Günlük: Imperator - Kabileler ve Oyunun Başlangıcında Galya
#1
diaryimp.png
Imperator: Rome günlüklerinde bu hafta kabilelerden, klanlardan ve Galya bölgesinden bahsediliyor.

https://forum.paradoxplaza.com/forum/ind...9.1148646/ :Merhaba, bir başka Imperator: Rome geliştirici günlüğüne hoş geldiniz. Bugün cumhuriyetler ve monarşiler dışında kalan 3. hükümet türünden bahsedeceğiz. En son bahsettiğimize bakmayın, oyunda oldukça yaygınlar. Kabile Şeflikleri, Krallıkları ve Federasyonları oyundaki ülkelerin çoğunluğunda bulunuyor; Batı Avrupa’dan Arabistan’a, Kafkaslardan Burma sınırına kadar her yerde karşılaşabiliyorsunuz. Kabileler dışında Galya bölgesinden bahsedeceğiz.

Klan Liderleri ve Beraberindeki Askerler
1sttribalgovtclanchiefs.jpg

Kabile hükümetlerinin temel yanı otoritenin paylaşılan bir şey olduğudur. Bir yönetici öldüğünde yeni yönetici klan liderleri arasından seçilir. Her klan liderinin kendisine sadık askerleri vardır. Kabilede yasa değiştirmek için tüm klan liderlerinin sadık olması gerekir ve yasa değiştirdiğinizde kral dışındaki tüm klan liderlerinin sadakati düşer.

Klan askerleri ise klan liderleri tarafından yaratılır ve takviye edilir. Bu askerler ülkenin insan gücünü kullanmaz ve bakım maliyetleri de daha ucuzdur. Klan askerleri her zaman klan liderlerine sadık olduğu için ordusu büyük klan liderlerinin sadakatine çok fazla güvenemezsiniz. Ayrıca klan liderlerinin sadakatini yeterli seviyede tutamıyorsanız iç savaş da çıkabilir. Her kabile ülkesinin en az 3 klan lideri vardır ve bu sayı her ülke seviyesinde artar.

2ndretinuearmy.jpg

Merkeziyetçilik
3rdcentralizationevent.jpg

Bu kadar fazla bölgede bu kadar fazla ülkeyi etkileyen bir hükümet türünün harita etrafında birbirine ne kadar benzerlik gösterebileceğini düşünebilirsiniz.Sonuçta güney İspanya’daki bir kabile krallığı ile İskandinavya’daki veya Hindistan’daki bir kabile krallığı arasında bariz farklılıklar var.

Bu nedenle bir ülkenin ne kadar ve nasıl “kabilesel” olabileceği ülkeler arasında çeşitlilik gösterir. Aynı bölgedeki ülkeler bile farklı olabilir ve zamanla da kabilenin nitelikleri değişebilir. Ülkenin ne kadar yerleşik olacağını ve ne kadar merkezi olacağını zaman içinde etkileyen birçok şey vardır.

Bunun için kabilelerde -100’den +100’e kadar giden bir Merkeziyetçilik ölçeği bulunur. Merkeziyetçilik geçirdiğiniz yasalar veya kabile liderlerinin yaptığı şeylere nasıl tepki verdiğinize göre değişir.

Ancak merkeziyetçiliği para veya güç gibi daha doğrudan yollarla değiştiremezsiniz. Merkeziyetçilik sadece zaman içinde yaptığınız eylemlere göre değişir.

4thcentralization.jpg

Merkeziyetçilik negatif iken kabile daha az merkezidir, klan liderleri daha fazla nüfuza sahiptir, klan askerleri daha çok bulunur, Kabile Üyelerinin üretimi artar, Kabile Şefliğine geçilebilir ve Kabile Göçü gerçekleştirilebilir (göç hakkında daha sonraki bir günlükte konuşacağız).

Merkeziyetçilik pozitif iken Kabile Üyelerini Özgür Kişilere dönüştürmek daha ucuz olur, klan askerlerinin sayısı azalır ve en önemlisi ülke uygarlık seviyesi artar. Hatırlarsanız her şehrin uygarlık seviyesi ülkenin uygarlık seviyesine doğru kayar. Başkentinizdeki uygarlık seviyesi yüksekse ve doğru yasaları geçirdiyseniz kabile olmaktan çıkıp cumhuriyet veya monarşi olabilirsiniz.

Daha önceki günlüklerde de bahsettiğimiz gibi uygarlık seviyesinin yüksek olması Kabile Üyelerini daha mutsuz yapar (Vatandaşları ve Özgür Kişileri ise daha mutlu). Mutsuz olan nüfuslar da daha az üretken olur ve huzursuzluk çıkarabikir.

Oyunun başında kabile ülkelerinin merkeziyetçiliği birbirlerinden farklı olacak. Örneğin Germen kabileleri negatiflerde başlarken İspanyada’ki Turdetania gibi kabileler pozitifte başlayacak.

5thhappiness.jpg

Özetlersek, kabileler ile ülkenizi cumhuriyet veya monarşiye dönüştürebilirsiniz. Bu sırada Vatandaşlarınızdan ve Özgür Kişilerinizden daha çok faydalanırken Kabile Üyeleriniz daha az üretken olur.

Merkeziyetçiliği düşürebilirsiniz de. Böylece Kabile Üyeleriniz daha mutlu ve üretken olur ama Vatandaşlarınız ve Özgür Kişiler daha mutsuz olur.

Oyundaki çoğu ülkedeki nüfuslar karışık olacak. Oyunun başında sadece Kabile Üyesine sahip kabilelerin sayısı oldukça az.

Uygarlık seviyesinden etkilenmeyen Köleler ekonominize oldukça yararlı olabilir. Ancak bazı koşullarda onları da yönetmesi zor olabilir.

Galya
6thgaul.jpg

7thregions.jpg

Daha önce konuştuğumuz 3 bölgenin (Britanya, İberya, İtalya) arasında Galya yer alıyor. 450 AUC / M.Ö. 304 yılında Galyalılar birçok bölgeye yayılmıştı. Günümüz Almanyasında ve Balkanlarında Galyalı kabileler bulunuyordu, Galyalı paralı askerler ise Mısır ve Suriye gibi yerlerde bile savaşmıştı. Hatta başlangıç tarihimizden bir süre sonra Galyalı kabileler Yunanistan ve Anadolu’ya inip yeni Galatya bölgesini kuracaktı (bundan daha sonraki bir günlükte bahsedeceğiz).

Galya oyunu başlangıcında birçok bölge ve kabileye ayrılmış durumda. Galya hakkında bildiklerimiz Roma veya Yunanlardan daha az olsa da Galya izole bir bölge de diyemeyiz.

Ülkelerin büyük çoğunluğu başlangıçta kabile krallığı ve bazıları da daha büyük bir kabile kimliğinin parçası olduğu için daha büyük kabile federasyonları kurabilirler. Merkeziyetçilik ölçeğinde ise Galyalı kabileler orta ile pozitif arasında değişiyor.

Alpler
8transalpineterrain.jpg

Daha sonra Romalıların Gallia Narbonensis diyecekleri Galya’nın Alpler bölgesi İtalya ve Akdenize yakın. Etrüryalı, Fenikeli ve Yunan tüccarlar yüzyıllardır buradaki ülkelerle ticaret yapıyor ve M.Ö. 304’te kıyı boyunca birkaç Yunan ticaret yerleşkesi bulunuyor. Bunlar genel olarak Syracuse ile yakın ilişkileri olan Massalia şehrinden yönetiliyor.

Alpler bölgesi Galya’nın Roma Cumhuriyeti ile bütünleşen ilk bölgesiydi ve Galya-Roma kültürü ilk burada gelişmeye başladı.

Başlangıçtaki ülkeler:
9transalpinepolitical.jpg
 • Massalia: Galya’daki en eski ve nüfuzlu Yunan yerleşkesi. Massalia ayrıca kıyıdaki Antipolis, Tauroention ve Agathi şehirlerini kontrol ediyor. İberya’daki Emporion ve Hemereskopeion ülkeleri ile de savunma birliği içerisinde. Fakat bunlar Massalia’nın güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Etrafındaki Galyalı ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmeye veya savaşlarında paralı askerler kullanmaya güveniyor. Tercihen ikisi de. Massalia tüccarlarının Galya’nın her köşesine gittikleri söylenir ve Massalia sikkeleri bölgenin her tarafında bulunmuştur.
 • Salluvia: Massalia’ın etrafında yer alan kabile krallığı. Bölgede Roma tarafından alınan ilk yerlerden biri.
 • Deciatia: Salluvi ve Oxybi arasındaki ince toprak parçasını kontrol eden, Massalia’nın doğusundaki Liguryalı kabile.
 • Oxybia: Antipolis ve Deciatia arasında kıyıda yer alan küçük Liguryalı kabile krallığı.
 • Vocontia: Rhone nehrinin doğusunda yer alan orta güçteki kabile krallığı. Romalılar altında Roma müttefiği olarak biraz özerkliğe sahipti.
 • Albicia: Vocontia ve Tribes arasında yer alan küçük kabile.
 • Tectosagia: Aquitania sınırındaki Volcae kabile krallığı, Tolosa şehrinden yönetiliyor. Anadolu’ya yapılan akınlar sırasında Galatya’ya yerleştiği söyleniliyor. Bölgedeki en güçlü ülkelerden beri.
 • Sorbonia: Tectosagia’nın batısındaki kabile krallığı. Limana sahip ve Massalia’nın toprağı Agatha’ya komşu.
 • Arecomicia: Rhone’un batısındaki kabile krallığı.
 • Rutenia: Massif Central dağlarının güneyinde yer alan ana metallere ve taşa erişimi bol olan kabile krallığı. Arverni’ye komşu olmalarına rağmen herhangi bir zamanda onların vassalı olduklarına dair bir kanıt yok.
 • Arvernia: Birçok yönden güney Galya’daki en güçlü kabile krallığı. Roma fetihlerinden önce büyüyüp bir bölgesel güç haline gelecekti. Önemli demir ve değerli metal kaynaklarını kontrol ediyor.
 • Helvia: Rhone’un batısındaki dağlarda yaşayan küçük Kelt krallığı. Değerli ve ana metaller bakımından zengin.
 • Allobrogia: Rhone ve Cenevre Gölü arasındaki büyük kabile krallığı. Salluvia ve Arverni ile Romalılara karşı çıktığı ve Hannibal’e yardım ettiği söylenir.
 • Segusiavia: Günümüzdeki Lyon’un yakınında bulunan küçük ama güçlü kabile krallığı. Metallar bakımından zengin, güçlü bir ekonomiye sahip. Roma fetihlerinden önce Fenikelilerle ve Yunanlarla ticaret yapmış, Arverniler gibi kendi paralarını basmışlardır.
 • Caturigia: İtalya ve Alpler arasındaki birçok önemli geçidi kontrol eden küçük kabile krallığı. Yüzyıllar süren nüfus karışması sonucu hem Kelt hem de Liguryalılar.
 • Ceutronia: Caturigi’nin kuzeyinde yer alan başka bir Kelt krallığı. Dağ geçişlerini korumaya bağlıydılar. Zamanla bu topraklardan hem Sezar hem de Hannibal geçecekti.
Akitanya
17aquitaniaterrain.jpg

Güneydoğu Galya ile Kuzey İberya’daki Vaskon kabileleri birbirlerine oldukça yakın. Onlar gibi Akitanyalılar da daha sonraki Basklar ile bağlantılı olabilir. Romalılar, Akitanyalıların gelenekler ve yasalar bakımından Pirenelerin diğer tarafındakilere benzediğini söylemiştir. Bu bölgede altın ve gümüş bolca bulunur, zengin ve müreffeh bir bölge olarak tanımlanır. Oyunun başlangıcında Galya’nın geri kalanı ve İberya gibi eşit güçteki birçok kabile ülkesine ayrılmıştır.

Başlangıçtaki ülkeler:
10aquitani.jpg
 • Santonia: Ekonomisi tuz ve şarap ithali üzerine kurulmuş kabile krallığı.
 • Pictonia: Santonia’nın kuzeyindeki güçlü kabile krallığı. Gemi yapımında uzmandırlar, kereste ve gemi ithal ederler. Sezar’a Galya’daki savaşlarında yardım etmiş, hem Vercingetorix’in yanında hem de ona karşı savaşmıştır.
 • Lemovicia: Orta Galya’nın dağlarında yer alan kabile krallığı. Arverni’nin müttefiği ve değerli metaller bakımından zengin.
 • Andecamulensia: Günümüzdeki Limousin bölgesinde yer alan, Lemovici ile yakından bağlı küçük kabile krallığı.
 • Petrocoria: Günümüzdeki Dordogne bölgesinde yer alan küçük kabile krallığı. Demir ithal eder.
 • Nitiobrogia: Akitanyalı ülkelerin kuzeyindeki küçük kabile krallığı.
 • Akitanyalı kabileler: İberya’daki gibi kendilerini büyük Akitanyalı kimliğinin bir parçası olarak gören birkaç kabile krallığı var. Bunlardan biri yeterince güçlenirse bir kabile federasyonu kurulabilir. Bu kabileler: Tarbellia, Sibuzatia, Bigerrionia, Tarusatia, Vocatia, Cocosatia, Viviscia, Auscia, Consorannia.
Keltika
15centralgaulterrain.jpg

Sen Nehri’nin doğusunda yer alan Orta Galya’nın büyük bir kısmını kaplayan Gallia Celtica bölgesi. Galya kültürel bölgesinin bir bakıma merkezi olan bu yer, bir süre önce gerçekleşen Roma akınının doğduğu yere pek de uzak değil. Ayrıca ortak Galyalı ordusunun Alesia’da yenildiği ve böylece bağımsız Galya umudunun söndüğü yer de burasıdır.

Başlangıçtaki ülkeler:
12politicalceltcia.jpg
 • Parisia: Sen’in yanındaki küçük kabile krallığı. Paris’ten önce gelen Lutetia şehrinin kurulduğu yer. Senoni’nin vassalı.
 • Senonia: Sen boyunca yer alan büyük kabile krallığı. Oyunun başlangıç tarihinden 80 yıl önce Roma’yı yağmalayan Brennus’un kabilesi.
 • Mandubia: Merkezi savunaklı Alesia şehri olan küçük kabile krallığı. Galyalıların Romalılara karşı son savunması burada gerçekleşmişti. M.Ö. 304’te önemli bir kabile değiller, hayatta kalmak için etraftaki kabilelerin iyi niyetine güveniyorlar.
 • Tricassia: Sen’deki başka bir küçük kabile krallığı, günümüzdeki Troyes’in olduğu bölgede yer alıyorlar.
 • Lingonia: Doğu Galya’daki ekonomik ve kültürel yolların birleşme noktalarından birinin üzerinde yer alan İtalya’daki Lingones ile yakından bağlantılı güçlü kabile krallığı. Demircilik ve tarımdaki becerileriyle bilinirler.
 • Sequania: Saone nehrinin kuzeyinde yer alan güçlü kabile krallığı. Aedui’nin rakibi. Roma’nın yağmasında yer aldı, daha sonra Roma’nın Galya fethinde önemli bir rol oynayacaktı.
 • Aeduia: Rakipleri Sequani’nin batısında yer alan kabile krallığı.
 • Biturigia: Arvernia’nın kuzeyinde yer alan kabile krallığı. Diğer birçok kabile gibi demir ve taş becerileriyle bilinirler.
Armorika
16armoricaterrain.jpg

Galya’nın kuzeybatısında bulunan günümüzdeki Breton bölgesi Armorika olarak biliniyor. Buranın Britanya adaları ile yakın ekonomik ve kültürel ilişkileri var. Dilleri de Britanya’dakilere benziyor.

Başlangıçtaki ülkeler:
11politicalbrittany.jpg
 • Armorika kabileleri: Armorika’da kabile federasyonu kurabilecek bazı üleker var, bunlar: Redonia, Venellia, Osismia, Venetia, Curiosolita, Diablintia, Lexovia, Eburovicia.
 • Namnetia: Günümüzdeki Nantes şehrinde yer alan küçük kabile krallığı. Metal bakımından zengin.
 • Aulercia: Namnetia’nın doğusundaki küçük kabile krallığı.
 • Carnutia: Gallia Celtica bölgesinin sınırında yer alan güçlü kabile krallığı. Zamanla Belgae Remi’nin vassalı olacaktı.
 • Esuvia: Günümüz Normandiyasındaki küçük kabile krallığı.
Belgica
14belgicaterrain.jpg

Belgica, Kuzeydoğu Fransa’yı ve Benelüks ülkelerini kapsayan bir bölgeydi. Gallia Belgica ayrıca Ren nehrinin bir kısmını da içine alır.

Sezar’a göre Belgica’da yaşayanlar Galyalıların en cesur ve tehlikeli olanlarıydı. Bu bölge Germen kabileleriyle daha yakın ilişkiye sahiptir. Belgica’da yaşanlar da diğer Galyalılar gibi daha sonra farklı bölgelere yayılmış ve Britanya’ya yerleşmişlerdi.

Başlangıçtaki ülkeler:
13belgica.jpg
 • Trevaria: Galya’nın Kelt ve Belgica kısımları sınırında yer alan güçlü kabile krallığı. Galya savaşları sırasında savaş becerileriyle, özellikle de süvarileriyle ünlenmişlerdir.
 • Remia: Treveria’nın kuzeyinde yer alan güçlü kaile krallığı. Merkezinde büyük Durocortum şehri bulunur. Daha da güçlenerek Kelt bölgelerinde vassallara sahip oldular.
 • Belgica kabileleri: Belgica bölgesinde de kabile federasyonu kurabilecek bazı ülkeler bulunur: Menapia, Eburonia, Morinia, Viromanduia, Nervia, Aduatucia, Cugernia, Suessionia, Bellovacia, Ambiania, Caletia.
Bu günlük bu kadar. Gelecek hafta pazartesi tekrar görüşmek üzere.
[+] 6 üye Ragnvaldr nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.