Imperator: Rome - Tüm Bilgiler
#1
0d3d9fa0cedd809850189beb39372a1b418aa744.jpg

Çıkış öncesinde Imperator: Rome'a dair bilinen her şey burada toplanır.
 • Oyunda karakter yönetiminin önemli bir yeri var, karakterlerin farklı yetenekleri ve özellikleri olacak. Bu karakterler oyunda ülke yönetecekler, valilik yapacaklar, ordu ve donanmanıza liderlik edecekler. Oyunda yeni daha insansı karakter portreleri olacak.
 • Oyunda vatandaşlar, özgür insanlar, kabile üyeleri, köleler gibi farklı sınıflar, farklı kültürler, farklı dinler olacak. Bu farklı sınıfların bazıları ordunuzda ön planda olurken bazıları ekonomiye daha çok katkı sağlayacak, bazıları kolonilerinizde iş görecek, bu sınıfları mutsuz ederseniz bunun çeşitli sonuçları olacak.
 • Muharebeye girmeden önce muharebede izlemek üzere bir taktik seçeceksiniz.
 • Her kültürün kendine has bir savaş mentalitesi mevcut, Romalılarla Keltler farklı seçenekleri kullanacaklar, farklı bonuslar açıp farklı birimler, farklı yetenekler sahibi olacaklar.
 • Cumhuriyetlerde senato, monarşilerde saray, aşiret sistemlerinde aşiretlerle etkileşimlere yönelik farklı yönetim biçimleri olacak.
 • Oyundaki ticaret ürünleri bulundukları bölgeye çeşitli avantajlar sağlayacak, bu ürünleri diğer ülkelerle ticarette kullanabileceksiniz.
 • Binalar basabilecek, yolları geliştirebilecek, bölgelerinizin defansif yapılarında geliştirmelerde bulunabileceksiniz.
20 Mayıs
 • Oyun milattan önce 304 senesinde başlıyor, yaklaşık olarak Roma'nın imparatorluğa dönüştüğü milattan önce 27 senelerine yakın bir dönemde sona eriyor.
 • Harita bombeli olacak, haritada uzaklaştığınızda haritanın daha küre hissi verdiğini farkedeceksiniz.
 • Oyunda eski PDX oyunlarına nazaran çok daha ciddi zoom yapabilip haritadan uzaklaşabileceksiniz.
 • Oyunda 4 pop bulunuyor citizen, freemen, tribesmen ve slave.
 • Oyunda 11 ticaret ürünü var: yün, giysi, kürk, kenevir, zeytin, odun, tahıl, at, demir?, şarap ve tuz.
 • Söylenene göre citizenlar araştırma sağlıyor, freemen ve tribesmen insangücüyle ekonomi sağlıyor.
 • Oyunda üstte görülen değerler: altın, insangücü, istikrar, tiranlık, askeri güç, civic gücü, oratory ve din puanı.
21 Mayıs
 • "Research" sistemi EU4'e benzer değil, teknoloji ağacı içermiyor - daha özgü.
 • Haritadaki Terra Incognita (İspanya ve Rusya'dan bahsediyor) daha fazla ülke içeriyor ve bir kısmı da koloni yapılabiliyor.
 • Oyunda Victoria I'den hatırlayacağımız pop'u terfi ettirme işlemi mevcut ama daha kolay bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz.
 • Bir bölge ağaç kaynağına sahipse gemi yapabiliyorsunuz, yoksa ticaret yolları ile o ağacı gemi yapmak istediğiniz şehre götürmeniz gerekiyor.
 • Kaynakların fazlalığından yararlanabiliyorsunuz. Mesela tahıl ihraç edip fazladan tahıla sahip olursanız bunun nüfusa pozitif etkisi oluyor.
 • Sadece bir başlangıç tarihi olacak.
23 Mayıs
 • Haritadaki beyaz bölgeler kolonileştirilebilir topraklar, ancak bu topraklar kolonileştirilmemiş haliyle bile bazı POPlara sahip. Örneğin İrlanda'da koloni kurduğunuzda İrlandalı bazı POPlar olacak.
 • Oyun mevcut PDX oyunlarından en çok EU serisine benziyor, ancak hem CK'den hem de Victoria serisinden bazı esinlenmeler söz konusu.
 • Roma'da seçimler olacak ancak bu seçimlerin nasıl işleyeceği belli değil.
 • Cumhuriyet yönetimlerinde senatodan yasalar geçireceksiniz.
 • Oyundaki civic sisteminin EU4'teki yeni policy sistemine benzediği tahmin ediliyor.
 • Kendisine sadık orduya sahip generaller iç savaş başlatabiliyor.
 • Oyundaki karakterler çeşitli factionlara katılabiliyor (popülist, militarist, dini gibi)
 • Cumhuriyetler oyuna 5 factionla başlıyorlar.
 • Oyundaki factionların her birinin belli talepleri var ve o şekilde oynamanız durumunda onların desteğini kazanıyorsunuz.
 • Oyundaki kaynaklar Stellaris ve Civ'deki stratejik kaynaklar gibi çeşitli bonuslara sahip ancak bunlardan çok sayıda sahip olmanız durumunda bonusları kademeli olarak artış gösteriyor.
 • Oyunda icatlar (inventions) adı verilen bir teknoloji sistemi var.
 • Oyunda askeri ve civic traditionlar var, bu civiclerle örneğin Roma ordularını kullanarak yol inşa edebiliyor.
 • Citizenlar araştırma sağlıyor ancak yeni topraklar fethetmeden sadece citizen pop ağırlıklı bir ülkeyle oynarsanız ekonominiz zorlanacak.
28 Mayıs
 • Defansif lig sistemiyle ülkeler kendi aralarında savaşabilirken dışarıdan birisi saldırdığında birleşerek toplu savunma yapıyor.
 • Oyunda herhangi bir karakter veya hanedan seçip onla oynamak yok.
 • Imperator'daki "bölgeler" EU4'teki "eyaletlere" denk düşüyor, her bölgenin kendi içerisinde çeşitli şehirleri mevcut.
 • Oyunda tüm Hindistan var.
 • Oyunda orduların taş-kağıt-makas mantığında savaş taktikleri olacak, düşmanın taktiğini doğru tahmin edip karşılarsanız avantaj elde edeceksiniz.
 • Bazı birim türleri diğer birim türlere karşı avantajlı.
 • Karakterlerin 4 özelliği var: Martial, Charisma, Finesse ve Zeal. Bu özellikler karakterlerin nasıl toprak yönettiği, nasıl ordu yönettiği gibi şeyleri etkiliyor.
 • Aynı zamanda bu karakterler Loyalty (iç savaş başlatma olasılığı buradan), Prominence (sizden beklentileri) ve Corruption (komutası altındaki gelirin ne kadarını cebe atacağı) gibi bazı özelliklere sahip.
 • CK2'deki gibi karakterler arası opinion sistemi yok, ancak aile bağları önemli.
 • Ordularınızdaki birimlerin sadakat gösterdiği generaller olabiliyor ve bu durum iç savaşlarda hangi ordunun kime bağlanacağını belirliyor.
 • Oyunda prestij sistemi var, aynı hanedeki karakterler ortak bir prestij havuzuna sahip.
 • Şehir yağmalayabiliyorsunuz.
 • Oyunun başlangıcında din odaklı herhangi bir bonus yok, din puanı var ve bunla istikrar yükseltebiliyorsunuz.
 • Kabile yönetimlerinin birçoğunda sadece tribesmen ve slave popları var, bu sebepten bu kabileler monarşi ve cumhuriyetlerden geri kalıyor.
24 Mayıs
 • Yukarıdaki arayüz butonları sırasıyla ulus arayüzü, hükümet, askeriye, teknoloji, din, ekonomi, diplomasi, görevler ve kararlar, karakterler.
 • Oyunda Roma'ya has Lejyoner birimi yok(!), sadece heavy infantry'lerini güçlendiren bazı bonuslara sahip.
 • Filler, atlı okçular, chariotlar ve develer kültürlere has birimler.
 • Oyunda kılıçlı mızraklı birim ayrımı yok.
 • Bir şehirdeki bina kapasitesi yaşayan pop sayısına göre değişiyor.
 • Tek bir bölgede 9 şehir olabilir. Şehirler HOI4'teki gibi.
 • Yollar orduların hızını arttırıyor.
6,11,18 Haziran Günlükleri
 • Şuana kadar yapılmış en büyük ve ayrıntılı harita.
 • Haritadaki iller sistemi, şehirler (city) ve eyaletler (provience) olarak iki katmandan oluşuyor.
 • Eyaletler genelde 10-12 şehirden oluşan, ticareti kontrol ettiğiniz veya vali atadığınız bölgelerdir.
 • Siciya'da toplam 23 şehir ve geçilmeyen 4 sıradağ bulunuyor.
 • Oyunda harcayabileceğimiz 6 farklı kaynak var. Bunlardan ikisi; geliştirmelere ve askeri yatırımlara harcayabileceğimiz altın ve ordu yaratmak, varolan orduya takviye yapmak için kullandığımız insan gücü.
 • Diğerleri ise askeri güç (military power), yurttaşlık gücü (civic power), hitabet gücü (oratory power) ve dini güç (religious power)tür.
 • Kullanılabilecek yetenekler(?) var.
 • Oyunda okçular, develer, süvari, savaş arabaları, ağır piyade, atlı okçu, hafif süvari, hafif piyade ve filler olmak üzere 9 farklı birim var.
 • Bazı birimleri üretmek için bazı kaynaklara ihtiyacınız olucak. Örneğin fil üretebilmek için, eyaletlerinizde fil bulunması veya ithal etmeniz gerekiyor.
 • Savaş arabaları birimini üretebilmek için Kelt veya Maurya geleneklerine sahip olmanız gerek.
25 Haziran Günlüğü
 • Oyundaki nüfusların kendine ait dini,kültürü ve mutluluğu vardır. Bu da oyunda azınlık nüfusun bulunmasına olanak sağlıyor.
 • Nüfus mutluluğu şehirdeki üretkenliği ve huzursuzluk seviyesini belirler.
 • Oyunda vatandaş, özgür kişi, kabile üyesi ve köle olmak üzere 4 farklı nüfus vardır.
 • Sırasıyla bu nüfuslar, araştırma ve ticaret geliri, insan gücü, insan gücü ve vergi geliri, vergi gelir sağlar.
 • Arazi tipi, uygarlık değeri, şehirdeki nüfus sayısı ve ticaret mallarına ulaşım şehirdeki büyümeyi etkiler.
 • Savaşlarda şehir yağmaladıkça oranın nüfusunu köleleştirebileceksiniz.
 • Alt sınıfları, üst sınıflara yükseltebilirsiniz. (Bir köleyi özgür kişi yapmak gibi)
 • Nufüsların dinini değiştirebilirsiniz.
2 Temmuz Günlüğü
 • Oyunda iki tip gelir var. Bunlar vergi geliri ve ticaret geliridir.
 • Vergi geliri başta şehirdeki köle sayısı olmak üzere, istikrar, bakanlar, ticaret mallarına erişim gibi etkilere bağlıdır.
 • Ticaret geliri sahip olduğunuz vatandaş sayısı ve pazar yerleri gibi etkilere bağlıdır.
 • Oyunda çeşitli ekonomi politikaları bulunuyor.
 • Oyundaki mevcut bina türleri; eğitim kampları, kale, pazar yeri ve tahıl ambarı.
 • Her bina türü birden fazla inşaa edilebilir.
9 Temmuz Günlüğü
 • Imperator: Rome da karakterler oldukça ayrıntılı.
 • Karakter portreleri zaman geçtikçe yaşlanır ve dünyadan bir çok ırk içerir.
 • Karakterlerin 4 adet değeri vardır: Askeri, karizma, dindarlık ve beceri.
 • CK2'deki karakterleri kazanıp kaybediceği özellikleri mevcut. (Örneğin lunatic gibi)
 • Karakterlerin 4 ayrı niteliği bulunuyor: Popülarite, sadakat, ün ve yolsuzluk.
 • Karakterler evlenebilir, aileleri olabilir, çocuk sahibi olabilir ve dostları veya rakipleri olabilir.
 • Ordu komuta etme, eyalete vali olarak atanma ve araştırma yönetme gibi görevler alabilirler.
 • Karakterlere rüşvet verebilir, borç alabilir, evlilik ayarlayabilir ve karakteri kurban edebilirsiniz.
16 Temmuz Günlüğü
 • Bir ticaret yolu üretilen bir malın bir eyaletten (yerli veya yabancı) diğer bir eyalete aktarılmasını sağlar.
 • Ülkeler arası ticaret yapabilmek için anlaşma yapmanız gerekmektedir. O ülkeyle savaşırsanız, ticaret durur.
 • Bir malı ihraç edebilmek için o eyalette fazladan üretilmesi gerekmektedir.
 • Bir ticaret malını üretiyorsanız bile ithal edebilirsiniz. Bu size küçük bonuslar sağlayacaktır.
 • Ticaret yolu oluşturmak için Civic puanı gerekmektedir.
 • Ticaretten kazandığınız gelirde şehrin ticaret değeri önemlidir.
 • İthal edebileceğiz ticaret malları: Tahıl, Tuz, Demir, At, Şarap, Odun, Kehribar (Amber), Taş, Balık, Baharat, Fil, Adi Metal, Kıymetli Metal, Bozkır Atı, Besi Hayvanı, Toprak Eşya, Boya, Kürk, Zeytin, Deri, Çivit Otu, Mermer, Bal, Tütsü, Kenevir, Sebze, Mücevher Taşı, Deve, Cam, İpek, Hurma, Kumaş, Papirüs, Av Hayvanı.
[+] 4 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#2
Ne zaman çıkıyor oyun acaba
Ara
Cevapla
#3
Sitesinde Early 2019 diyor.
[+] 1 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#4
Yeni bilgiler ilk mesaja eklendi.
Cevapla
#5
CK2+EU4 hatta bir tutam da HOI4 karışımı görür müyüz?
Ara
Cevapla
#6
Reddit'te bir üye Johan'a sorulan soruların cevapları ve sunumun doğrultusunda elde edilen bilgileri toplamış. Buna göre :
 • Roma askerleri yol yapabiliyor.
 • "Research" sistemi EU4'e benzer değil, teknoloji ağacı içermiyor - daha özgü.
 • Haritadaki Terra Incognita (İspanya ve Rusya'dan bahsediyor) daha fazla ülke içeriyor ve bir kısmı da koloni yapılabiliyor.
 • Oyunda Victoria I'den hatırlayacağımız pop'u terfi ettirme işlemi mevcut ama daha kolay bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz.
 • Bir bölge ağaç kaynağına sahipse gemi yapabiliyorsunuz, yoksa ticaret yolları ile o ağacı gemi yapmak istediğiniz şehre götürmeniz gerekiyor.
 • İhraç ettiğiniz kaynakların fazlalığından yararlanabiliyorsunuz. Mesela çok fazla tahıl ihraç ederseniz nüfus arttırıyorsunuz.
 • Sadece bir başlangıç tarihi olacak.
Sadece bir başlangıç tarihi olması belki de arada ortaya çıkan ülkelerin yapılmayacağı ya da oyun çıktıktan sonra gelecek dlc'lerle yeni başlangıç tarihlerinin eklenebileceği anlamına geliyor olabilir.
jIwLY9.png
Ara
Cevapla
#7
(20-05-2018, 23:50)PashaZade : Reddit'te bir üye Johan'a sorulan soruların cevapları ve sunumun doğrultusunda elde edilen bilgileri toplamış. Buna göre :
 • "Research" sistemi EU4'e benzer değil, teknoloji ağacı içermiyor - daha özgü.
 • Haritadaki Terra Incognita (İspanya ve Rusya'dan bahsediyor) daha fazla ülke içeriyor ve bir kısmı da koloni yapılabiliyor.
 • Oyunda Victoria I'den hatırlayacağımız pop'u terfi ettirme işlemi mevcut ama daha kolay bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz.
 • Bir bölge ağaç kaynağına sahipse gemi yapabiliyorsunuz, yoksa ticaret yolları ile o ağacı gemi yapmak istediğiniz şehre götürmeniz gerekiyor.
 • İhraç ettiğiniz kaynakların fazlalığından yararlanabiliyorsunuz. Mesela çok fazla tahıl ihraç ederseniz nüfus arttırıyorsunuz.
 • Sadece bir başlangıç tarihi olacak.
Sadece bir başlangıç tarihi olması belki de arada ortaya çıkan ülkelerin yapılmayacağı ya da oyun çıktıktan sonra gelecek dlc'lerle yeni başlangıç tarihlerinin eklenebileceği anlamına geliyor olabilir.

Rome 1 değil mi bu :D
441ea13e95237217444e0db6351c9f3d.jpg
Ara
Cevapla
#8
(20-05-2018, 23:50)PashaZade :
 • Bir bölge ağaç kaynağına sahipse gemi yapabiliyorsunuz, yoksa ticaret yolları ile o ağacı gemi yapmak istediğiniz şehre götürmeniz gerekiyor.

Bu sistem ilginç duruyor.
[+] 2 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#9
Açıklanan özellikler fena değil, yerinde özellikler. Tarihte cimri davranmayıp uzun sürece yayarlar, Hristiyanlığa geçiş ve sonrası mekaniklerini iyi yapabilirlerse şahane olur. Ancak şuan için bu ihtimal biraz uzak gibi görünüyor.
Ara
Cevapla
#10
Sadece bir başlangıç tarihi olması demek oyunda bir çok tarihi karakteri (event ile eklenmezse) göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Örneğin bi Caesar dönemi başlangıç tarihi olması bence saçma olmazdı.
Ara
Cevapla
#11
(21-05-2018, 00:22)Duman :
(20-05-2018, 23:50)PashaZade :
 • Bir bölge ağaç kaynağına sahipse gemi yapabiliyorsunuz, yoksa ticaret yolları ile o ağacı gemi yapmak istediğiniz şehre götürmeniz gerekiyor.

Bu sistem ilginç duruyor.

Ekrana para fırlatıyorum şu an.
[+] 6 üye Awake nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#12
İlk mesaja yeni bilgiler ekledim.
Cevapla
#13
Alıntı:Kendisine sadık orduya sahip generaller iç savaş başlatabiliyor.

Oyundaki karakterler çeşitli factionlara katılabiliyor (popülist, militarist, dini gibi)


Oyunda icatlar (inventions) adı verilen bir teknoloji sistemi var.


Oyunda orduların taş-kağıt-makas mantığında savaş taktikleri olacak, düşmanın taktiğini doğru tahmin edip karşılarsanız avantaj elde edeceksiniz.

Karakterlerin 4 özelliği var: Martiial, Charisma, Finesse ve Zeal. Bu özellikler karakterlerin nasıl toprak yönettiği, nasıl ordu yönettiği gibi şeyleri etkiliyor.

Aynı zamanda bu karakterler Loyalty (iç savaş başlatma olasılığı buradan), Prominence (sizden beklentileri) ve Corruption (komutası altındaki gelirin ne kadarını cebe atacağı) gibi bazı özelliklere sahip.

Ordularınızdaki birimlerin sadakat gösterdiği generaller olabiliyor ve bu durum iç savaşlarda hangi ordunun kime bağlanacağını belirliyor.

Bunlar gerçekten güzel olursa harika olur.
[+] 1 üye Consul of Time nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#14
Aslında beni şimdiden kendine çekti.Eu4 ü bıraktırabilir.
Görünüşe göre Eu:Rome temel alınmış.Orduların iç savaş başlatma özelliği birebir aynı.Mecliste aynı.Citizen gibi ülkedeki yaşayanların sınıflandırması da aynı.Hatta citizenların teknoloji üretmesi bile aynı.
Eu4'ten ve ck2'den esinlenmeler var.Ama genel temayı bozmamış gibi duruyor.
dOpV0D.png
Ara
Cevapla
#15
Zoom olayının nasıl işlediği gösterilmiş. Hegemony serisindeki zoom'a benziyor.

https://files.catbox.moe/dw0vpw.webm
Yönetici dostunuzdur, hep emekçinin yanında... #BenimModeratörümİşiniBilir

am9ewj.png
[+] 1 üye Snyk nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#16
Çöp .
Ara
Cevapla
#17
Sistem gereksinimleri açıklandı mı?
Ara
Cevapla
#18
(28-05-2018, 02:38)YasinSaka : Sistem gereksinimleri açıklandı mı?

Açıklanmadı ama HoI4 veya Stellaris'ten çok farklı olacağını düşünmüyorum.
[+] 1 üye Ragnvaldr nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#19
Oyunda Defansif Lig sistemi olacağı açıklanmıştı, bu sistem kabaca kendi aralarında savaşabilen ancak dışarıdan birisi savaş açtığında birleşerek toplu savunma yapan devletler.
Cevapla
#20
(28-05-2018, 10:33)Duman : Oyunda Defansif Lig sistemi olacağı açıklanmıştı, bu sistem kabaca kendi aralarında savaşabilen ancak dışarıdan birisi savaş açtığında birleşerek toplu savunma yapan devletler.

Her yeni bilgi ile beklentilerim yükseliyor.Cidden eu4 ü bıraktırabilir bana.
dOpV0D.png
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.