Günlük: EU4 - Kuzey Amerika Görev Ağaçları #3
#1
diaryeu4.png

Europa Universalis IV geliştirici günlüklerinde bu hafta Kuzey Amerika ülkelerine eklenen yeni görevler ve olaylar tanıtılıyor.

https://forum.paradoxplaza.com/forum/thr...1.1453794/ :Herkese merhabalar, bugün tekrardan Kuzey Amerika'ya dönüp, yeni görev ağaçlarını ve olayları tanıtacağız.

İlk olarak Pueblo kabilelerinden başlayalım. Bunlar Yeni Meksika bölgesinde yer alıyorlar. Isleta, Acoma, Zuni, Zia ve Ohkay Owingeh isminde devletlere sahipler. Pueblo kabileleri kerpiçten ve taştan yapılma kasabalarda yaşardı ve mısır başta olmak üzere tarıma önem gösterirdi. Çok güzel bir uçurum sarayının bulunduğu Mesa Verde'de yaşayan antik Pueblo halkının, Mogollan ve Hohokam kültürünün soyundan gelirler.

Pueblo.png
 • "Place that Always Was" ve "Restore Mesa Verde" görevleri Mesa Verde yerleşimine sahip olup geliştirmeniz karşılığında prestij ve diplomatik bonuslar elde etmenizi sağlıyor.
 • "Chaco Roads" ve "Irrigation Canals" bölgedeki tarım faaliyetlerine odaklanıyor, bunlardan ilki ticaret verimliliği, ticaret menzil bonusu ve insan gücü bonusu sağlıyor. İkincisi ise Devastation seviyesini düşük tutmanız karşılığında Irrigation Canal binasıyla yerel üretim verimliliği bonusu sağlıyor.
 • "Ancestral Puebloans" görevi ile ülkenizin adını Pueblo'ya dönüştürebiliyorsunuz, bunu yapabilmeniz için aynı kültürdeki diğer tüm bölgeleri fethetmeniz veya 5 katılımcıdan fazlasına sahip bir Federasyona sahip olmanız gerekiyor. Bunun karşılığında kalıcı %5 moral ve +1 diplomatik saygınlık ediniyorsunuz.
Olaylara gelirsek, Pueblo kabileleri diğerlerinin yanı sıra "Po'pay'ın İsyanı" şeklinde bir olaya sahip. Tarihte 1680 yılında, Pueblo yerlileri tarafından İspanyol kolonicilere karşı düzenlenen bu isyan girişimi başarılı olmuş ve 10 yılı aşkın bir süre boyunca İspanyolları Pueblo topraklarının dışında tutmuştu. Başlangıç olayında "Po'pay" isminde bir general ve kolonicilere karşı kullanmak üzere %10 moral bonusu ediniyorsunuz.

flavorPUE.png

Şimdi Dakota ve Lakota ülkelerine geçelim. Superior Gölünün etrafında yer alan Sioux, Wichiyena ve Lakota tagları tarafından oluşturuluyorlar. Avcılık ve toplayıcılıkla ilgilenen bu halklar, ormanlık arazilerde hayvanları izleme, tahta kanoyla balık avlama ve yabani pirinç yetiştirme gibi becerilere odaklanırdı. Kasabaları daire şeklindeydi, aileler ihtiyarlardan oluşan bir heyetin atadığı şeflerce idare edilirdi. Kardeşlik yaklaşımı hem kişisel hem de pragmatik düzeyde hayatlarının önemli bir parçasıydı ve savaştan ittifaklara, iş hayatından evliliğe kadar her yerde büyük rol oynardı.

Sioux.png
 • "Camp Circles" görevi başkentinizin en az 10 gelişmişliğe sahip olmasını, en az 1 istikrara ve 200 diplomatik güce sahip olmanızı istiyor. Bunun karşılığında ödül olarak 25 hükümet reform ilerlemesi ve ekstra diplomatik güç kazanıyorsunuz.
 • "Seven Council Fires" görevi savaş veya barış müzakereleri için toplanan yedi Dakota kasabasını konu alıyor, bu 7 toprağa sahip olmanız ekstra askeri güç elde etmenizi sağlıyor.
 • "Hereditary Enemies" ve "Fight the Iroquois" görevleri Dakota ve Lakota halklarının diğer halklarla olan rekabetini konu alıyor. Bunlardan ilki Ojibwe halkıyla alakalı, onlarla karşılıklı -100 görüşe sahip olmanız karşılığında prestij ve moral bonusu alıyor, topraklarında hak iddiaları ediniyorsunuz. İkincisi Büyük Göller bölgesinde yer alan Iroquois kabileleriyle yüzleşmenizi gerektiriyor, karşılığında insan gücü elde ediyorsunuz.
Bu halklara has olaylardan birisi "Yabancı Ticaret" olayı, tarihte bu kabilelerle birlikte hareket eden Avrupalı kaşifler ve misyonerler vardı. Kabilelerin saygısını kazanmayı amaçlayan bu kişiler sayesinde Dakota kabileleri 17. yüzyılda Fransız tüccarlarla antlaşma imzalamıştı. Bu antlaşma çerçevesinde Dakota kürk veriyor, Fransız tüccarlar ise onlara Avrupa malları veriyordu. Karşılaşacağınız bu olayda Kuzey Amerika'da toprak sahibi Fransa ile müttefik olursanız, başkentinizde yerel ticaret gücü ve üretim verimliliği kazanıyorsunuz.

flavorSIO.png

Şimdi gelelim Powhatan halkına. Bu halk Virginia topraklarında yer alıyordu. Öne çıkan özelliklerinden birisi huş kabuğundan yapılan kanolarıydı, bu kanoları hem savaş için hem de balıkçılık için kullanabiliyorlardı. Bunun yanı sıra mısır başta olmak üzere tarımcılıkla ve avcılıkla ilgileniyorlardı. Avrupalılarla temasa geçen ilk yerli halklardan birisi olan Powhatan, buna yönelik bazı olaylara sahip.

Powhatan.png
 • "Just Around the Riverbend", "Head of Navigation" ve "Powhatan Fleet" görevleri Powhatanların deniz gücüne odaklanıyor. Donanma limitine ulaşmanız, yeterli sayıda taşıma gemisine ve bir sancak gemisine sahip olmanız durumunda Gemi Dayanıklılığı, Donanma Morali, Ulusal Denizci Miktarı, Donanma Geleneği ve 80 geleneklik bir amiral gibi ödüller kazanıyorsunuz.
 • "Yehakins", Powhatanların evlerine verdikleri isimdi. Körpe ağaçlardan, dokuma hasırlardan veya ağaç kabuğundan yapılırdı. Herhangi bir bölgede Longhouse sahibi olmanız ve başkentinizde kale sahibi olmanız bu bölgelerde gelişmişlik yükseltme maliyetini azaltacak, yerel vergi etkisi ve hükümet reform ilerleyişi kazandıracak.
 • "The Laughing King" Debedeavon isminde, Accawmacke ulusunun şefiydi. Bu ulus Avrupalılar 1608 yılında bölgeye geldiğinde Powhatanların haraçgüzarı konumundaydı. Ordu ve donanma limitine ulaşmanız durumunda bu efsanevi hükümdarı 1/4/3/2 özelliklerinde bir general olarak elde edebileceksiniz.
Powhatan halklarına has olaylar arasında Kabile Ticareti ve Avrupa Ticareti olayları yer alıyor. Bunların her ikisi de topraklarınızda üretilen ticaret malında değişikliğe sebep oluyor. İlki bakır ticareti ve Powhatanların değer verdiği kırmızı boyaya odaklanırken, ikincisi için bir Avrupa devletiyle komşu olmanız gerekiyor, bu olay sayesinde Eski Dünya'dan demir veya yün elde edebiliyorsunuz.

flavorPOW.png

flavorPOW2.png

Son olarak Cherokee halkı, bu halk Kuzey ve Güney Carolina, Tennessee, Georgia ve Alabama topraklarındaki nehir ovalarında yaşıyordu. Hem toplayıcılıkla hem de tarımla ilgileniyorlardı. Bu dönemdeki birçok yerel halk gibi mısır ekiyorlar, avcılık yapıyorlar ve dağlık arazilerden edindikleri yüksek kaliteli geyik derilerini Avrupalılara satıyorlardı.

Cherokee.png
 • "White Government" ve "Red Government" görevleri Cherokee halkının sahip olduğu iki farklı yönetim biçimini konu alıyor. Bunlardan ilki barış dönemi için, ikincisi ise savaş dönemi içindi. İlkinde en az 1 istikrara, 200 altına ve Diplomasi kategorisinde bir danışmana sahip olmanız gerekiyor, bunun karşılığında daha ucuz bir danışman ve diplomatik güç elde ediyorsunuz. İkincisi ise bir generale sahip olmanızı, ordu limitinize erişmenizi istiyor, yeni bir general ve askeri güç veriyor.
 • "Botanical Exports", Cherokee halkının etnobotaniksel bilgisini konu alıyor, Cherokeeler iyileştirici bitkileri ve zarar verebilecek meyveleri çok iyi bilirlerdi. Bu görevi tamamlamak oyuncuya 2 ödül veriyor, birincisi ticaret verimliliği, diğeri ise insangücü kazanım etkisi.
Cherokee'ye has olaylar arasında Cherokee Ulusal Konseyi olayı yer alıyor. Bu konsey 1794 yılında kuruldu ve 1907 yılına kadar kabilenin yasal ve otonom bir şekilde varlığını sürdürmesini sağladı. Bu olayı tetiklemek için Klan Konseyi reformuna veya Yerli Cumhuriyeti reformuna sahip olmanız gerekiyor, ödül olarak istikrar ve diplomatik güç kazanıyorsunuz.

flavorCHE.png

Bunların yanı sıra oyuna Totemizm ile alakalı 18 yeni olay ekledik, bunların arasında 2 tane de olay zinciri yer alıyor. Bu olay zincirlerinin ilki Orpheus ve Eurydice'nin meşhur hikayesini andıran bir yerli mitine dairken, ikincisi topraklarınızda kutsal bir mağara bulmaya yönelik.

Mitin Başlangıcı (totemism_flavor.8):
 • Başkentiniz olmayan bir toprağa sahip olmanız durumunda tetikleniyor.
 • 1. seçenek: Kaşif gönderiyorsunuz (-5 altın, -0.05 insan gücü, bölge için oyunun sonuna kadar lokal otonomi +0.1, huzursuzluk -2 ve prestij +0.25 veren bir etki sağlıyor.)
 • 2. seçenek: Bir şey yapmıyorsunuz.
Mağarayı Keşfetmek (totemism_flavor.9):
 • Bir önceki olayda 1. seçeneği seçtiyseniz tetikleniyor.
 • 1. seçenek: estate_church sahibiyseniz, church_loyalty kazanıyorsunuz, ülke reformlanmışsa kutsal bölgeye tapınak ekliyor, eğer bölgede bulunmuyorsa native_ceremonial_fire_pit ekliyor, eğer varsa native_longhouse ekliyor, bunlardan hiçbiri geçerli değilse 10 prestij veriyor.
Mağara Bakımı (totemism_flavor.10):
 • İlk olayda 2. seçeneği seçtiyseniz veya 1. seçeneği seçip 2. olayı zaten edindiyseniz tetikleniyor.
 • 1. seçenek: İlgilenmesi için adm/dip danışmanınızı görevlendiriyorsunuz, bölgeye tot_legendary_location_maintained etkisi veriyor, bu yerel huzursuzluğu 3 azaltıyor, prestij düşüşünü 0.01 yavaşlatıyor.
 • 2. seçenek: İlgilenmesi için varisinizi gönderiyorsunuz (12 numaralı olayı tetikliyor, varisiniz %50 ihtimalle +1 ADM kazanabiliyor) bölgeye üstteki seçenekle aynı etkileri veriyor.
 • 3. seçenek: Para veriyorsunuz, 10 altın kaybediyorsunuz ve bölgeye üstteki seçenekle aynı etkileri veriyor.
 • 4. seçenek: Bir şey yapmıyorsunuz.
Mitin Sonu (totemism_flavor.11)
 • Eğer ülke Totemizm dinine mensup değilse tetikleniyor.
 • 1. seçenek: Mağarayı terk ediyorsunuz, tüm bölge etkileri siliniyor, ülkeye -0.25 religious_unity veren bir etki ekleniyor.
Toprak Kayması (totemism_flavor.12)
 • 10 numaralı olayda 2. seçeneği seçtiyseniz tetikleniyor.
 • 1. seçenek: %30 ihtimalle varisiniz ölebilir.
Totemism.png

Okuduğunuz için teşekkürler, önümüzdeki hafta yeni mekanikler tanıtıyor olacağız.
[+] 1 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#2
olaylar fena değil ama kabilelere bu kadar görev eklemek mantıklı değil
Ara
Cevapla
#3
Kim oynuyo/oynayacak bu devletlerle?
[+] 1 üye tahr1bad nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#4
Biraz daha görev tanıtırlarsa kusucam.
[+] 3 üye PCOyun nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#5
Bir ülkeyle oynayacağım, kendi planımı çiziyorum fakat görev ağacı bana daha farklı bir plan çiziyor. Bu Sandbox açısından ne kadar mantıklı?
A4 kağıdına birisi tarafından çizilmiş görev ağaçları için mi oynayacağız yani? MEH
Ara
Cevapla
#6
(27-01-2021, 20:55)Alduin : Bu Sandbox açısından ne kadar mantıklı?

Değil.
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.