Empire - Rehber Serisi #1: Kasabalar, Limanlar ve Kaynak Noktaları
#1
oE97nR.jpg

EMPIRE: TOTAL WAR REHBER SERİSİ #1
Kasabalar, Limanlar ve Kaynak Noktaları

Yeni bir rehber serisine daha hoş geldiniz, bu rehber serisinde Empire: Total War'ın öne çıkan unsurlarını inceleyeceğiz.
Rehber serisinin ilk rehberinde konumuz kasabalar, limanlar ve diğer kaynak noktaları.


Kasabalar
Oyunda her bölgede ana yerleşim birimi haricinde çeşitli kasabalar yer alır. Bu kasabaların ortaya çıkışı nüfusa bağlıdır ve her şehrin arayüzünde bir sonraki kasabanın mevcut nüfus büyümesiyle kaç tur sonra çıkacağına dair bilgi bulunur. Yüksek vergi politikaları nüfusun büyümesini baltaladığı için, bu kasabaların ortaya çıkışını da geciktirecektir, buna karşın her bölgede bir kasaba limiti bulunur ve bölgenin nüfusu artmaya devam etse bile tüm kasabalar çıktıktan sonra yeni bir kasaba elde edemez. Oyundaki kasabalarda 4 farklı bina zinciri inşa edilebilir, bunlar eğitim, dini, eğlence ve zanaat kategorilerinde yer alırlar. Oyunda yeni bir kasaba belirdiğinde buna dair bir bildirim alırsınız, kasabaların üstünde tıpkı şehirlerde olduğu gibi inşa edilebilir öğe olduğunda altın renginde sembol belirir, bu binalar Ortadoğulu ve Hintli gibi farklı kültürlerde farklı görünebilirler.

Etw_eu_town_education_lvl1.pngEtw_eu_town_education_lvl1_religious.pngEtw_eu_town_ind_lvl1_metalworks.pngEtw_eu_town_happy_lvl1.png
Kasabalarda inşa edilebilir bina zincirleri yukarıdaki gibidir.

Eğitim binaları teknoloji ağacında araştırma yapabilmenizi sağlar. Ancak negatif etki olarak bulundukları bölgelerde reform isteğinin artmasına sebep olurlar bu da bölgedeki huzursuzluğu arttırır. Daha yüksek seviye eğitim binaları teknolojileri daha hızlı açmanızı sağlar ve daha fazla huzursuzluk yayar. Teknoloji ağacında bazı araştırmaları yapabilmeniz için yüksek seviye eğitim binalarını inşa etmişolmanız gerekir. Bu binalardan Gentleman isminde ajanlar çıkar. Gentlemanların kullanılabileceği 3 yol vardır, birincisi bu eğitim binalarına yerleşerek araştırma hızınızı arttırabilirler, ikincisi diğer ülkelerin eğitim binalarına yerleşerek oradan teknoloji çalmaya çalışabilirler, son olarak ise diğer Gentlemanlarla düello yapabilirler.

Etw_eu_town_education_lvl1.pngEtw_eu_town_education_lvl2_secular.pngEtw_eu_town_education_lvl3_secular.pngEtw_eu_town_education_lvl4_secular.png
Kasabalara inşa edilebilen eğitim bina serisi.

Dini binalar bölgedeki nüfusun dinini değiştirme amacı güder. Bunun yanı sıra bölgedeki alt kesimin - bölgede bu bina tarafından yayılmakta olan dinin yüzdesine göre - mutluluk seviyesini arttırır. Bu durum örneğin Katolikliğe ait bir kilisenin bulunduğu bir bölgede Katolikliğin %100 olması durumunda %50 olmasına nazaran 2 kat daha fazla mutluluk sağlayacağı anlamına gelir. Bu binalardan Missionary isminde ajanlar çıkar, bu ajanlar büyük oranda Medieval 2'deki rahip/imam karakterlerinin aynısıdır, bulundukları bölgelerde din yaymakla görevlidirler. Bu noktada önemli olan husus, farklı dindeki dini binaların şehirlerinize mutluluk bonusu sağlamadığıdır, örneğin Müslüman bir dini binaya sahip bölgeyi ele geçirdiğinizde, oradaki nüfus çoğunlukta Müslüman bile olsa ilgili Müslüman din binasından bonus alamazlar.

Etw_eu_town_education_lvl1_religious.pngEtw_eu_town_education_lvl2_religious.pngEtw_eu_town_education_lvl3_religious.png
Kasabalara inşa edilebilen dini bina serisi.

Eğlence binaları bölgedeki mutluluk seviyesini arttırma amacı güder. Bu serideki ilk binalar nüfusun alt tabakasına mutluluk bonusu sağlarken, ilerideki seviyelerde asil tabaka için de bonuslar sağlamaya başlar. Bu binalardan Rake adı verilen ajanlar çıkar, bu ajanlar daha önceki Total War oyunlarındaki casuslar ve suikastçilere benzer bir işleve sahiptir. Ordulara ve şehirlere sızabilir, diğer ajanlara suikast düzenleyebilirler. 

Etw_eu_town_happy_lvl1.pngEtw_eu_town_happy_lvl2.pngEtw_eu_town_happy_lvl3.pngEtw_eu_town_happy_lvl4.png
Kasabalara inşa edilebilen eğlence binaları serisi.

Zanaat atölyeleri 3 farklı türe sahiptir: dokumacılar, çömlekçiler ve demirciler. Bir bölgede metal kaynağının bulunması durumunda kasabalarda demirci atölyeleri yapılabilir, dokumacılar her yerde yapılabilir, çömlekçiler ise ağırlıklı olarak Ortadoğu coğrafyasında inşa edilebilirler. Bu atölyelerin ana amacı bölgenin refah düzeyini ve gelirini arttırmaktır. Oyunda ticaret ve verginin yanı sıra edindiğiniz gelirin büyük bir kısmını bu binalar vesilesiyle edinirsiniz. Bu atölyelerin ileri seviyelerini inşa etmeniz durumunda sanayi ile ilgili yeni teknolojileri araştırabilir hale gelirsiniz, bu raddede demircilerle dokumacı binaları farklı teknolojilerin açılmasını sağlamaktadır. 

Etw_eu_town_ind_lvl1_metalworks.pngEtw_eu_town_ind_lvl2_metalworks.pngEtw_eu_town_ind_lvl3_metalworks2.pngEtw_eu_town_ind_lvl4_metalworks.png
Maden bulunan bölgelere yapılabilen demirci bina zinciri.


Yukarıda Osmanlı'daki bir kasabayla Fransa'daki bir kasabayı inceleyebilirsiniz, ikisine de zanaat atölyesi inşa edilmiş.

Limanlar
Tıpkı bu kasabalar gibi bölgelerinizde nüfusa bağlı olarak farklı limanlar belirebilir, oyunda bu beliren liman bölgelerine inşa edebileceğiniz 3 farklı liman türü bulunmaktadır bunlar ticaret limanları, tersaneler ve balıkçı limanları. 


Etw_eu_port_trade_lvl1.pngEtw_eu_port_fishing_lvl1.pngEtw_eu_port_military_lvl1.png
Oyundaki 3 farklı liman kategorisi.

Ticaret limanlarıbölgenin gelirini arttırırken, hem bu bölgedeki kaynaklardan ticarette yararlanabilmenizi sağlar hem de diğer ülkelerle kurabileceğiniz rota sayısını arttırır. Ticaret limanlarından ticaret gemilerinin yanı sıra bazı ufak savaş gemileri de üretebilisriniz. Ticaret limanlarından rehber serisinin devamındaki "ticaret" kısmından ayrıntılı bir şekilde tekrar bahsedeceğiz.

Etw_eu_port_trade_lvl1.pngEtw_eu_port_trade_lvl2.pngEtw_eu_port_trade_lvl3.pngEtw_eu_port_trade_lvl4.png
Ticaret limanları.

Balıkçı limanları nispeten daha ucuzdur, bölgenin gelirinin yanı sıra bölgenin nüfus gelişimini hızlandırır. Oyunda yerli ülkeleri ticaret limanı veya tersane inşa edemedikleri için her zaman balıkçı limanları inşa ederler. Bu sebeple oyunda yerlilerden bölge ele geçirdiğinizde yeni ele geçirdiğiniz koloni topraklarından ürün taşımak için bu limanları yıkıp yerlerine ticaret limanları inşa etmeniz daha makul olacaktır.

Etw_eu_port_fishing_lvl1.pngEtw_eu_port_fishing_lvl2.pngEtw_eu_port_fishing_lvl3.png
Balıkçı limanları.

Tersaneler oyundaki donanmanızı kuracağınız limanlardır. Dördüncü geliştirme seviyesinden sonra Naval Hospital mi yoksa Steam Drydock mu inşa edeceğinize karar vermeniz gerekir, Steam Drydock First Rate Ships of the Line ve çeşitli buharla çalışan gemiler üretebilir, öte yandan Naval Hospital First Rateleri üretemezken, Second Rate dahil geri kalan her şeyi üretebilir ve bu gemilere ufak bir tecrübe puanı kazandırır. Naval Hospital binalarının inşa edilebilmesi için daha düşük bir teknoloji gereksinimi vardır, öte yandan Steam Drydock limanı Steam Engine araştırılmadan inşa edilemez.

Etw_eu_port_military_lvl1.pngEtw_eu_port_military_lvl2.pngEtw_eu_port_military_lvl3.pngEtw_eu_port_military_lvl4_hospital.png
Tersaneler.


Yukarıda İzmir ve Le Havre limanlarını inceleyebilirsiniz, ikisi de ticaret limanı.

Kaynak Noktaları
Kasabalar ve limanların yanı sıra, haritada ana şehir dışında bazı kaynak noktaları yer alır. Bu kaynak noktalarında sadece bu kaynağa yönelik binalar yapabilirsiniz. Bu kaynak noktaları birbirinden farklı kaynak bolluğuna sahiptir, bir kaynağın üstüne mouse'ınızı getirdiğinizde buradaki kaynağın bolluğunu görebilirsiniz. Oyunda Meagre, Low, Average, High ve Abundant seviyeleri yer alır.

Etw_eu_resource_farm_lvl1_corn.pngEtw_eu_resource_farm_lvl1_sheep.pngEtw_eu_resource_furtrader_lvl1.pngEtw_all_resource_mining_gold_lvl1.pngEtw_eu_resource_timber_lvl1.pngEtw_eu_resource_vineyards_lvl1.png
Oyundaki kaynak noktalarından bazıları yukarıda incelenebilir.

Tarlalar basitçe bölgenizin gelirini arttırıp yemek üretimiyle bölgenin nüfus artışını hızlandırır. Oyunda 3 farklı türde tarla bulunmaktadır bunlar sıradan tarlalar, pirinç tarlaları ve koyun çiftlikleri. Sadece sıradan tarlalar daha üst seviye tarım yapabilmenizi sağlayan teknolojileri açabilmenizi sağlar.

Etw_eu_resource_farm_lvl1_corn.pngEtw_eu_resource_farm_lvl2_corn.pngEtw_eu_resource_farm_lvl3_corn.pngEtw_eu_resource_farm_lvl4_corn.pngEtw_eu_resource_farm_lvl5.png
Sıradan tarla zinciri.

Madenlerbölgenizin gelirini arttırır. Çiftlik binaları sadece Amerika ve Hindistan'da bulunur ve pamuk, çay, kahve, şeker, tütün ve baharat gibi türlere ayrılır. Bu binalar ticarette kullanabileceğiniz ürünleri elde etmenizi sağlar. Bazen tek bir çiftlik binasından birden fazla ticaret ürünü arasından seçebiliyor olabilirsiniz, bu durumca ticaret arayüzünden hangi ürünün ne kadar fiyatta olduğunu inceleyip karar vermeniz mantıklı olur. Tercihi yaptıktan sonra sadece bu ticaret ürününden elde edersiniz. Bu binaları geliştirdikçe binadan edindiğiniz ürün sayısı artış gösterir.

Etw_eu_resource_plantation_sugar_lvl1.pngEtw_eu_resource_plantation_sugar_lvl2.pngEtw_eu_resource_plantation_sugar_lvl3.pngEtw_eu_resource_plantation_sugar_lvl4.png
Şeker çiftliği.

Ağaç kesim binaları kerestenin oyunda bir ticaret ürünü sayılmaması sebebiyle sadece bölgenin gelirini arttırır. Kürk binalarından elde edilen kürk ticarette kullanılabilir, tıpkı çiftlik binaları gibi kürk binasını da geliştirdiğinizde daha çok kürk elde edersiniz.

Etw_eu_resource_furtrader_lvl1.pngEtw_eu_resource_furtrader_lvl2.pngEtw_eu_resource_furtrader_lvl3.png
Kürk binaları.


Yukarıda Osmanlı'nın ve Fransa'nın kaynak noktaları incelenebilir, Osmanlı'nın bölgedeki kaynağı Meagre iken, Fransa'nın Abundant.

Rehber serisinin ikinci bölümünde şehirlerden ve oyundaki karakterlerden bahsedeceğiz.
[+] 4 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.