Total War: Warhammer - İlimler Rehberi
#1
Total War Warhammer I - İlimler Rehberi

Fraksiyonların erişebildiği İlimler:

İnsan Irkı: 
İmparatorluk- Canavar, Ateş, Gökyüzü, Yaşam, Gölgeler ve Işık ilimleri - Efsanevi Lord Balthasar Gelt ise Metal İlminde ustadır-
Bretonya- Canavar, Yaşam ve Gökyüzü ilimleri
Bordeleaux- Canavar, Yaşam ve Gökyüzü ilimleri
Carcassonne- Canavar, Yaşam ve Gökyüzü ilimleri

Cüce Irkı:
Cüceler- büyü erişimi yok
Klan Angrud- büyü erişimi yok

Orman Elfleri: 
Orman Elfleri- Yaşam,Gölgeler ve Canavar ilimleri
Argwliyon- Yaşam, Gölgeler ve Canavar ilimleri

Yeşilderililer: 
Yeşilderililer- Büyük Haaarb ve Küçük Haaarb ilimleri
Çarpık Ay- Küçük Haaarb ve Büyük Haaarb ilimleri
Kanlı Eller- Küçük Haaarb ve Büyük Haaarb ilimleri

Vampirler:
Vampir Kontları- Vampir, Gölgeler ve Ölüm ilimleri
Von Carstein- Vampir, Gölgeler ve Ölüm ilimleri 

Kuzeyli Irklar:
Kışdişi- Gölgeler, Ölüm , Metal ve Ateş ilimleri
Norska- Gölgeler, Öölüm, Metal ve Ateş ilimleri

Kaos:
Kaos- Gölgeler, Ölüm, Metal ve Ateş ilimleri
Canavaradamlar- Canavar, Ölüm ve Yaban

  Büyü Türleri:

Burada işleyeceğimiz büyü türleri beşe ayrılır. Doğrudan bir birime karşı hasar verenler -kırmızı ile göstereceğiz-, dolaylı yoldan bir veya birkaç birime hasar verenler -turuncu ile göstereceğiz-, bir veya birden fazla düşman birimini geçici olarak güçsüzleştiren büyüler -sarı ile göstereceğiz- , dost birimlerimizi iyileştiren veya geçici olarak güçlendiren büyüler -yeşil ile göstereceğiz- ve hiç yoktan muharebeye birim getiren büyüler -siyah ile göstereceğiz-. Hepsine birer örnek vermek gerekir ise;


Düşman birimine doğrudan hasar verenler:

Doğrudan hasar:
Bir birliğe karşı kullanılabilir. Düşman'ın büyüyü yapan kişinin menzilinin içinde olması yeterlidir ve düşman hareket etse dahi belli bir süre düşmana zara vermeye devam eder. 

Doğrudan Hasar (Alan):
Özünde yine sadece bir birliği hedef alsa da etrafındaki düşman birliklerine de hasar verir. Düşan hareket halinde olsa bile düşmanı takip eder ve düşmanın yanındaki düşmanlara da hasar vermeye devam eder. Dost birliklere ise hasar vermez.


Dolaylı yoldan bir veya daha fazla düşman birimine hasar verenler (Girdap, Bombardıman vb):

Bir sürü çeşidi olabildiği gibi eğer iyi kullanılırsa birden çok birime hasar verebilirler, doğru kullanılmaz ise hedef(leri) ıskalayabilirler ve hatta dost birliklere zarar verebilirler. Diğer büyülerin aksine hazırlanış süreleri -emri vermeniz ile büyünü oluşması arasındaki süre- Bunların çeşitleri şunlardır: 

Büyü Misili:

Saldırdı hedefinize gider, aranızda dost veya düşman birliği var ise onlara da hasar verebileceği gibi, mesafe veya engeller yüzünden ıskalama ihtimali de vardır. En efektif olduğu yön ise tekli birimlerdir.


Girdap:

Girdaplar, bir alana bıraktığınız zaman belli bir süre boyunca rastgele bir yerlere giden büyülerdir. Hareket halinde olan düşmana, tekli birliklere veya tek hat olarak dizilmiş birliklere karşı pek efektif değillerdir. Nereye gidebileceği belli olmadığı için eğer attığınız yerin yakınında sizin de birliğiniz varsa onlara da hasar verebilirler. En efektif oldukları zaman birkaç hat halinde dizilmiş kalabalık düşman gurupları veya savaş sırasında toplanmış düşman kümeleridir. 

 Rüzgar:

Rüzgar, düz bir hat boyunca düşmana da, dosta da zarar veren bir büyüdür. Nereye, ne kadar gideceği belli olduğu için rahatlıklı düz hat birimlerine karşı kullanılabilir, eğer kendinize yeterince güvenmiyorsanız yine hareket halinde olan birimlerden ziyade hareketsiz birimlere uygulamanız tavsiye olunur. 

Patlama:

Bir alanı patlatan bu büyüleri, patlama alanları kısmen büyük olduğu ve hasarları da düşük olduğu için, çoklu birimlere karşı kullanırsanız çok daha etkili olur.


Nefes:

Nefesler, rüzgarlardan biraz daha kısa sürseler de, genişleyerek yayıldıkları için tek gezen bir birliklere -tekli birlik değil ama- karşı daha etkilidirler.

Bombardıman:

Bombardımanlar, havadan geldikleri için milisler gibi kolay kolay hedeflerini kaçırmazlar ve hem çoklu hem de tekli birliklere karşı etkilidirler. Saldırının kullanım süresi ve bombardımanın uzun süresi nedeni ile düşmanınız hareket halinde ise ıskalayabilir veya düşmanınızın kendisi alandan kaçabilir. 


Düşman birimini geçici olarak zayıflatanlar (Karabüyüler) :


Karabüyüler

Bu büyüler, düşmanın zırhını, liderliğini, menzilli ise isabet oranını, yakın dövüş saldırısını, eğer yetenek kullanabiliyor ise yetenek dolum hızını yani kısacası hedeflenen birimi, bir veya birkaç alanda belli bir süreliğine zayıflatırlar. Dost birimlere etki etmezler ve büyüyü yapan ile hedef yeterli yakınlıkta ise büyü yapılabilir. Unutmayın, karabüyülerin etkisi geçici olduğu için, dikkatli kullanılmalıdırlar. 

Karabüyüler (Alan)

Az önce bahsettiğimiz karabüyü gibi çalışır. Ama hedeflenen birimin çevresindeki düşman birimlerini veya belirlenen alanın içindeki bütün düşman birimlerini etkilerler. Eğer Düşman birlikleri, menzilden çıkarsa karabüyünün etkisinden kurtulurlar. 

Dost birimleri iyileştiren ve geçici olarak güçlendirenler (Güçlendiriciler) :

Güçlendirici:

Karabüyülerin tam tersidir ve dost birime uygulanır. Yine etkisi geçicidir ama aynı zamanda bazı türleri uygulanan birimi iyileştire dahi bilir. 

Güçlendirici (Alan) : 

Seçilen birimin çevresindekilere veya seçilen alanın içinde kalan dost birliklere türlü bonuslar verir. Düşman birlikleri bu bonuslardan faydalanamaz. 

Hiç yoktan muharebeye birim getirenler (Oyunda yine güçlendirici olarak geçiyor) :

Diğer büyülerin aksine bu büyüleri bir muharebede ne kadar kullanabileceğiniz önceden belirlenmiştir. Mesela üstteki videoda görebileceğiniz üzere bir muharebede Kadon'un Dönüşümü'ni kullanarak en fazla iki mentikor getirebiliriz. Burada önemli olan kısım şudur ki getirilen birimler zaman geçtikçe zayıflar bu nedenle bu büyüleri de en kritik zamanda kullanmak önemlidir. 

On İki Ana İlim ve Özellikleri

CrjGgG.jpg
Yaşam İlmi
Pasif oyuncular içi birebir olan bu ilim, biri patlama, bir tane patlama, çoğunlukla defansif ve iyileştirme odaklı dört tane güçlendirici ve bir tane alan etkili doğrudan hasara sahiptir.İlk dört büyüde ordunuzun direncini artırmak ve kalabalık düşmanlara biraz zarar vermekten başka bir şey yapamaz iken, beşinci büyü olan Aşağılarda İkamet Edeneler 17 güç gibi biraz pahalıya mal olsa da hem oldukça güçlü bir büyüdür hem de yukarıda bahsettiğimiz dost birliklere zarar vermeme kuralını çiğnemektedir. Büyünün gücünü daha iyi anlamak için aşağıdaki kısa videoya bakabilirsiniz. 


DT1GB1.jpg
Canavar İlmi
İçinde neredeyse bütün büyü türlerini barındıran bu ilim, tamamen saldırı odaklıdır. İçinde barındırdığı iki güçlendiriciden ilki zırh ve silah hasarı verirken, ikincisi fiziksel direnç ve hız vermektedir. Doğrudan hasar veren ikinci büyüsü ise her ne kadar az hasar verse de,  de oldukça geniş bir alana hasar verdiği, dost birliklere zarar vermediği ve de oldukça ucuz olduğu için tercih edilebilir. Bunların haricinde büyü misilimiz, menzilli birlikleri kör etmek için birebir olan ve de oldukça geniş bir alan etkisi olan karabüyümüz ile oldukça pahalı olmasına rağmen savaşın seyrini değiştirebilecek Kadon'un Dönüşümü de bu ilimin barındırdığı büyülerdendir. 

Fy4hZ2.jpg
Yaban İlmi
Bu ilim canavaradamların özel ilmidir ve Canavar İlminde olduğu gibi tamamen saldırı odaklı bir ilimdir. İlk iki dolaylı saldırısı patlama ve nefes şekline olup, üçüncü ve dördüncü sırada açılan ikisi de alan etkili olan doğrudan saldırılar bu ilmin en can alıcı noktasıdır diyebiliriz. Bu saldırıları bu kadar övmemizin nedeni ise hem ikisinin de alanının çok geniş olması hem de hasar vermesi yetmiyormuş gibi üçüncü sıradaki Tersine Evrim'in liderlik, dördüncü sıradaki Hain Soy'un ise hız cezası vermesidir. Beşinci sıradaki güçlendirmemiz biraz zırh eksisi verse de ciddi miktarda silah hasarı ve yakın dövüş saldırsı vermekte. Beşinci ve son büyümüz ise muharebe başına en fazla bir kez olmak üzere Cygor çıkartmanızı sağlıyor.

DfX3cS.jpg
Gölgeler İlmi
Az önce bahsettiğimiz iki ilim kadar saldırgan olmasa da, karabüyüleri için bile alınabilecek bir ilimdir. Karabüyüleri ile beraber, rüzgar ve girdap şeklindeki dolaylı saldırı yönetmeli ile bile, aleyhinize giden bir savaşı kazanmanızı sağlayabilir. Bunların dışındaki doğrudan hasar ile silah ve delici hasarı artıran güçlendiriciyi bir arada kullanırsanız rahatça düşman hattını yara bilirsiniz. 

1BykFW.jpg
Maden İlmi
İlmimizin ilk karabüyüsü zırhı, ikincisi ise silah hasarını ve yakın saldırı hasarını azaltır. Dolaylı saldırıları sırayla bombardıman ve girdaptır ve tek güçlendiricisi ise zırh ve liderlik vermektedir. İlmimizin sonuncu büyüsü olan Son Dönüşüm hem tekli ve çoklu birimlere karşı iyidir hem de alan etkilidir ama hem sadece sekiz saniye sürdüğü için hasar pek vermez, hem de alan çapı kısadır ve 15 güç maliyeti normal oyuncular için biraz pahalı kaçabilir.  

AAVgDK.jpg
Vampir İlmi
Bu ilim diğer ilimlerin aksine düşman cephesini çok daha rahat kırabileceğiniz bir ilimdir. İlk iki güçlendirmeden ilki hız ve yakın dövüş saldırısı veriyor , ikincisi ise can verip ölen birimleri diriltebilmekte. Üçüncü büyümüz ise bir zombi birimi ortaya çıkatabilir. Ama bu özelliği daha güzel yapan çıkartabildiğimiz birim sınırın 7, güç maliyetinin 3 olması ve soğuma süresinin -büyüyü kullandıktan sonra bir daha kullanabilmemiz için geçmesi gereken süre- sadece 19 saniye olması. Dolaylı saldırılarımız sırayla büyü misili ve rüzgardır. Tek karabüyümüz olan Yılların Laneti ise alan etkili olup, düşmanın hızını ve yakın dövüş saldırısını azaltıyor, yetenek dolum hızını 15 saniye daha artırıyor. 

DE7761.jpg
Ölüm İlmi
Ölüm ilmi düşmanın moralini yıkmak üzerine birebir bir ilimdir. İlk ve tek güçlendirmesi birime liderlik verirken dehşet saça bilmesini sağlar -dehşetten dost birimleriniz etkilenmez-. İkinci büyüsü olan Ruh Paraziti tek bir karaktere karşı güçlü iken, beşinci büyüsü olan Bjuna'nın Kaderi özellikle elli kişi ve üstü birlikleri 20 saniyelik etki süresi ile resmen telef eder ama 16 güç maliyeti biraz cebinizi yakabilir. Karabüyülerin ilki liderliği ciddi anlamda azaltırken, ikincisi alan etkisi ile düşmanın hem zırhını hem de silah gücünü azaltır. Tek dolaylı saldırımız olan Xereus'un Mor Güneşi, girdap tipli bir saldırıdır ve maliyeti sadece 12 güç maliyetidir.

nyDRZI.jpg
Ateş İlmi
Tam anlamıyla bir yıkım ilmi olan bu ilimdeki iki güçlendiriciden ilki zırh delici hasar ve yakın dövüş savunması sağlarken, ikincisi alan etkisi ile silah ve menzilli hasarı sağlamaktadır. İlmimizin diğer dört büyüsü tamamen dolaylı saldırı üzerine kurulmuştur ve sırayla, misil, girdap, bombardıman ve girdaptır. Bu ilimde dikkat edilmesi gereken yegane şey ise, muharebe alanını cehennem çeviriken özellikle son üç büyünün pahalılığını - sırası ile 11,12 ve 15 güç maliyeti- unutmadan gücünüzü harcamaktır.
Not: Ateş İlmi'nin dolaylı saldırıları büyü hasarının yanında ateş hasarı da vermektedir.

nlEEWW.jpg
Gökyüzü İlmi
İlmimiz eğer fraksiyon-ilim ilişkisine dikkati baktıysanız -İmparatorluk dışında- Ateş İlmi olmayan çoğu fraksiyonda bulunmaktadır. Bu ilmi daha detaylı incelersek, ilk güçlendirmemiz birimimize yakın dövüş savunması ve saldırısı bonusu vermekte. Tek karabüyümüz olan Gece Yarısı Yeli Laneti alan etkisine sahip olmasının yanı sıra, düşmanın zırhını ve yakın dövüş saldırısını azaltıyor. Dolaylı saldırılarımıza gelecek olursak sırasıyla; nefes, bombardıman, bombardıman ve girdaptır. Son üç dolaylı saldırımızın maliyeti ise Ateş İlminde olduğu gibi 11,12 ve 15 güçtür.

yFntt4.jpg
Işık İlmi
İlk iki güçlendiricisi oldukça güzel defansif bonuslar vermesine karşın, beşinci büyüsü olan Birona'nın Zaman Sıçraması ile alan etkili saldırı ve hız bonusları da alabilirsiniz. Dolaylı saldırılara gelecek olursak sırası ile gayet normal bir misil ve 12 güç isteyen bir girdap. Bu ilmin de tek karabüyüsü olan Amyntok Ağı sadece 9 güç karşılığında belli bir alanın içinde kalan düşman birliklerinin 16 saniye hareket edememesini sağlar. Bu özellik eğer yanınızda bombardıman büyüsü yapabilecek başka bir büyücü varsa veya kaçırmanız gereken birlikleriniz varsa paha biçilemez hale gelebilir. 

FvPzFw.jpg
Büyük Haaarb
Gökyüzü ve Ateş İlimleri gibi dolaylı saldırılara odaklanan ve kolayca gücünüzü tüketebileceğiniz bu ilimdeki iki güçlendirici de oldukça güzel saldırı, savunma ve silah hasarı verirken, dolaylı saldırılar sırasıyla; misil, patlama, nefes ve yine patlamadır. Dolaylı saldırılarımızın 18 güç maliyeti ile  en pahalısı olan patlama türündeki Gork'un Ayağı saldırısı oldukça geniş alana sahip olsa da patlama olmasının getirdiği hasar düşüklüğü ile takdir sizin.

k8uPEj.jpg
Küçük Haaarb
En çok karabüyüye sahip bu ilimin ilk büyüsü ve tek geliştirmesi olan Sinsi Bıçaklama hem hem zırh delici hasar hem de yakın dövüş saldırısı vermekte. Karabüyülere değinecek olursak, ilki bir birimin hızını, hücum bonusunu ve dinçliği azaltırken, ikincisi silah hasarı ve yakın dövüş saldırısını azaltıyor ve sonuncu karabüyümüz olan Gece Örtüsü ise oldukça geniş bir alandaki -seçili düşman birliğini takip ederek- bütün düşman birliklerininin görüş mesafesini inanılmaz kısaltıp, menzilli saldırılarını azlatmakta. Dolaylı saldırılarımıza gelecek olursak misil ve girdap. Misilimiz her misil gibi çalışsa da Kötü Ay'ın Laneti adlı girdap saldırımız her temas ettiği birimlerin 26 saniye için yakın dövüş saldırılarını, hızlarını ve zırhlarını azaltır. 
[+] 9 üye Onur34 nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#2
Harika bir rehber olmuş eline sağlık.
compass_50.png
[+] 1 üye reddga nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#3
Eline emeğine sağlık. Gayet güzel olmuş. O kadar uğraştın değmiş doğrusu.
[+] 1 üye Merco nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#4
Eline emeğine sağlık çok kaliteli bir rehber olmuş.
5bac4e30d414a7eda8d137af0b1b33d4_2.jpg
[+] 1 üye Gurt nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.