EU4 - Savaş Rehberi
#1
Y4RonD.png
Bu rehberde oyundaki savaş sistemine etki eden her şeyi ayrıntısına kadar öğreneceksiniz.
Rehber imgur kullanıcısı Conditionable tarafından yapılmıştır, tarafımdan görsel olarak geliştirilip çevirilmiştir.

VERjJB.jpg

Birbirine karşı nefret duyguları besleyen iki ordu karşılaştığında büyülü bir şey olur : savaş!
Bu rehberde giriştiğiniz bir muharebede düşmanı nasıl yendiğinizi veya ne gibi sebeplerden yenildiğinizi anlayacaksınız.
Rehberde İngiliz İç Savaşını konu alacağız, düşmanımız İskoçya.

nEo4qN.jpg

Savaş başladığında ordunuzda sahip olduğunuz birimler yukarıda gösterilen kısımda yerlerini alırlar.
Her kare bir birimi temsil eder, ön cephede olabildiğine çok birim olur, eğer sığmıyorsa arkaya geçmeye başlarlar.
Eğer arkaya da sığmıyorlarsa bu sefer birimler yedekte yer alır.

Eğer ön kısımda bulunan bir birim geri çekilirse gerideki bir birim yerini alır.
Eğer arka cephede boşluk oluşursa oraya yedeklerden birimler gelir.

Hem ön cephede hem de arka cephede görünen birimler düşmana saldırabilir.
Saldıran taraf her zaman yukarıda görülür, savunan her zaman aşağıda.

vZ73BA.jpg

Oyunda 3 adet birim vardır : Piyade, Süvari, Topçu.
Bu üç birim savaş alanında birbirinden farklı hareket eder.

1N0RAB.jpg

Ordunuzun büyük bir kısmı piyadelerden oluşmalıdır, bir piyade 10 altınla üretilir.
Savaş alanında piyadeleri X olarak görürsünüz.

Piyadeler sadece ön cephedeyse saldırabilir ve sadece 1 birim sağındaki veya solundaki düşmana saldırabilirler.
Resimde İskoçya'nın merkezdeki piyadesini seçtim.

Gördüğünüz gibi 3 İngiliz birimi görünür hale geldi.
Bu o seçtiğim İskoçya piyadesinin karşısındaki o 3 İngiliz birimine saldırabileceğini ifade ediyor.

Bir birim bir gün içerisinde sadece bir düşman birimine saldırabilir.

LQ0jq0.jpg

Kenarlarda / olarak gördüğünüz birimler ise süvariler.
Süvariler 25 altınla üretilir ve ordunuzun kanatlarında yer alır.

Süvariler de sadece ön cephedeyse saldırabilir ancak piyadeden farklı olarak 1 değil, 2 sağındaki ve 2 solundaki birimlere dahi saldırabilirler.
Süvariler piyadelerden daha kaliteli birimlerdir ancak aynı zamanda ücretleri de fazladır.

rEvGba.jpg

Süvarilerinizin her zaman piyadeler tarafından desteklenmesi gerekir.
Sahip olduğunuz teknoloji grubuna göre ordunuzda belli bir yüzdeden fazla atlı barındırmanız durumunda taktik dezavantajı alırsınız.
Taktik değerinin savaştaki öneminden rehberin ileri bölümlerinde bahsedeceğiz.

En etkili ordu düzeninde bu dezavantaja sahip olmadan maksimum seviyede atlı barındırmanız uygun olur.
Ancak bunun ekonominizi zorlayabileceğini de unutmayın.

7AZjGL.jpg

Savaş alanında nokta ile gösterilen birimler topçu birimleridir, 30 altın karşılığında üretilirler.
Topçu birimleri her zaman arka cephede, merkezde yer alır.

Topçu birimleri arka cepheden düşmeana saldırı düzenleyebilir, ancak arkadan saldırı düzenledikleri zaman etkileri yarı yarıya azalır.
Ancak arka cephede olmaları durumunda ön cephedeki birimlere savunma bonusu sağlarlar.

Topçu birlikleri ilk açıldığında hem süvari hem de piyade birliklerinden daha zayıf durumdadır.
Zaman ilerledikçe ordularınızda daha çok topçu birliğine yer vermeniz mantıklı olur.

PQzjbd.jpg

Bir savaş alanında cephelerde bulundurabileceğiniz birim sayısı muharebe genişliği ile belirlenir.
Savaşa katılan ülkelerden en yüksek genişliğe sahip olan ülkenin genişliği savaş alanında geçerli olur.

gXRQ10.jpg

Muharebe genişliğini belirleyen ana faktör askeri teknolojidir.
Oyunun başında muharebe genişliği 20'dir, yani ön cephede 20, arka cephede 20 birim askeriniz olabilir.
Oyunun sonlarına doğru bu genişlik 40'a kadar çıkar. 

Böylelikle aynı anda savaşan 80 bin askere sahip olabilirsiniz.

ZYRlyo.jpg

Yukarıda görüldüğü üzere muharebe genişliği savaşın yapıldığı araziden de etkilenir.
Ormanlar ve ağaçlık bölgeler bu genişliği %20 azaltır.
Tepeler, tropik ormanlar ve bataklık araziler %25 azaltır.
Dağlık araziler ise %50 azaltır.

Eğer düşmanınıza oranla daha az askere sahipseniz, bu arazi türlerinde savaşın.
Böylelikle düşmanınızın ordusunun bir kısmı savaşta ancak yedek olarak yer alabilecek, ön cephedekileri halletmeniz sonrası savaş alanına katılacaktır.

PQzmv7.jpg

Her birimin flank menzili vardır. Bu menzil tıpkı savaş genişliği gibi askeri teknolojiyle zaman içerisinde artar.
Birimin maksimum flank menzili taban flank değeri ve bu modifier'in çarpımıyla elde edilir.
Bu sebeple resimlerdeki atlıların ve topçuların flank değeri 2 değil 3'tür.

Birimlerin flank değeri birim hasar aldıkça azalır.
250 adam kaybetmiş bir birim %25 daha düşük flank'a sahip olacaktır.
500 adam kaybetmiş bir birim ise %50 daha düşük.

Bu oran dinamik değildir, 751 adama sahip bir birim %100 güçte savaşmaya devam eder.
Bir adam daha kaybettiğinde %25'lik bir düşüş olur.

Flank değeri her zaman en yakın sayıya yuvarlanır. 
Flank değerinin 0'a yuvarlanması durumunda bir birim sadece karşısındaki birime saldırabilir.

gXREjb.jpg

Europa Universalis IV'te savaşlar iki aşamada gerçekleşir: Fire ve Shock.
Savaşlar her zaman 3 günlük bir Fire ile başlar.
Ardından 3 günlük bir Shock kısmı olur.

Fire piyadelerinizin ve topçularınızın uzaktan saldırısı ve bombardımanını,
Shock ise piyadelerinizin ve süvarilerinizin taarruzunu temsil eder.

Dolayısıyla Fire kısmında en önemli birim topçulardır.
Shock kısmında ise en önemli birim süvarilerdir.

Eğer göçebe bir hordaysanız shock kısmında çöl, tarım arazisi, çimenlik gibi arazi türlerinde %25 avantaj elde edersiniz.
Diğer arazi türlerinde ise %25 dezavantaja sahip olursunuz.

9Gl0vr.jpg

Ordunuzdaki her birimin ayrı bir moral değeri vardır.
Bu moarl değerlerinin ortalaması ordunun genel morali olarak gösterilir.
Bir birimin moralinin 0'a düşmesi durumunda o birim savaş alanından geri çekilir.
Hiç askeri kalmamış boş bir birim dahi savaş alanından geri çekilebilir.

Bir birimin geri çekilmesi durumunda tüm diğer birimlerin morali düşer.
Bir birim geri çekildiğinde yedeklerden bir birim asker gelir ve onun yerini alır.

Tüm birimlerinizin geri çekilmesi durumunda yenilirsiniz.
Savaşların büyük bir çoğunluğu taraflardan birinin moralinin 0'a düşmesiyle sona erer.

qEnV9Q.jpg

Şimdi gelin savaşların nasıl yapıldığını analiz edelim.
İlk olarak 1 İngiliz piyadesinin 1 günlük Fire içerisindeki 1 İskoç piyadesine ne kadar zarar verebildiğini görelim.

Yukarıda gördüğünüz noktacıklar (pip) birimlerinizin Fire, Shock ve Morale özelliklerini gösteriyor.
Sarı noktalar ofansif özellikler, yeşil noktalar ise defansif özellikler.

İngiltere Charge Infantry'i kullanıyor, dolayısıyla 1/2/3/1/3/2 piplerine sahip.

Mk4m92.jpg

Süvarilerin Shock'ta, topçuların Fire'da güçlü olmasının sebebi bu noktalardır.
Piyadelerin özellikleri fire ve shock arasında dengedeyken, Süvarilerin Shock noktaları çok daha yüksek, Fire noktaları azdır.

Xdpm2j.jpg

Yukarıda gördüğünüz gibi topçularda ise tam tersi bir durum var. 
Ekstra olarak topçu birlikleri sahip oldukları defansif özelliklerin yarısını önlerindeki birimlere aktarırlar.

dXEm4r.jpg

Savaşta önemli bir diğer unsur ise generallerdir.
Her generallerin kendilerine has yukarıda bahsettiğimiz noktaları vardır.
Fire ve Shock noktaları ordularınıza o kısımlarda destek sağlar.

Maneuver noktaları ordunuzun hareket hızını yükseltir, aldığı erzak odaklı zayiatı azaltır.
Siege noktaları ise ordunuzun kuşattığı kaleyi daha hızlı ele geçirmesini sağlar.

Rehberimizde Fire, Shock ve Maneuver'i inceleyeceğiz.

5Yzbpl.jpg

Bir birimin saldırısını hesaplarken ilk olarak taban değeri olan 3'ü bilmemiz gerek.
Düşmanınıza karşı bariz dezavantaja sahip olduğunuzda ona az da olsa zarar verebilmenizi sağlayan şey bu 3 değeridir.

Ardından bu 3'e savaşın bulunduğu kısmına göre (Fire/Shock) biriminizin sahip olduğu ofansif noktaları ekleyin.
Yukarıdaki savaşta hem İngiltere hem İskoçya Charge Infantry kullanıyor.

Dolayısıyla İngiltere'de 3+1 (ofansif nokta) var, İskoçya'da ise 2 (defansif nokta) var.
Ek olarak arkasında bir topçu birliğinin bulunduğu bir piyadeye saldırdığımızı unutmayalım.

Topçu birliği sahip olduğu 2 defansif noktanın yarısını yani 1'i önündeki birime aktarıyor.
Bu sefer İngiltere'nin atak gücü 1'e düşüyor.

A3PWZr.jpg

Buradan sonra devreye generaller geliyor.
Sahip olduğumuz 1 sayısına generalin Fire özelliğini ekliyoruz (çünkü Fire safhasındayız)
Generalimiz 4 Fire noktasına sahip, dolayısıyla sayımız 5'e çıktı.

Ancak karşıda da bir general var ve bu general 3 Fire noktasına sahip.
Bu bizim etkimizi azaltıyor ve 4'ü 2'ye indiriyor.
Yukarıdaki resimde gördüğünüz 2 sayısı bu şekilde hesaplanıyor.

Unutmayın ki savaş alanında her zaman en yüksek özelliklere sahip general, bu özelliklerini tüm orduya yansıtır.
Geri kalan generallerin özellikleri etki etmez.

0yA9bo.jpg

Şimdi araziden bahsedelim.
Savaşın nerede yapıldığına göre saldıran taraf kendisini bir takım zorluklar içerisinde bulabilir.
Bu örneğimizde İngiltere ormanlık bir arazide İskoçya'ya saldırıyor.
Dolayısıyla İngiltere -1 avantaj elde ediyor.

XdpmjO.jpg

Ormanlık, buzul, tepelik, tropik ve bataklık araziler saldırana 1 puan dezavantaj verir.
Dağlar ise 2 puan dezavantaj verir.

Bu dezavantajı almamanız için bir yolunuz yok, dolayısıyla bu dezavantajı alacağınızı bile bile saldırıyorsanız, yeneceğinize emin olun.

dXEmaQ.jpg

Arazinin yanı sıra, eğer saldıran nehirden geçiyorsa ekstradan 1 dezavantaja da sahip olur.
Hangi bölgeler arasında nehir olduğu yukarıdaki resimde gösterilen yerde belirtilir.

5Yzb3A.jpg

Ayrıca İrlanda ve İskoçya arasındaki gibi bir geçidi geçmeniz helidne 2 puan dezavantajınız olur.
Taşıma gemileri kullanarak deniz çıkartmaları yaparak da aynı dezavantaja sahip olursunuz.

Tüm bu geçiş dezavantajları, ordunuzun generalinin manevra kabiliyeti düşman generalin kabiliyetinden yüksekse geçersiz olur.

A3PWbQ.jpg

Tüm bu değerler sonrası belki de savaşın kaderini en çok etkileyen olaya geliyoruz, zar. 
Her 3 günde 1 kere 0 ila 9 arası gelme ihtimali olan zar atarsınız.

Yukarıdaki resimde İngiltere 2 attı, İskoçya 8 attı.
İngiltere'nin 2 atmasıyla birlikte puanı 4'e çıktı. 

Gelin tekrardan bunu nasıl hesapladığımızı hatırlayalım.

+3 Taban
+1 İngiltere Piyadesinin Ofansif Noktası
-2 İskoç Piyadesinin Defansif Noktası
-1 İskoç Topçusunun Defansif Yardımı
+5 Oliver Cromwell'in Fire Noktası
-3 David Leslie'nin Fire Noktası
-1 Arazi Etkisi
+2 Zar

Toplamda +4.

Bu 4'ü 5'le çarptığımızda o birimin karşı birime vereceği zararı hesaplayabiliriz.
Bu sonuçla incelemesini yaptığımız İngiliz piyadesi, karşısındaki İskoçya piyadesine 20'lik bir hasar verecek.

0yA9ZV.jpg

Ancak tabi ki işin içerisinde birtakım modifierlar var.
Bu modifierlar üst üste ekleniyor ve en ufak bir bonusu bile savaş alanında çok büyük etkilere sahip olabiliyor.

40OXnY.jpg

Teknolojiden gelen modifierları yukarıda görebilirsiniz.
Her birimin Fire ve Shock değeri mevcut.

Yukarıda gördüğünüz üzere piyademizin Fire gücü 1.1
Daha önceki 20 ile bunu çarpıyoruz ve 22'yi elde ediyoruz.

J3BmGE.jpg

Ardından devreye Combat Ability giriyor.
Bunu teknolojiden değil, idealardan ve politikalardan elde ediyorsunuz.
Her birim türünün farklı combat ability'si bulunuyor.

İngiltere'nin piyadeleri %10 ability'e sahip.
Dolayısıyla normalden %110 daha etkili savaşıyorlar.
22'nin %110'unu aldığımızda 24.2 sonucunu elde ediyoruz.

OEOml3.jpg

Disiplin tüm askeri istatistiklerin en önemli parçasıdır.
Fire ve Shock ayırt etmeden muharebenin tüm kısımlarında, tüm birimlere etki eder.
Tıpkı combat ability gibi, disiplin de teknoloji ile değil, idealar ve politikalarla elde edilir.

İngiltere %110 disipline sahip. Dolayısıyla tekrar %110'unu alıyoruz.
24.2'nin %110'u 26.62 ediyor.

znq9Dg.jpg

Ancak tüm bu modifierlar vuruş gücümüzü arttıran özellikler değil.
Şimdi taktiklerden bahsedeceğiz.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere İngiltere'nin taktik değeri 2.2.
Bu değer ne kadar vurduğumuzu arttırmıyor, ne kadar hasar aldığımızı düşürüyor.

G3XaJv.jpg

Taktiği teknolojiden elde ediyorsunuz ancak gördüğünüz üzere aynı zamanda disiplinle de ilişkili.
Disiplin taktiğe olan etkisi sayesinde aldığınız hasarın daha az olmasını sağlıyor.

Hem İngiltere hem İskoçya 18. teknolojide ve 2.0 taban taktik değerine sahip.
İskoçya ek olarak %105 disipline sahip. Dolayısıyla taktik seviyeleri 2.1.

En son elde ettiğimiz değeri düşmanın taktik değerine bölüyoruz.
26.62/2.1 = 12.6762'yi elde ediyoruz.

OEOYa4.jpg

Ve son olarak, bir birim hasar aldıkça verebileceği maksimum hasar da azalır.
Yorkshire 1st ismindeki birimimiz kapasitesinin %94.9'ünde savaşıyor.

Dolayısıyla vereceğimiz hasarın ancak %94.9'unu verebiliyoruz.
12.6762'nin %94.9'unu aldığımızda geriye 12.0297 çıkıyor.

znq8y7.jpg

Ve böylelikle final cevabımızı buluyoruz. Bir sonraki gün, Yorkshire 1st ismindeki birimimiz düşmandan 12 asker eksiltecek.

G3X6Gr.jpg

Ancak daha önceden de söylediğimiz gibi, savaşların birçoğu düşman ordusunun yokedilmesiyle değil, moralinin sıfırlanmasıyla biter.
Bu sebeple düşmanın askerini ne kadar azalttığımızdan ziyade, düşmanın moralini ne kadar düşürdüğümüz önemlidir.

Bunu da şu şekilde hesaplarız.
İlk olarak moral noktalarını kullanıp, 5'le çarpmak yerine 120'de 1'ini kullanırız.
Ve tüm bunların yanı sıra biriminizin maksimum morali de önem taşır.

yV9Yjk.jpg

Gelin bunu da hesaplayalım.

3 Taban
+2 Ofansif Moral Noktası
-1 Düşman Defansif Moral Noktası
-1 Düşman Defansif Moral Desteği
+5 Lider Fire Noktası
-3 Düşman Lider Fire Noktası
-1 Arazi
+2 Zar

Etti 6.

Ardından 6'nın 120'de 1'ini alıyoruz,
Piyade Fire özelliği olan %110'unu buluyoruz,
Disiplin olan %110'unu buluyoruz,
düşman taktiği olan 2.1'e bölüyoruz,
Kalan asker oranımız olan %94.9'unu buluyoruz.
ve maksimum moarlimiz olan 4.25 ile çarpıyoruz.

Geriye 0.1278 kaldı.

Bu birimimiz gelecek gün düşmanın moralini 0.1278 azaltacak.

6mGgM0.jpg

Rehber büyük oranda bu kadar, geri kalan resimlerde fire ve shock etkilerinin teknolojiyle birlikte nasıl arttığını inceleyebilirsiniz.

Şimdi son olarak stackwipe'lardan bahsedelim.
Bir ordu savaş alanında yenildiğinde geri çekilir, ancak bazı durumlarda ordular tamamen yokolur buna stackwipe denir.
Stackwipe sonucu bir ordunun yarısı kadar manpower stackwipe yiyen ülkeye döner.

Bir ordu ancak ve ancak şu şartlarda stackwipe yer.

Savaşın başlangıcında orduların asker sayısı 10'a 1 ise.
Bir savaş 12 gün içerisinde biterse.

WbRBom.jpg

3AJrg0.jpg

RQRmG7.jpg


pEVy2r.jpg

kER40q.jpg

Okuduğunuz için teşekkürler.
Cevapla
#2
EU4'ün bilinmeyenleri tek tek açığa çıkıyor @Duman sayesinde :D
G0kMNN.png
Ara
Cevapla
#3
Eveeeet. Çok güzel olmuş eline sağlık. Bu lazımdı foruma.
Ara
Cevapla
#4
çok çok teşekkürler
Ara
Cevapla
#5
Gerçekten dümenin başındaki hakkıyla emek veriyor :)
Sonsuzluk ırmağının peşinden
Ara
Cevapla
#6
harika bir inceleme olmuş ellerine sağlık.
Ara
Cevapla
#7
Alıntı:Bu moarl değerlerinin ortalaması ordunun genel morali olarak gösterilir.
Ayrıca İrlanda ve İskoçya arasındaki gibi bir geçidi geçmeniz helidne 2 puan dezavantajınız olur.

Arazinin yanı sıra, eğer saldıran nehirden geçiyorsa ekstradan 1 dezavantaja da sahip olur.
İlk iki cümlede yazım yanlışı var. Üçüncü cümlede de "da" yerine "daha" gelmeli. Teşekkürler.    :wink:
Sic Parvis Magna
[+] 2 üye altnkurt nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#8
arkadaşlar en ideal ordu düzeni nedir birisi bana yardım edebilirmi okudum ama anlamadım yani nasıl bir ordu düzeni kursam daha etkili olur tabi ideal ordu düzenin teknoloji gruplarına göre değişiğinin farkındayım siz bana ana mantığı açıklayın ben gerisini kendim halederim
Ara
Cevapla
#9
(26-01-2017, 14:22)Raider41 : arkadaşlar  en ideal ordu düzeni nedir birisi bana yardım edebilirmi okudum ama anlamadım yani nasıl bir ordu düzeni kursam daha etkili olur tabi ideal ordu düzenin  teknoloji gruplarına göre değişiğinin farkındayım  siz bana ana mantığı açıklayın ben gerisini kendim halederim

Osmanlı ve batılı devletlerle toplar gelene kadar 14-6, toplar geldikten sonra ekonomime göre 14-6-5 veya 14-6-10 kullanıyorum. Ekonomim daha da iyi olursa piyadeleri paralı asker alıyorum. Bunu da yapınca zaten manpower hiç bitmiyor.

Temel mantık teknoloji grubuna göre süvari/piyade oranına uymaktır. Batılı devletler ve Osmanlı'da %50'dir bu oran. Bu orandan fazla süvari koyarsan savaşlarda dezavantaj alırsın. Teknoloji gruplarına göre bu oran artıyor. Göçebelerde ordunun tümünü süvari yapabilirsin sanırım.
Sic Parvis Magna
Ara
Cevapla
#10
(28-01-2017, 23:51)altnkurt :
(26-01-2017, 14:22)Raider41 : arkadaşlar  en ideal ordu düzeni nedir birisi bana yardım edebilirmi okudum ama anlamadım yani nasıl bir ordu düzeni kursam daha etkili olur tabi ideal ordu düzenin  teknoloji gruplarına göre değişiğinin farkındayım  siz bana ana mantığı açıklayın ben gerisini kendim halederim

Osmanlı ve batılı devletlerle toplar gelene kadar 14-6, toplar geldikten sonra ekonomime göre 14-6-5 veya 14-6-10 kullanıyorum. Ekonomim daha da iyi olursa piyadeleri paralı asker alıyorum. Bunu da yapınca zaten manpower hiç bitmiyor.

Temel mantık teknoloji grubuna göre süvari/piyade oranına uymaktır. Batılı devletler ve Osmanlı'da %50'dir bu oran. Bu orandan fazla süvari koyarsan savaşlarda dezavantaj alırsın. Teknoloji gruplarına göre bu oran artıyor. Göçebelerde ordunun tümünü süvari yapabilirsin sanırım.

göçebeler %25 bonus alıyor ama eğer tengri ise ve ikinci dini sünni ise oranı %110 çırabiliyor

%50 base
%25 horde
%25 tengri 
%100 atlı ordu
[+] 1 üye kadraptor nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#11
Nomad isen Tengri olmana gerek yok, base olarak %100 atlı ordu kurabiliyorsun.
Ara
Cevapla
#12
atıyorum yeniçeri piyadem var bir üst kademe piyade yapabilir duruma geldiğimde eski ordumu silip yenimi kurmama gerekli
Ara
Cevapla
#13
(13-12-2017, 18:51)eraybey : atıyorum yeniçeri piyadem var bir üst kademe piyade  yapabilir duruma geldiğimde eski ordumu silip yenimi kurmama gerekli

Hayır ordu sekmesinden birim türünü değiştirince ordun otomatik değişiyor. Gemilerde bu olay farklı olarak yeni gemi teknolojisi açtığında gemilerini limana çekip para ve sailor harcayarak upgrade etmelisin.
Sic Parvis Magna
Ara
Cevapla
#14
(13-12-2017, 19:10)altnkurt :
(13-12-2017, 18:51)eraybey : atıyorum yeniçeri piyadem var bir üst kademe piyade  yapabilir duruma geldiğimde eski ordumu silip yenimi kurmama gerekli

Hayır ordu sekmesinden birim türünü değiştirince ordun otomatik değişiyor. Gemilerde bu olay farklı olarak yeni gemi teknolojisi açtığında gemilerini limana çekip para ve sailor harcayarak upgrade etmelisin.

anladım gemilerde yükseltmeyi çözdüm de orduların morali yarımdı bende yeni model değil diye düşük sandım morali onları dağıtıp yeni ordu kurdum normale döndü  bende öyle mantık yürütmüştüm ondan düşük morali diye demek başka bişey vardı
Ara
Cevapla
#15
@eraybey Ordu tipini değiştirince moraller sıfırlanır ve geri dolmaya başlar.
Sic Parvis Magna
[+] 1 üye altnkurt nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#16
Arkadaşlar bir soru sorucam ben europa universalis 4 oyununa 3 hafta önce başladım ama bazen bir sorun yaşıyorum örneğin ; İskoçya oynuyorum ve bir ülkeye savaş açmak için casus iletişim ağı falan kurdum sonra fabricate claim yaptım şu ana kadar her şey mükemmel ama saldırmaya çalıştığımda adamların kalesine saldıramıyorum askerleri düşman ülkeye götürüyorum onların askerleriyle falan birleşiyorlar kaleyi alamıyorum yani düşman toprağın üzerinde bekliyorlar anlamadım yardım ederseniz çok sevinirim nasıl saldırıcam ben bu adamlara
Ara
Cevapla
#17
@yencezyencez Orduların kuşatma yaparken sabit durur. Kuşatma yapmadıklarından eminsen ordularının yanında siyah bir bayrak gibi bir işaret olabilir. Ordularını önce kendi ülke topraklarına sokup sonra tekrar düşman toprağına girmeyi dene.
Ara
Cevapla
#18
(25-02-2018, 19:18)Aytaç : @yencezyencez Orduların kuşatma yaparken sabit durur. Kuşatma yapmadıklarından eminsen ordularının yanında siyah bir bayrak gibi bir işaret olabilir. Ordularını önce kendi ülke topraklarına sokup sonra tekrar düşman toprağına girmeyi dene.

Çok teşekkür ederim
[+] 1 üye yencezyencez nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#19
oyuna yeni başladım  aslında uzun zaman önce almıştım fakat sarmamıstı , şimdi rehberleri inceliyorum ve gerçekten gördüğüm en yararlı rehberlern ve baya emek harcamıssın . Teşekkür ederim kendi adıma  :up: @Duman
[+] 1 üye RipReg nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#20
Hocam resimler gitmiş.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 2 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.