Strategyturk Forumları
Empire - Rehber Serisi #2: Şehirler, Bölgeler ve Karakterler - Baskı Önizleme

+- Strategyturk Forumları (https://forum.strategyturk.com)
+-- Forum: Total War Forumları (https://forum.strategyturk.com/forum-total-war-forumlari)
+--- Forum: Empire: Total War (https://forum.strategyturk.com/forum-empire-total-war)
+---- Forum: Empire: Rehberler (https://forum.strategyturk.com/forum-empire-rehberler)
+---- Konu Başlığı: Empire - Rehber Serisi #2: Şehirler, Bölgeler ve Karakterler (/konu-empire-rehber-serisi-2-sehirler-bolgeler-ve-karakterler)Empire - Rehber Serisi #2: Şehirler, Bölgeler ve Karakterler - Duman - 18-08-2018

slums-eu.png

EMPIRE: TOTAL WAR REHBER SERİSİ #2
Şehirler, Bölgeler ve Karakterler

Rehber serisinin ikinci bölümünde oyundaki şehirlerden ve yönetebildiğimiz karakterlerden bahsedeceğiz.

Şehirler ve Bölgeler
Oyunda her bölgede rehber serisinin ilk bölümünde bahsettiğimiz kasabalar, limanlar ve kaynak noktalarının yanı sıra bir ana şehir bulunur. Eğer bir bölgenin kontrolünü ele geçirmek istiyorsanız bu şehri ele geçirmeniz gerekir. Oyunda 2 farklı çeşit şehir büyüklüğü var, birçok şehrin sadece 1 ana bina slotuna ve 1 sur slotuna sahip olduğunu farkedeceksiniz, bu şehirlerde ana binanızı geliştirdikten sonra 2. geliştirme esnasında askeri mi yoksa idari mi o binayı geliştireceğinize dair karar vermeniz gerekecek.

Etw_eu_city_government_lvl3.pngEtw_eu_city_military_lvl3.png

İdari ve askeri ana binalar.

Birçok ülkenin başkentinin ise daha büyük tarzda şehirler olduğunu farkedebilirsiniz, bu şehirlerde sur slotunun yanı sıra 5 farklı bina slotu mevcut. Bu slotlarda inaş edebileceğiniz farklı binalar farklı teknolojilerde ileriki safhalara geçiş yapabilmenizi sağlıyor (örneğin topçularınız için üst seviye bir teknoloji istiyorsanız, bunun için önce Cannon Foundry yapmanız gerek.) Bu şehirlerin her birinde askeri ve idari binalar için de bir slot var ve şehrinizi geliştirirken bu binalara öncelik vermeniz mantıklı olacaktır. Her şehirde bunların yanı sıra sonraları 2 kategoriye ayrılabilen kültür binaları ve topçu/denizcilik üzerine askeri binalar yer alıyor. Birçok ülke bu bina slotlarında ileri seviyelerde ekstra prestij sağlayan Brandenburg Kapısı gibi tarihi binalar yapabiliyor. 

Etw_eu_city_government_lvl3.pngEtw_eu_town_military_lvl4.pngEtw_eu_city_culture_lvl3_operahouse.pngEtw_eu_city_naval_lvl1.pngEtw_eu_city_artillery_lvl1.pngEtw_eu_walls_1.png

Büyük bir şehirde yer alabilen 5 bina slotu ve surlar.

Bir şehre iki kere tıklamanız durumunda o bölgeye dair bilgi veren bir arayüzle karşılaşacaksınız. Bu arayüzde o bölge için önem taşıyan bazı bilgilere ulaşmanız mümkün.


Kamu Düzeni, bölgedeki binalardan, vergi seviyesinden, bölgenin bir süre önce fethedilip fethedilmediğinden ve bölgedeki ordudan etkileniyor. Eğer bölgede çoğunluk olan din sizin ülkenizin diniyle uyuşmuyorsa, yönetim kabinenizde beceriksiz isimler varsa, bölgede eğitim binaları varsa bu  durum halkın mutsuz olmasıyla sonuçlanabiliyor ve isyan çıktığını görebiliyorsunuz. Bu arayüzde gördüğünüz Town Watch şehri kontrolünüz altında tutmanızı sağlayan en önemli etkenlerden birisi, bunların yanı sıra Dragoon gibi bazı birimler bulundukları şehrin kamu düzenine fazladan etki ediyor.

Bu kısımda farkedeceğiniz gibi 2 kısım var, soylular ve alt kesim. Bu iki kısımdan birinin kamu düzeni oranının -1'e düşmesi durumunda ilk tur size bir mektup gönderip mutsuzluklarına dair haber verecekler. Eğer ikinci tur da işler aynı şekilde giderse binalara zarar vermeye başladıklarını farkedeceksiniz, eğer 3. tur aynı şekilde giderse olay bu sefer isyan edecekler. Bir başka ülkeden ele geçirdiğiniz bölgenin isyan etmesi durumunda oradaki isyancıların o ülke yanlısı olduğunu görebilirsiniz, eğer bu isyan başkentinizde yaşanırsa bu durumda devrim yaşanması dahi muhtemel. Devrimlerden rehber serisinin ileriki bölümlerinde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Bazı bölgelerde aynı zamanda isyan sonucu yeni ülkeler kurulabiliyor (Meksika, Kolombiya vs gibi)

Bölge Zenginliği kabaca o bölgedeki binaların ürettiği toplam zenginlik seviyesi, bu zenginlik sahip olduğunuz vergi politikasına göre vergilendirilip gelire dönüşüyor. Dolayısıyla oyunda maden binası yaptığınızda bu direkt size para kazandırmıyor, bu zenginliğe eklenip oradan sonra vergi yüzdesi alınıyor. Eğer bir madenden 1000 altın kazanıyorsanız ve vergi politikanız %40'taysa bu o madenden 400 altın elde ettiğiniz anlamına geliyor. Bölgenizin zenginlik seviyesinin zaman içerisinde arttığını veya azaldığını görebilirsiniz. Sosyal teknoloji ağacında ilerlemek ve çeşitli binalar bu zenginliği arttırırken, yüksek vergiler bu zenginliğin zaman içerisinde düşmesiyle sonuçlanabilir, dolayısıyla yüksek vergi alarak aslında ileriki turlarda alacağınız vergiyi azaltmış olursunuz. Bu kısımda görülebilen Tax Rate'in üstüne farenizi getirirseniz, vergi gelirinize etki eden farklı şeyleri inceleyebilirsiniz.

Nüfus kısmında nüfusun büyümesini sağlayan şey bölgenizdeki yemek ve vergi seviyesi. Çok sayıda yemek, az sayıda vergi olması durumunda nüfusun çok daha hızlı arttığını farkedeceksiniz. Bu büyüme oranı bölgenizdeki bir diğer kasabanın kaç tur sonra çıkacağını belirliyor. Büyüme kısmının hemen altında hangi kasabanın kaç tur sonra belireceğini görebilirsiniz.

Garnizon bu ana şehirlerin bir diğer özelliği. Bunlar oyunda "silahlandırılmış vatandaşlar" olarak geçiyorlar, pek iyi birer asker oldukları söylenemez ancak sayıca çok olmaları durumunda, şehirdeki mevcut ordunuza destek olarak savaşı kazanmanızı sağlayabilirler. Saldırı olması durumunda kaç birimlik bir garnizona sahip olacağınızı şehrin bayrağındaki gri ordu göstergelerini sayarak öğrenebilirsiniz. Bu garnizonun boyutunu kamu düzeni belirliyor, ancak bu garnizon sayesinde ordunuzun 20 birimden fazla oluşması mümkün değil. Örneğin bir şehir normal şartlarda 5 birim asker çıkartıyorsa saldırı alması durumunda ve bu şehirde 17 birimlik bir ordu varsa, saldırı durumunda 17 askerin yanında 3 garnizon biriminin olduğunu göreceksiniz.


Karakterler
Oyunda farklı kültürlerde isimleri değişmek üzere toplamda 3 farklı karakter türü var, bu karakterler oyunda Agent olarak geçiyorlar, ancak hepsi anlam itibariyle "ajan" değiller, daha çok sizin için çalışan, kontrol edebildiğiniz tek kişilik karakter birimleri denebilir. Bunları daha kolay anlaşılabilir olması için terim olarak İngilizce bırakacağım.

Gentlemanlar oyundaki bilgili, entellektüel isimleriniz, örneğin meşhur bir Gentleman olarak Büyük Britanya oyuna Isaac Newton ile başlıyor. 
Gentlemanların yapabileceği 3 şey var:
  • Dost eğitim binalarına yerleştirilip teknoloji araştırmasını hızlandırabilirler.
  • Düşman eğitim binalarına yerleştirilip teknoloji çalmaya çalışabilirler.
  • Düşman Gentlemanlarla düello yapabilirler.
Gentlemanlar Maratha ve Osmanlı'da Eastern Scholar ismiyle biliniyorlar ve bu Scholarlar düello yapamıyor. Gentleman kazanmak için daha çok eğitim binasına sahip olmanız gerek, bir alanda teknoloji araştırmanızı kolaylaştırdıktan sonra o alandaki diğer teknolojileri daha kolay araştırabilmenizi sağlayan bazı traitler edinebiliyorlar, dolayısıyla mikro yapmak isterseniz farklı alanlarda traitlere sahip gentlemanların bulunduğu farklı eğitim binaları kullanmanız oyunda ideal olacaktır.

Etw_card_gentleman.jpg Etw_card_eastern_scholar.jpg

Gentleman ve Scholar portreleri.


Rakeler eski Total War oyunlarındaki kabaca casus (Spy) ve suikastçi (Assassin) karakterlerinin birleşmiş hali denebilir. 
Rakelerin yapabileceği 4 şey var:
  • Suikast düzenleyebilirler.
  • Düello yapabilirler.
  • Sabotaj yapabilirler.
  • Casusluk yapabilirler.
Rakeler Osmanlı'da Hashishin ismiyle, Maratha'da ise Thugee ismiyle geçer ve tıpkı Gentlemanlar gibi bu iki ülkenin Rakeleri düello yapamaz. Bu karakterler eğlence binalarından çıkar, Rakelerle yaptığınız eylemler diğer ülkelerle olan ilişkilerinizi bozabilir.

Empire: Total War'ın Warpath senaryosunda yerliler için Rake birimleri Scout ismiyle yer almaktadır ve özellikleri tamamen aynıdır.

Etw_card_rake.jpg Etw_card_thugee.jpg Etw_card_hashishin.jpg

Rake, Thugee ve Hashishin Portreleri.


Missionary birimleri bildiğimiz din adamları, bu din adamlarını şehre sokup sokmamanızın bir önemi yok, tahmin edebileceğiniz gibi dini binalardan çıkıyorlar dolayısıyla daha çok dini binaya sahip olmanız daha çok din adamına sahip olacağınız anlamına geliyor. Bu binalar ve buradan çıkan din adamlarının ismi her din için farklı. Genel olarak Hristiyan ülkelerde Missionary ismini korurken, Maratha'da Brahmin, Osmanlı'da ise Imam ismiyle geçiyorlar.

Empire: Total War'ın Warpath senaryosunda Missionary ve Gentleman birimleri birleşmiştir ve Shaman isminde din adamları çıkartırlar, bu Shamanlar aynı zamanda teknoloji araştırmasını hızlandırır, bu farktan dolayı Warpath'ta eğitim binaları kamu düzenine zarar vermek yerine tam tersi, mutluluk sağlar.


Etw_card_catholic_missionary.jpg Etw_card_orthodox_missionary.jpg Etw_card_protestant_missionary.jpg Etw_card_imam.jpg

Missionary portreleri.

Rehber serisinin 3. bölümünde oyundaki yönetim biçimlerinden ve devrimlerden sözedeceğiz.