Imperator: Rome - Dinler
#1
IMPERATOR: ROME
Dinler

Bu konumuzda dinlerin çeşitlerini ve bu dinlerin oyun içindeki etkilerine göz atacağız.


DinEtkiBilgiler
Helen28px-Pop_citizen.png+%10 Ulusal Vatandaş MutluluğuYunan topraklarında filizlenen Olimpos panteonu ciddi bir takipçi nüfusa sahip. Bölgeden bölgeye tanrıların isimleri, özellikleri ve hiyerarşisi değişiklik gösterse de Zeus veya Romalıların isimlendirmesiyle Jüpiter her zaman Olimpos panteonunun lideri konumundadır.
Kemetist28px-Popularity.png+0.10 Hükümdarın Aylık Popularite KazancıYerel Mısır dininin kökleri binlerce yıl geriye dayanmaktadır. Çok tanrılı bir yapıda olan bu dinde Ra, Atum, Sekhmet gibi tanrılarla dünyanın doğal yapı taşlarına hürmet gösterilir.
Kenan-%10 Donanma Bakım MasrafıKenan dini çok tanrılı bir yapıda farklı özelliklere sahip tanrılara inanır. Bu kompleks hiyerarşinin lideri Baal'dır ve genellikle kendisi için dağlık arazilerde veya tepelerde sunaklar inşa edilir.
Zalmoksis28px-Pop_tribesmen.png+%5 Ulusal Kabile Üyesi ÜretimiZalmoksis'in bir peygamber mi yoksa bir tanrı mı olduğu bilinmese de, Daçyalılar ve Getaeliler Zalmoksis'i kutsal görüp kendisine nice mucizeler atfetmiştir.
Kelt28px-Pop_happy.png+%5 Ülkenin Dini MutluluğuKeltlerde sosyal tabakalardan birini oluşturan Druidler genellikle hâkim ve yasaman olarak görev almış, yerel dini gelenekleri ve inançları dikte etmişlerdir.
İberyalı28px-Commerce_value.png+%10 İthalat DeğeriÇok tanrılı karma bir inanış olan İberya dinlerinde hayvan ruhları yüceltilir, ataların ruhlarına tapılırdı. Yerel Betatun ve Atayekina gibi tanrıların yanı sıra, çok sayıda Helen ve Fenike tanrısı da bu inançta kendine yer bulmuştur.
Yahudi+%20 Nüfus Asimilasyon HızıDönemin inanışlarından farklı olarak tek tanrılı bir din olan Yahudilikte peygamberlerin öğretileri ve Tanrı ile İsrail evlatlarının ilişkisini anlatan Tevrat kitabı ön plana çıkmaktadır.
Zerdüşt-%5 Ordu Bakım MasrafıYaratıcı-Tanrı Ahura Mazda, düşmanı Ahriman ve peygamber Zoroaster etrafında şekillenen tek tanrılı bu din erken dönem Hint-İran çok tanrılı inançlarından türemiştir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran Daena adı verilen 'sonsuz yasa'ya büyük önem gösterilir.
Matrist28px-Manpower.png+%5 İnsan Gücü Kazanma HızıBaltık kabilelerine ve dinlerine dair ortalıkta pek bir bilgi olmasa da, elde olan kayıtlar bu halkların bir tanrıçaya inandığını gösteriyor.
Megalitik28px-Pop_happy_1.png+%5 Ülkenin Dini MutluluğuBu antik din ve kültür geleneksel Mısır inanışları, yıldızlara tapınma ve ataları kutsal görme inançlarının birleşimiyle oluşmuştur. Tanrıların adına dikilmiş taş megalitlere günümüzde bile ulaşılabilir.
Cermen-%10 Göç MaliyetiAntik Cermen tanrısı Tuis, Teiws veya Tuisto, günümüz İskandinav topraklarında bulunan göçebe kabileler tarafından kutsal görülüyordu. Kayıtlara göre Cermen halkı büyük oranda animist bir dine sahip bir biçimde yeri, gökleri ve doğayı kutsallaştırmıştı.
Arap28px-Pop_tribesmen_1.png+%10 Ulusal Kabile Üyesi MutluluğuArabistan'daki çok tanrılı bu inanış bölgede yerel bir biçimde takip edilen çeşitli tanrılara ve şeytanlara sahipti.
Ritualist28px-Diplomatic_relations.png+1 Diplomatik İlişkilerÇok sayıda farklı yerel inanışı kapsayan bu dinde ataları kutsal görme, animizm ve adak adama gibi gelenekler mevcut.
Budist+%30 Nüfus Din Değiştirme HızıNispeten genç bir din olan Budizm Kuzey Hindistan topraklarında Buda adıyla da bilinen Siddhartha Gautama'nın öğretileri etrafında şekilleniyor. Buda Hint toprakları genelinde Orta Yol olarak tanımlanan öğretisini yaymaya çalıştı.
Hindu28px-Diplomatic_reputation.png+1 Diplomatik İtibarVedik dönemi inançlarıyla şekillenen Hinduizm Upanişad adı verilen kutsal kitaplarla erken dönem antik çağda Hindistan'ın geneline yayılmayı başardı.
Bon-%10 İnşa MaliyetiTibet platosunda takip edilen çeşitli yerel dinleri kapsayan Bon dini ataları kutsal görmek ve animizm inançlarına sahipti.
Yedici+%5 Aylık Askeri Tecrübeİskit topraklarından yayılan bu çok tanrılı dinde Yunan panteonuyla paralellikler gösteren 7 ana tanrı vardı. Erken dönem İskit gelenekleri etkisini hâlâ korumakla birlikte, at kurban etmeler ve at arabalı defin törenleri Keltlerle benzerlik göstermektedir.
Kibeleci28px-Pop_happy_1.png+%5 Yanlış Kültür MutluluğuFrigyalı Kibele kültünün kökenleri tarih öncesi Tanrıça-Ana tapınmasına dayanır. Binlerce yıl içerisinde çeşitli değişimlerden geçen Kibele inancında çok sayıda mitolojik figür ve kahraman yer alıyordu.
Haldi28px-Pop_freemen.png+%10 Ulusal Özgür Kişi ÜretimiHaldi dini kökleri yüzyıllarca öncesinin Urartu kültürüne dayanan çok tanrılı bir din. Bu dinde Haldi ismindeki baş tanrı aynı zamanda savaş tanrısıydı.
Armazi28px-Fort_defense.png+%10 Kale SavunmasıBir ihtimal yakındaki Anadolu dinleriyle bağlantılı bu inançta Kafkasya-İberya bölgesi tanrı Armaz'ın kontrolü altındaydı.
Keldani+%0.1 Aylık Medeniyet DeğişimiKeldani panteonunun tarihi binlerce yıl geriye dayanır. Anu, Enki ve Nanna gibi tanrılara tapılan Keldani dininde şehirlerde şehrin koruyucu tanrısı için tapınaklar yapılırdı.
Jainist+%25 Nüfus Yükseltme HızıKökleri dinin kurucu öğretmenlerinin dönemine dayanan Jainizm dininde çilecilik ve şiddet karşıtlığı ön plandadır. Diğer Hint gelenekleriyle uyumlu bir ilişkiye sahiplerdir.

Not: Strategyturk Türkçe Yaması ile uyumludur.
neyse bidaha ffa veya 4v2 atacağınız zaman beni çağırmayın
[+] 3 üye altnkurt nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#2
Oyunun Wiki sayfasında şunlar yazıyor:

Alıntı:Religion in Arabia was a polytheistic mixture of deities, aspects and demons, practiced in localities and enclaves around the region. Allah, the Creator-God, may have been worshipped as the head of the pantheon during this period, in some locations.

Alıntı:Arabistan'da din, bölgede yapılan ve bölgedeki kuşatmalar, yönler ve şeytanların çok tanrılı bir karışımıydı. Yaratıcı-Tanrı olan Allah, bu dönemde, bazı yerlerde panteonun başı olarak ibadet edilmiş olabilir.

Paradox'a ulaşsak acaba yukarıda yazanı düzeltirler mi?

Not:Google Trantslate çevirisi
Ara
Cevapla
#3
(19-01-2020, 22:46)Filsuk : Oyunun Wiki sayfasında şunlar yazıyor:

Alıntı:Religion in Arabia was a polytheistic mixture of deities, aspects and demons, practiced in localities and enclaves around the region. Allah, the Creator-God, may have been worshipped as the head of the pantheon during this period, in some locations.

Alıntı:Arabistan'da din, bölgede yapılan ve bölgedeki kuşatmalar, yönler ve şeytanların çok tanrılı bir karışımıydı. Yaratıcı-Tanrı olan Allah, bu dönemde, bazı yerlerde panteonun başı olarak ibadet edilmiş olabilir.

Paradox'a ulaşsak acaba yukarıda yazanı düzeltirler mi?

Not:Google Trantslate çevirisi

Wiki'den olduğu gibi alınmış. https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_mitolojisi#Allah
Zaten İslam öncesi çok tanrılı arap inancında "El lah" baş tanrı olarak görülürdü. Yanlış bir bilgi yok yani
omnia fui et nihil expedit
[+] 1 üye Mabella nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.