Lig: Hearthstone - Battlegrounds Ligi: Sonbahar 2020
#1
apacimode.png
Strategyturk Sonbahar 2020 Battlegrounds Ligine hoş geldiniz.

İşleyiş
Lig Battlegrounds'un yeni parti özelliğiyle düzenlenecek.
Belirlenen saatte oyuncular Battlegrounds lobisinde bir araya gelecekler.
Oyuncular her resmi karşılaşmada edindikleri sıralamaya göre puan kazanacaklar.
Etkinliğin düzenlenebilmesi ve maçların yapılabilmesi için 5 oyuncu olması yeterlidir.

Oyuncular

Puan Tablosu
#OyuncuHeroPuan
1@Duman0da9cf0d61dc5a614b264322c79f77ae74eca4ee...01701c.png c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png cccfc8380afb00d940dcaa116c818f06f398cb7b...e6d464.png cbdbe08d142ffc61e6135a412759171dc65bc669...7ac4cb.png 644303567d1559ddc17298e1e8040aa98c848cef...92656a.png c0f415e0ef6f0ea86fe633a2fb95ef8b11cf4e2a...49d69c.png 60a70ea0d4406c17c1ce4862cfb4303bee829593...770e8b.png de289bcaaee7c3f12e13803b4bb81b24e195ce8d...b36eb7.png 41c1f5b708664c7097fbdcc3332ec05684bb3dab...dcccdb.png 8406892093872c61e39178cc862e4108a8c17727...9247e3.png 43735ae2a8756510c93d8024c09cbb6a6310eeb4...d26742.png 78a2c3c950086d8327fd7d5df380ac86711fe2d9...89db2a.png 03aa68c543517c0792fba46d0422074aba8a4155...c1d938.png 0c69f52faca6ab04a3b0092ccdc7b61eba69b59e...aa885b.png107
2@BrothersForever76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png 54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png 89742b8bd3822e6c8f33614077e5dc3851efcf0d...b82658.png0aada94e90955681ce9d7a7834f16e64e64f36ec...4f0097.png cccfc8380afb00d940dcaa116c818f06f398cb7b...e6d464.png d9db4bbaf4ddad405e992c17e8ca3a331ecbda49...b62aed.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png 598ddb49ff704ae3ee5230ccb72bee6a07de7c9b...243f00.png 77c6006cf6fcd8af5caa3ea6d3bb6cb602b30017...b470ce.png e96a32f9ad298b945d99b9a6537699591451723a...c6c816.png 7a5322fde64f3e89da4ae7c633db63067b08e77d...1f7e91.png 08795a3569bbd05710644efd95d3fe97b77afd80...36c57b.png 752f178a9a127ef55ba0d6dfaeb47574ef58822c...2a113d.png e922977d3719f0f525b504ae07c1132433d38b9f...f35bf8.png 76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png87
3@reddga977bee8aa7aef057b78b7bf514f859ec8841b5c6...94bf58.png 78a2c3c950086d8327fd7d5df380ac86711fe2d9...89db2a.png ec458c2fb2a3ee268d763cdf26d2911920e32807...6c3a0a.png2db0a4567993f45359d6aaaee27ac34f061f6e4c...4489e4.png 0181d4ac0047fa8f072a631687217d7572de121b...90ef24.png 34a0bebb018ed5361b9dd5beaed438107606d16e...ca8528.png a9eb9d691ab7e7bc4153b5cbe281045b76c471a9...605794.png ae7a87b47fefe02784c8854b4aca5f27f9fc220f...4c1bc0.png 644303567d1559ddc17298e1e8040aa98c848cef...92656a.png b5d374e69adc728b94ec4e2c9723084a45b8daaa...ddfcbe.png 977bee8aa7aef057b78b7bf514f859ec8841b5c6...94bf58.png 66215ffec24d4f1b7bcddd11569fd6514156a6ea...9f03fd.png c514a23382139ffa6a2050155e89fd2b54662341...9b9fcd.png 51f149c353c2ebec9ffde7fa4c575177bbef8e41...1ed6a4.png 889c6657e62874755434db3685757e191e83c276...cf2fb5.png72
4@PCOyun752f178a9a127ef55ba0d6dfaeb47574ef58822c...2a113d.png 5f082ecf7df05371d8d727259d1dd7393ea996cd...4fd8e6.png e97395d44bf711a5609212e4b761bb8e7197d9a4...6e1286.pngba55e37122cab44b6a87ea435565a4654e4b77d7...2630b9.png d6455e8dd324a5b92e713e0ec1fef54d653e6e52...57dcf4.png 715be1db737489be0b051c9bcde2e89255231c6e...48b286.png 598ddb49ff704ae3ee5230ccb72bee6a07de7c9b...243f00.png b8ffade05bc04b58117da0d87a4cce255b0495d4...38214b.png 13abc9b0236dfd75217877173b53e95a4bbbd377...af79f3.png 43c1bbce2066653f5a784864916ceafda5b196ad...9a048b.png 76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png e97395d44bf711a5609212e4b761bb8e7197d9a4...6e1286.png 4cc22b899b888f4db265527c2de9e7cdb3c3e455...9c8290.png 78a2c3c950086d8327fd7d5df380ac86711fe2d9...89db2a.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png71
5@isocukc6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png 889c6657e62874755434db3685757e191e83c276...cf2fb5.png 54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png2be15358970aad4d6a7497cb01042fe8032b607c...0eaf48.png 3126605e3ef19f7368ffcd5a2ba2acdc3fa14483...eb9cc7.png b8ffade05bc04b58117da0d87a4cce255b0495d4...38214b.png d6455e8dd324a5b92e713e0ec1fef54d653e6e52...57dcf4.png 9adea6a4a276b9e8c2c072fb1a730922ad78d81f...592679.png 3e3a2a078af076cf204854e073d7462743de11bb...cb9c02.png a1fa5787f136a32744c584d1d9ba5e34831f3d36...a36c6e.png d1609eb781789d075adb599f6477d99314ac964d...a00c41.png 7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png e97395d44bf711a5609212e4b761bb8e7197d9a4...6e1286.png 0c69f52faca6ab04a3b0092ccdc7b61eba69b59e...aa885b.png 370b99701c6a7c3b66fc6032ecb5575dc518f959...a28344.png67
6@Yasin Ahmetbcaac3629fa0e455ed989dbbf2e374b7000c02bb...7f84af.png 0c69f52faca6ab04a3b0092ccdc7b61eba69b59e...aa885b.png 76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.pnge5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png 32b36bb1acd038a2b9367d41aa475a72addc06e2...394212.png 359b8828059053fe7fddebf860b20305b1a6658b...7facc2.png de289bcaaee7c3f12e13803b4bb81b24e195ce8d...b36eb7.png d5a911a142a17b85e4153fab43cb38b8d0a76a26...c47ff4.png ba55e37122cab44b6a87ea435565a4654e4b77d7...2630b9.png 9b8f1cad033ae6aeef14ac23406f4430ffcd3af5...7fb8b0.png 4cc22b899b888f4db265527c2de9e7cdb3c3e455...9c8290.png 13abffafd7373e3439cce822f92ac8e69c620c95...9ba548.png 51715feea4cb81b9b37afb3f814070b9ed5cf09a...45dc29.png c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png 89742b8bd3822e6c8f33614077e5dc3851efcf0d...b82658.png46
7@Gurt7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png 7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png e93793923c332992760b7a31b23f76a5f12c5e37...7e75a5.pnge5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png d7b41ea8ec525390994aa057460f2490a75c8d4d...b454b5.png de289bcaaee7c3f12e13803b4bb81b24e195ce8d...b36eb7.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 41c1f5b708664c7097fbdcc3332ec05684bb3dab...dcccdb.png 51715feea4cb81b9b37afb3f814070b9ed5cf09a...45dc29.png 977bee8aa7aef057b78b7bf514f859ec8841b5c6...94bf58.png32
8@bcabuke5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.pnge5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png e5847d8134f1c92473c96c9d19e1c1c6cc0ef174...4c2858.png 9f5d7023338f668b196204238cb9dbf507437076...cb1f87.png e9ef9259d480afd63fb8f24ca35c549f9b36a784...34634f.png e93793923c332992760b7a31b23f76a5f12c5e37...7e75a5.png 889c6657e62874755434db3685757e191e83c276...cf2fb5.png 7a5322fde64f3e89da4ae7c633db63067b08e77d...1f7e91.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png24
[+] 1 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#2
Katılıyorum.
Ara
Cevapla
#3
katılıyorum
Ara
Cevapla
#4
Katılıyorum
Laglamak  seçim değil yaşam sebebidir
Ara
Cevapla
#5
Katılıyorum.
Ara
Cevapla
#6
3 kişi daha bekliyoruz.
Cevapla
#7
Katılıyorum.
Ara
Cevapla
#8
Katılıyorum
Ara
Cevapla
#9
Katılıyorum. Ligin işleyişiyle ilgili pek bir bilgim yok nereye bakmam gerek?
[+] 1 üye Yasin Ahmet nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#10
Bu akşam 21:00'da ilk 3 oyunu düzenleyeceğiz.

Davet için herkes beni eklediğine emin olsun: Duman#21857
[+] 1 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#11
Yavaştan toplanıyoruz.
Cevapla
#12
İlk oyun günü tamamlandı.

İlk Oyun Günü Sıralamaları
HeroOyuncuSıralama
76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png@BrothersForever1
0da9cf0d61dc5a614b264322c79f77ae74eca4ee...01701c.png@Duman2
752f178a9a127ef55ba0d6dfaeb47574ef58822c...2a113d.png@PCOyun3
c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png@isocuk4
7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png@Gurt5
bcaac3629fa0e455ed989dbbf2e374b7000c02bb...7f84af.png@Yasin Ahmet6
977bee8aa7aef057b78b7bf514f859ec8841b5c6...94bf58.png@reddga7
85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png@bcabukD
HeroOyuncuSıralama
c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png@Duman1
54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png@BrothersForever2
78a2c3c950086d8327fd7d5df380ac86711fe2d9...89db2a.png@reddga3
7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png@Gurt4
889c6657e62874755434db3685757e191e83c276...cf2fb5.png@isocuk5
5f082ecf7df05371d8d727259d1dd7393ea996cd...4fd8e6.png@PCOyun6
0c69f52faca6ab04a3b0092ccdc7b61eba69b59e...aa885b.png@Yasin Ahmet7
85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png@bcabukD
HeroOyuncuSıralama
c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png@Duman1
89742b8bd3822e6c8f33614077e5dc3851efcf0d...b82658.png@BrothersForever2
ec458c2fb2a3ee268d763cdf26d2911920e32807...6c3a0a.png@reddga3
e97395d44bf711a5609212e4b761bb8e7197d9a4...6e1286.png@PCOyun4
e93793923c332992760b7a31b23f76a5f12c5e37...7e75a5.png@Gurt5
54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png@isocuk6
76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png@Yasin Ahmet7
85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png@bcabukD
[+] 3 üye Duman nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Cevapla
#13
3. oyunda çok iyi Demon dizilimim vardı ama sonu yine göremedim. İki kere triple kaçırmıştım o hatayı yapmasam birinciliğe gidebilirdi.
Ara
Cevapla
#14
Normalde kademe kademe yükselinir ben kademe kademe düşmüşüm
Laglamak  seçim değil yaşam sebebidir
Ara
Cevapla
#15
İstikrarımı hiç bozmadan 6. ve 7. sıralarımı almışım. Murlock desteleri oyun başı güçlü ama sonrasında az canları olduğundan yok oluyorlar :/
Ara
Cevapla
#16
Gayet eğlence oyunlar oldu. Katılan herkese teşekkür ederim. Murloc yapmaya çalıştım üçlemek zorladı ardından mechi denedim ancak bu seferde elimde fazladan kart vardı ve yine üçleyemedim.
Ara
Cevapla
#17
Oynadığım ilk iki oyunda da sürekli triple gelmediği için elimde minyonların 2.leri ile öldüm. Triplelar gelse çok rahat 1. olurdum diye düşünüyorum. Son oyunda ise genel oyun bilgimin azlığından ötürü mechleri çok iyi kullanamadım muhtemelen ve 4. oldum.
Ara
Cevapla
#18
İlk oyun günü sonrası puan tablosu

#OyuncuHeroPuan
1@Duman0da9cf0d61dc5a614b264322c79f77ae74eca4ee...01701c.png c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png c6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png23
2@BrothersForever76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png 54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png 89742b8bd3822e6c8f33614077e5dc3851efcf0d...b82658.png22
3@PCOyun752f178a9a127ef55ba0d6dfaeb47574ef58822c...2a113d.png 5f082ecf7df05371d8d727259d1dd7393ea996cd...4fd8e6.png e97395d44bf711a5609212e4b761bb8e7197d9a4...6e1286.png14
4@reddga977bee8aa7aef057b78b7bf514f859ec8841b5c6...94bf58.png 78a2c3c950086d8327fd7d5df380ac86711fe2d9...89db2a.png ec458c2fb2a3ee268d763cdf26d2911920e32807...6c3a0a.png13
5@Gurt7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png 7fc1677701d76718fad237c46dca98a2f941b001...79ffcd.png e93793923c332992760b7a31b23f76a5f12c5e37...7e75a5.png10
6@isocukc6471c390c95d66068eda66d5d6b6df3a63b9a28...b0a9db.png 889c6657e62874755434db3685757e191e83c276...cf2fb5.png 54d1d97c4281612358db595f8f61a59c969042ed...c9af6d.png9
7@Yasin Ahmetbcaac3629fa0e455ed989dbbf2e374b7000c02bb...7f84af.png 0c69f52faca6ab04a3b0092ccdc7b61eba69b59e...aa885b.png 76f6a059a846ee50049b0c2d23177e7b559ceab7...c41f61.png4
8@bcabuk85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png 85fc08733c76cedad996940f3b719c05abb171b7...1af5c2.png0
Cevapla
#19
Bu akşam 21:00'da 2. tur karşılaşmaları yapılacak. Bir aksilik olmazsa Cumartesi/Pazar günleri 3'er karşılaşma yapacağız.
Cevapla
#20
Cumartesi günleri akşam kendimden kaynaklı bir durumdan ötürü internet sıkıntıları yaşıyabiliyorum. Etkinliğe katılmaya çalışacağım fakat bağlantı problemi yaşarsam ayrılmam gerekebilir.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.