Rome II - Lider karakter özellikleri ve isimleri
#1
Total War Rome II - Lider karakterlerin özellikleri ve isimleri

Görsel


Görsel

Oyunda lider karakterlerin her birinin ayrı bir özelliği vardır veya bu özellikleri kazanır. Örnek olarak Roma ve Mısır uygarlıklarından aldığım iki resmi göstermek istiyorum. Yukarıda gözüken resimlerde görüldüğü üzere liderlerin farklı özellikleri var. Libo karakteri Diktatör özelliğine sahipken Mısır liderinin Firavun özelliği var. Bu özellikler oyun başı verilmiş. Ancak bazı özellik isimleri özel uluslara aittir. Firavun bir mısır terimidir. Yani Libo Firavun adlı özelliği alamaz ama ona benzer farklı bir isimde özellik alabilir. Altta bütün isimlerin tek tek özellikleriyle beraber yazdım. Bazı özelliklere parantez açıp hangi bölgeye ya da uygarlıklara ait olduğunu söyledim. 
Grand Campaign
Rise Of The Republic
Empire Divided
Hannibal At The Gates
Caesar in The Gaul
Wrath Of Sparta
Imperator Augustus
Yukarıdaki eklenti paketleri özellikler arasına dahildir.

Lider Özellikleri ve isimleri
trait_faction_leader.png
İmparator - Imparatoriçe
tax_growth_1.png %15 Vergi oranı (Yerel Eyalet)
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş
 character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiler için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için %10 - bakım (Sadece Ordu)


trait_faction_leader.png
Megas Basileius ( Grek ülkeleri )
tax_growth_1.png%15 Vergi oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
 character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz ( Ulus genelinde )
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için - %10 bakım ( Sadece Ordu )

trait_faction_leader.png
Firavun ( Mısır )
tax_growth_1.png%15 Vergi oranı ( Yerel eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz ( Ulus genelinde )
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için - %10 bakım ( Sadece ordu )

trait_faction_leader.png
Prokonsül ( Roma )
tax_growth_1.png% 15 Vergi oranı 
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm eyaletler )
 character_positive.pngTur başına +6 saygınlık 
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım ( Sadece ordu )

trait_faction_leader.png
Şahanşah ( İran hanedanlıkları )
tax_growth_1.png% 15 vergi oranı
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş
character_positive.png Tur başına +6 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için +3 nüfuz ( Ulus genelinde )
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım ( Sadece ordu )

trait_faction_leader.png
Zilath ( Etrüskler )
agent_positive.pngDüşman müessil eylemleri için % 20 başarı şansı
construction_positive.pngTüm binaların inşaat süresi -1 ( Yerel eyalet )
tax_growth_1.png% 20 Vergi oranı ( Yerel eyalet )
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 yakın muharebe savunması yeteneği 

trait_faction_leader.png
Şef ( Galyalılar )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -%20 başarı şansı
public_order_positive.pngTur başına +6 asayiş ( Yerel eyalet )
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
loot_raid_positive.pngYerleşim yerlerini yağmalamaktan % 50 gelir
defence_positive.pngBütün düşman birlikleri için -%10 moral

trait_faction_leader.png
Şef ( Nuragic )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -20% başarı şansı
public_order_positive.pngTur başına +6 asayiş ( Yerel eyalet )
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
campaign_movement_positive.png+%10 sefer haritası hareket menzili 
defence_positive.pngBütün general birimler için +%10 hareket hızı

trait_faction_leader.png
Konsül Tribün ( Roma )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -%20 başarı şansı
religion_positive.png+4 kültürel nüfuz
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral 
military_positive.png+1 yetiştirme bölmesi ( Yerel eyalet )

trait_faction_leader.png
Medix Touticus ( Roma )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için eylemleri için -%20 başarı şansı
food_positive.pngTarım binalarından +2 gıda
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
campaign_movement_positive.png+%10 sefer haritası
military_positive.png+1 yetiştirme bölgesi

trait_faction_leader.png
Tiran ( Roma )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -%20 başarı
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 yakın muharebe savunması yeteneği
trade_positive.pngBütün ticaretlerden +%20 zenginlik

trait_faction_leader.png
Arkon ( Grek )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -%20 başarı şansı
military_positive.pngBu karakter +2 tecrübe puanı kazanır
religion_positive.png+4 kültürel nüfuz
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık
trade_positive.pngBütün ticaretlerden +%20 zenginlik

trait_faction_leader.png
Şef ( Veneti )
agent_positive.pngDüşman mümessil eylemleri için -%20 başarı şansı 
public_order_positive.pngTur başına +6 asayiş ( Yerel Eyalet )
character_positive.pngTur başına +6 saygınlık 
defence_positive.pngBütün süvari birimleri için +%10 moral 
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 hareket hızı

trait_faction_leader.png
Agellid ( Numidian )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz ( ulus genelinde )
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Basileus
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Kral
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimler için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Mürebbiye
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Kandake ( Nübyeliler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Malik ( Arap )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimler için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Nigiste Negesttat ( Afrika )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Kraliçe - Ana Kraliçe
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 moral

trait_faction_leader.png
Reiks ( Germen )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 bakım

trait_faction_leader.png
Hükümdar - Şah 
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
special_ability.pngSiyasi partiniz için tur başına +3 nüfuz
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
defence_positive.pngBütün birimler için +%10 bakım

trait_faction_leader.png
İsim veren Arkon
tax_growth_1.png%15 vergi oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Komuta Generali 
tax_growth_1.png%15 Vergi oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Konsül Perpetuo
tax_growth_1.png%15 Vergi Oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Diktatör
tax_growth_1.png%15 Vergi oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Yargıç
tax_growth_1.png%15 Vergi Oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png 
Yüksek Kral - Yüce Kraliçe
tax_growth_1.png%15 Vergi Oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Egemen
tax_growth_1.png%15 Vergi Oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş ( Tüm Eyaletler )
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım

trait_faction_leader.png
Kindins ( Germen )
tax_growth_1.png%15 Vergi Oranı ( Yerel Eyalet )
public_order_positive.pngTur başına +3 asayiş
character_positive.pngTur başına +4 saygınlık
military_spending_positive.pngBütün kara birimleri için -%10 bakım
Adım Batuhan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisiyim
Steam
AveLibertas
[+] 4 üye Dothor_ nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.