Forum Kulüpleri
FORUM KULÜPLERİ Forum Kulüpleri, benzer ilgi alanlarına sahip üyeleri forum içerisinde çeşitli faaliyetler düzenlemek adına bir araya getirmeyi amaçlar. Forum Kulüpleri 2 sınıfa ayrılırlar, aday ve asil kulüpler. Çeşitli koşulları yerine getiren kulüpler asil kulüp olarak çeşitli ayrıcalıklar edinebilir.

BİR KULÜBE NASIL KATILIRIM? Kulübe katılım kulüpten kulübe değişiklik gösterir, kulüplerin üye alım politikasına kulüp lideri karar verebilir.

KULÜP NASIL KURULUR? Bir üyenin Forum Kulübü kurabilmesi için minimum 10 Imperium'a sahip olması gerekir. Bir kulübü kurarken en az 3 üye kurucu üye olarak gösterilmelidir. Forum Kulübü bölümünde kulüp konusu hazırlayıp göndererek kulüp başvurusunda bulunabilirsiniz, kulübünüz onaylandıktan sonra kulüp konunuz görünür hale gelecektir.

KULÜP KURALLARI VE İŞLEYİŞ
1
Forum Kulüplerine yalnızca forum üyeleri katılabilir.
2
Bir üye birden fazla kulübe üye olabilir, ancak özel izne sahip olmadıkça birden fazla kulübün liderliğini yapamaz.
3
Kulüp lideri kulübün işleyişinde çeşitli kulüp üyelerine çeşitli roller ve görevler dağıtabilir, ancak bu roller ve görevler forum içerisinde herhangi moderatif yaptırıma sahip olamaz.
4
Her kulübün Forum Kulüpleri bölümünde ayrıntılı bir kulüp konusu bulunur, bu konuyu hazırlamak ve güncel tutmak kulüp liderinin görevidir.
5
Forum içerisinde herhangi bir cezai işleme tabi tutulan üyelerin kulüp üyelikleri ve liderlikleri askıya alınabilir.
6
Uzun süre forumda aktiflik göstermemiş üyelerin kulüp liderliği yönetim tarafından çeşitli yollarla bir başka kulüp üyesine aktarılabilir.
7
İnaktif liderlik sonrası liderliğin bir üyeye aktarılması aşamasında uygun bir kulüp lideri bulunamazsa kulüp yönetim tarafından kapatılır.
8
Kurulan veya kurulacak kulüpler siyasi veya dini bir arkaplana ve çağrışıma sahip olamaz, siyasi veya dini simge ve renkler kullanamaz.
9
Forum Kulüplerinin yapısı, işleyişi ve faaliyetleri forum kurallarına aykırı olamaz.
10
Belli bir üye kitlesine ve faaliyet düzenine ulaşmış, oturmuş kulüpler bir süre sonra asil kulübe dönüştürülebilirler.Strategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.