%30 24px-Mod_pop_resource_output.png İşlerden Kaynak Üretimi , +%30 24px-Trade_value.png Ticaret ,+20 24px-Mod_planet_migration_all_pull.png Göç çekiciliği (Immigration Pull) olacaktır.

50'den düşük her bir istikrar puanı gezegene -%1 24px-Mod_pop_resource_output.png İşlerden Kaynak Üretimi (resources from jobs) , -%1 24px-Trade_value.png Ticaret (Trade Value)  ve +2 24px-Mod_planet_migration_all_pull.png Göç Vericiliği (Emigration Push) verir. Bu da istikrar 0 olduğu vakit -%50 24px-Mod_pop_resource_output.png İşlerden Kaynak Üretimi (resources from jobs), -%50  24px-Trade_value.png Ticaret (Trade Value), +100 24px-Mod_planet_migration_all_pull.png Göç Vericiliği (Emigration Push) demektir.

İstikrar çok çeşitli yöntemlerle arttırılsa da bizim için önemli istikrar arttırma yöntemleri halkın desteği (approval rating), kolaylıklar (amenities) gibi etkenlerdir.

İstikrarı arttıran binalar
Building_palace.png Soylu Mülkü (Noble Estates) 24px-Job_noble.png 1 Soylu (Noble) işi açar ve her soylu 24px-Stability.png 5 istikrar, 24px-Unity.png 3 unity verir. 24px-Civic_aristocratic_elite.png Aristokratik Elit (Aristocratic Elite) Civic gerekir.


Building_hab_laboratory_module.png Psişik Polis Karakolu (Psi Corps) binası 24px-Stability.png 5 istikrar (stability) verir ve Job_telepath.png 2 telepat (telepath) işi açar. 24px-Ap_mind_over_matter.png Zihin maddeden üstündür (Mind over matter) ascension perki gerekir


Ekonomi Poliçeleri (Economic Policies)
Sivil Ekonomi : +%15 24px-Consumer_goods.png Tüketim Malları Üretimi -%25 24px-Alloys.png Alaşım Üretimi
Dengeli Ekonomi : Herhangi bir etkisi yok
Askeri Ekonomi : +%15 24px-Alloys.png Alaşım Üretimi -%25 24px-Consumer_goods.png Tüketim Malları Üretimi

Ticaret Poliçeleri (Trade Policies)
Refah Üretimi (Wealth Creation) 24px-Trade_value.png 1 ticaret başına size Energy_Credits.png 1 enerji kredisi verir.
Tüketim Faydası (Consumer Benefits) 24px-Trade_value.png 1 ticaret başına size Energy_Credits.png 0,5 enerji kredisi ve 24px-Consumer_goods.png 0,25 tüketim malları verir.
Fikir Pazarı (Marketplace of Ideas) 24px-Trade_value.png 1 ticaret başına size Energy_Credits.png 0,5 enerji kredisi ve 24px-Unity.png 0,5 birlik (unity) verir.

Edictler
Devletinize göre edict seçmek güçlü ekonomi için çok gerekli etkenlerden biridir. Edictlerin masrafı ve limiti değişkendir. Otokratik hükümet tipleri +1 edict kapasitesi verirken demokratik yönetim tarzları edict maliyetini düşürür. Ekonomi ve diğer konular hakkında yapılmış edict rehberi için bu linke tıklayabilirsiniz.

Gezegen seçimi
Gezegenlerin de türler (species) gibi kendi özellikleri (traits) vardır. Gezegen traitlerini gösteren daha önceden yapılmış güzel rehbere buradan ulaşabilirsiniz.
1612458285034.png Gezegenleri değerlendirirken sahip oldukları bölge (district) sayılarına göre yatırım yapılabilir. Yandaki fotoğrafta bölgelere bölük pörçük yatırım yapılmış dolayısıyla verim düşük kalmıştır. Bu bölgelere sahip gezegene yapılması en doğru olan tarım ve enerji bölgeleri yerine madene odaklanılmalıdır.Düşük sayıda olan ev bölgeleri (house district) içinse bina slotlarını kullanarak halkın başını sokabileceği evler yapabilirsiniz.

Özel Gezegen Türleri
Habitat,Ecümenopolis,Halka Dünya (Ring World)

Aşağıdaki Fotoğrafta
1. Kısım gezegenlerin özelliklerinin görüldüğü kısım
2. ve 3. kısımlar gezegenlerin districtlerinin görüldüğü kısımdır.
4.Kısımdan gezegenin türünü seçebilirsiniz
5.Kısım gezegen otomasyonunu kapatır. Gezegen otomasyonu yapay zekanın rezalet olmasından ötürü kapatılması önerilir. Eğer ellemediyseniz zaten otomasyon seçeneği kapalıdır.

Planet_city.pngEcümenopolis
Her tür canlıya %100 yaşanılabilirdir. İşlerden gelen kaynaklar (resources from jobs) %20 fazla üretilir ve %50 nüfus artış bonusu verir.

Screenshot_3.jpg

Yukarıdaki fotoğrafta 2.bölümde ecümenopoliste tüketim malları (consumer goods) bölgesi (district) gözükür, 3.bölümde alaşım bölgesi görülür. Bu bölgeler ecümenopolise özeldir ve devasa iş ve ev oluştururlar. Ecümenopolis çok büyük sayıda toplulukları içinde barındırabilir. Sahip olduğu potansiyel sayesinde imparatorluğunuzun alaşım ve tüketim malları ihtiyacını tek başına rahatça karşılayabilir.

Planet_ringworld.png Halka Dünya (Ring World)

1.jpg

Sahip olduğu Ticari (commercial) ve Araştırma (Research) Bölümleri paha biçilmezdir. İmparatorluğunuzdaki ticaretin ve araştırmanın kalbi olabilir. Devletinizi şaha kaldırabilir.

Planet_habitat.png Habitatlar

Minerals.png Maden Habitatı
7e003aff-14a6-4034-b5db-6cfde67690c8.jpg

Energy_Credits.png Enerji Habitatı
2.jpg

Yukarıdaki habitatlarda Maden ve Enerji Kredisi üretimi yapan habitat türleri görülmekte. Sadece bu 2 tür habitat bulunmayıp bunların haricinde alelade gezegenlerin üstüne kurulursa ev, ticaret, eğlence (leisure District) bölgeleri inşa edilir. Maden veren bir gezegenin üstüne inşa edildiği taktirde bu 3 bölgeye ek olarak maden bölgesi inşa edilebilir. Enerji veren gezegenin üstüne inşa edildiği taktirde en başta bahsedilen 3 bölgeye ek enerji santrali verir. Bilim veren gezegenin üstüne inşa edilirse en başta bahsedilen 3 bölgeye ek olarak bilim santrali inşa edilebilir.
Bonus bilgi olarak Stratejik Kaynaklar başlığı altında verilen ilk 3 kaynağı üreten gezegenlerin üstüne yapıldığı taktirde o kaynakları üreten habitatlar yapabilirsiniz.
Alaşım veren gezegenlerin üstüne yapıldığı taktirde alaşım üreten bölge gelir.

Planet_ai.png Makine Dünyası (Machine World)
24px-Origins_resource_consolidation.png Resource Consolidation geçmişiyle (origin) seçilebilir.30px-Ap_machine_worlds.png Machine Worlds ascension perkiyle diğer gezegenlere de yapılabilir. Bu dünyaların özelliği gezegenin büyüklüğü müsade ettiği sürece bölgeler (districts) istenildiği gibi inşa edilebilir (gezegenin büyüklüğü 15 ise azami olarak 15 bölge inşa edilebilir) .

Planet_infested.png Kovan Zihinli Dünyası (Hive World)
30px-Ap_hive_worlds.png Hive World Ascension perkiyle seçilip gezegenleri dönüştürebilirsiniz. Sadece Auth_hive_mind.png Hive Mind Yönetimler seçebilir.

21px-Ap_master_builders.png Mega Yapılar (Megas Strucstures)
Mega yapılar yapılması zahmetli inşaatlardır. Binaların aksine uzaya inşa edilirler. Çok büyük avantajları vardır.Özellikle Dyson Küresi (Dyson Sphere) ve Madde Sıkıştırıcı (Matter Decompressor) adlı Mega Yapılara bakmanızı öneririm.Bu linkten Mega Yapılar rehberine ulaşabilirsiniz.

24px-Pop.png Nüfus Artırma
Nüfus ekonominin temel taşıdır. Devletinizde nüfus ne kadar çok olursa ekonominiz o kadar iyi olabilir. Nüfus arttırma yönlerini güzel şekilde anlatan daha önce yapılmış bu güzel rehbere bakarak nüfus artırma yöntemlerine hakim olabilirsiniz.

katkılarından dolayı @altnkurt a teşekkür ederim
[+] 9 üye Ferreke nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#2
Konu tamamlandı arkadaşlar
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.