Stellaris - Galaktik Topluluk Rehberi
#1
 Bu rehberde Galaktik Topluluk hakkındaki bilgilerden bahsedeceğim.

Galaktik topluluk, üye olan imparatorlukların tüm üyeleri etkileyecek yasaları oyladıkları galaktik boyutta bir yönetim organıdır. Herhangi bir galaktik topluluk üyesiyle iletişim kuran tüm imparatorluklar ( Soykırım ırkları hariç) galaktik topluluğa katılabilir ya da ayrılabilir. Galaktik topluluktan ayrılmak imparatorluk yayılmanıza bağlı olarak (Empire Sprawl) 100-500 arası nüfuzInfluence.pngkaybetmenize sebep olur. Galaktik topluluktan ayrılan imparatorluklar 20 yıl boyunca bir daha galaktik topluluğa giremezler ve topluluğa geri girene kadar üyelerle kalıcı -30 ilişki24px-Diplomacy_opinion.png cezası alırlar.

Kuruluşu

Gestalt Bilinci 24px-Gestalt_consciousness.png ya da Fanatik Arındırıcı 24px-Civic_fanatic_purifiers.png olmayan imparatorluklardan biri galaksideki öbür imparatorluklarun en az yarısıyla iletişim kurduğunda bahsi geçen imparatorluklara galaktik topluluğu kurma teklifi gelir. En az 3 imparatorluğun onaylaması halinde Galaktik Topluluk kurulur. Eğer Galaktik Topluluk reddedilirse belirli bir süre sonra tekrar galaktik topluluk teklifi gelir.

Senato


Galaktik senato galaktik topluluğun en önemli yeridir. Burada belirli konularda tüm topluluğu etkileyecek yasalar sunulur ve oylanır. Senato tekrarlayan 2 aşamayla işler. ''Session''(Oturum) yasaların oylandığı zaman dilimidir. Yaklaşık 4 sene (1440 gün) süren bu aşamada üyeler sunulan yasayı destekleyebilir,reddedebilir ya da tarafsız kalabilir. Oylar her 4 ayda bir değiştirilebilir. Yasayı destekleyenlerin toplam Diplomatik Ağırlığı24px-Diplomatic_weight.png(Diplomatic Weight) reddedenleri geçerse yasa geçer, zıt durumda yasa geçemez. Oturum bittikten sonra ''Recess''(Ara) başlar. Ara 720 gün sürer ve bu aşamada herhangi bir oylama olmaz. Ara bittiğinde en yüksek diplomatik desteği alan yasa tasarısı oylamaya sunulur.

Diplomatik Ağırlık

Diplomatik Ağırlık 24px-Diplomatic_weight.png bir imparatorluğun senatoda ne kadar söz sahibi olduğunu temsil eder. İmparatorluk Ekonomi,Teknoloji,Nüfus ve nüfus mutluluğu ve Donanma Gücüne göre bu alanlardan temel bir diplomatik ağırlık alır. Her alandan gelen ağırlık kendi alanındaki yasalardan ve politikalardan gelen bonuslarla toplanır ve ortaya temel diplomatik ağırlık çıkar. Son olarak bu ağırlık çeşitli bonuslarla toplanır. Bu bonuslar ; Senatoya atanan ''Temsilci''24px-Envoy.png(Envoy) başına +%10, ''Diplomatic Corps''50px-Civic_diplomatic_corps.png, ''Public Relations Specialist''Civic_public_relations_specialists.png ve ''Empath'' 50px-Civic_empath.png civicleriyle +%10, İşbirlikçi diplomatik tutumlaDiplomatic_stance_cooperative.png +%25 ve  İzalasyonist diplomatik tutumlaDiplomatic_stance_isolationist.png-%50 bonus elde edilir. Son olarak senatoda bir yasayı başarıyla sunup oylamada geçmesini sağlamak geçici olarak +%5 bonus verirken sunduğunuz yasanın geçememesi -%5 bonus verir.

Yasalar

Yasalar galaktik topluluğa üye olan herkesi etkileyen kararlardır. Her üye istediği zaman bir yasa önerebilir. Önerilen yasalar öneri listesine girer. ( Senatoda soldaki kısım) Üyeler aynı anda sadece 1 yasa listeye sokabilir. (Tartışılmakta olan yasa sayılmaz.) Listede olan yasaya üyeler fikirlerini belirtebilir ve istedikleri yasayı listede daha üst/alt sıralara taşıyabilirler. Yasalar içlerinde en az 2 liste barındıran 4 ağaca ayrılır, çoğu listede 5 yasa vardır ve düzenli bir sırayla oylamaya sunulmaları gerekmektedir. Ayrıca listedeki geçirilmiş en yüksek seviye yasayı geri çekmek içinde bir seçenek vardır. Bir listedeki yasa geçirildiği zaman başka bir listeden yasa geçirilene kadar o listeden yasa teklif edilemez. Yaptırım listelerindeyse sadece 3 yasa vardır ve son 2 seviye yasaları geçirmek için galaktik konsüle üye olmak gerekmektedir. Yaptırımların etkisi dezavantajdır ve galakside yasaları delen (Breach) imparatorluklara uygulanır. Yasalar seviyelerine bağlı olarak sırasıyla 100,150,200,250,300 nüfuz Influence.png ister. Nüfuz ücreti yasa önerisi geri çekilirse iade edilmez. Bir yasa üyeler tarafından kullanılan bir politikayı yasakladığı zaman üyelere etikleri izin verdiği sürece bu politikayı değiştirme seçeneği gelir. Reddedilmesi durumunda belirli süre sonra tekrar gelir.

Yasalar hakkındaki genel bilgileri anlattıktan sonra artık yasaları tanıtmaya başlayabilirim.

Commerce and Industry (Ticaret ve Sanayi)

Bu yasa ağacı kendi içinde 4 listeye ayrılır. Adındanda anlaşılabileceği üzere genel olarak galaksideki ticaret ve sanayinin gelişmesine faydalı yasa listeleri içerir. Genel faydaları mineral,alaşım üretimi ve ticaret değerinde artış sağlamaktır.

1-) Galactic Commerce (Galaktik Ticaret) Resolution_galactic_commerce.png

Bu yasa listesi ticaret değeri ve korumasını arttırmaya odaklanır. İleriki seviyelerinde ticarete ek olarak işlerden gelen kaynak ve yönetici kesim mutluluğu  gibi bonuslar içerir. Bu bonusların yanı sıra özellikle spesifik durumlarda olan imparatorlukları zor durumda bırakabilecek dezavantajlar ileriki seviyelerde kendini göstermektedir; Donanma limiti azalması, genel mutlulukta ciddi düşüş gibi.

Kimlere Önerilir?

Son seviyesi yönetici kesime +%50 mutluluk verdiği için yönetici kesimin politik gücünün yüksek olduğu ekonomik sistemler kullanan imparatorluklara (Örneğin otoriterler), ticaret odaklı oynamak isteyen oyunculara, ekonomisi genel olarak iyi olan ve diplomatik ağırlığa ihtiyacı olan devletlere, galakside küçük çapta silahsızlanmaya sebep olacağı için barışçıl oynamak isteyen oyuncularada önerilebilir.

Kimlere Önerilmez?

Çalışan  kesimin politik gücünün yüksek olduğu ekonomik sistemler kullanan imparatorluklara (Örneğin egalitaryenler), genel olarak tüm Gestalt Zihni imparatorluklara, agresif oynayacak ve ticarete önem vermeyecek oyuncular önerilmez.

2-) Industrial Development (Endüstriyel Kalkınma) Resolution_industrial_development.png

Bu yasa listesi genel olarak mineral ve alaşım üretimine odaklanır. Özellikle ilerleyen seviyelerde her imparatorluğa fayda sağlayacak güçlü bonusları bulunur. Çalışan üretimi artışı, Mineral üretimi artışı, alaşım üretimi artışı, metalurjist girdisi azalması ve zanaatkar üretimi artışı gibi bonuslar.  Son seviyesi ''Project Cornucopia''24px-Decision_default.png kararını açar. Bu karar -%20 Yaşanılabilirlik24px-Mod_habitability.png, +%5 işlerden elde edilen mineralMinerals.png ,+4 maksimum maden bölgesi24px-Mod_district_mining_max.png verir. Bu kadar güçlü bonusları olan bu listenin tek; ancak sıkıntılı dezavantajı yaşabılabilirlik düşüşüdür.

Kimlere Önerilir?

Sentetik, Lithoid, Robot gibi yaşanılabilirlik sıkıntısı çekmeyecek özelliklere sahip tüm ırklara şiddetle önerilir.

Kimlere Önerilmez?

Her ne kadar verdiği bonuslar çok güçlü olsada yaşanılabilirlik kaybından gelen dezavantajları düzeltemez. Yasanın yaşanılabilirlik sıkıntısı oluşturabileceği tüm imparatorluklara önerilmez.

3-) Economic Sanction (Ekonomik Yaptırımlar) Resolution_economic_sanctions.png

Yukarıda anlatıldığı gibi yaptırımlar galaktik yasayı ihlal eden ya da ''Denouncement'' ile karşılaşan (İleride detaylıca değinilecek) imparatorluklara uygulanan cezalardır. Ekonomik yaptırımlar imparatorluğun ekonomiden kazandığı Diplomatik Ağırlığı24px-Diplomatic_weight.png düşürür ve market vergisini24px-Navbar_icons_market.pngyüzde bazında yükseltir.

4-) Slave Market (Köle Marketi) Resolution_galactic_market.png

Normal şartlarda Galaktik Market kurulduğunda Köle Marketide kurulur ve her türlü köle bu pazarda satılabilir. Bu yasayı ilerletmek köle ticaretini sınırlandırır.    1. Seviyede sadece mekanik nüfuslar satılabilirken, 2. Seviyede köle pazarı kapanır.

Politics and Culture (Siyaset ve Kültür)

Bu yasa ağacı daha çok galaksideki canlı hakları ve galaktik konsül gibi topluluktaki siyasi düzenlemeleri içerir. Siyasi meseleler ve kısıtlayıcı ağaçlar haricinde galakside odaklandığı pek bir mesele bulunmamaktadır.

1-) The Greater Good (Çoğunluğun İyiliği) Resolution_greater_good.png

Genel çalışan kesime odaklanan bu yasa listesi belkide Stellarisdeki en kısıtlayıcı yasa listesidir. Çeşitli konularda çeşitli bonuslar versede verdiği bonuslar dağınık ve büyük bonuslar değildir. En göze çarpan bonusları istikrar artışı, çalışan nüfus mutluluğu ve politik gücünde artış ve işsiz nüfusun otomatik taşınmasını sağlayan ''Greater then Ourselves''24px-Menu_icon_policies_and_edicts.png bildirisini kullanmaya olanak sağlamasıdır. Aynı zamanda ev kullanımı düşüsü vs. gibi dağınık ve fazla efektif olmayan bonuslarıda mevcuttur. Bu bonuslarla beraber pek çok kısıtlayıcı özelliği bulunmaktadır. Özellikle 3.seviyeden sonra göze çarpan başlıca dezavantajları her türlü kölelik türünün yasaklanması,yasa ilerledikçe pek çok ekonomi türünün ve en sonunda egalitaryen harici tüm ekonomik türlerin yasaklanmasıdır.

Kimlere Önerilir?

Bu yasayı ''Social Welfare'', ''Utopian Abundance'', ''Sharen Burden'' gibi çalışan sınıfın politik gücünü ve mutluluğunu yüksek tutan ekonomik biçimler kullan devletlerin geçirmesi şiddetle önerilir. Çünkü bu ekonomilerde politik güç daha çok çalışan kesimde olur ve çalışan kesimin mutluluğu yüksek olur. Onların politik gücünü dahada yükseltmek faydanıza olur. Bunlar dışındaki devletlerin kullanması mantıklı olmasada örneğin otoriter yada köleci bir rakibinizi elemek için geçirmek mantıklı olabilir.

Kimlere Önerilmez?

Bu yasayı otoriter olan yada otoriter olmayıpta yukarıda bahsedilen ekonomik biçimleri kullanmayan imparatorlukların geçirmesi önerilmez. Çünkü çalışanların mutlulukları yukarıdakiler haricindeki sistemlerde genellikle düşük olacaktır ve onların politik gücünün yükselmesi genel mutluluğu kötü yönde etkiler. Herhangi bir kölelik biçimi kullanan imparatorlukların ve ''Driven Assimilator'' 24px-Civic_machine_assimilator.pngcivici yada ''Hive-Mind''24px-Auth_hive_mind.png yönetim biçimini  kullanan imparatorluklarında geçirmesi önerilmez. Çünkü bu yasa tüm kölelikleri ve yukarıda bahsedilen 2 tür imparatorluğun asimilasyon yapmasını yasaklamaktadır.

2-) Diplomatic Sanctions (Diplomatik Yaptırımlar) Resolution_diplomatic_sanctions.png

Diplomatik Yaptırımlar uygulandığı devletlerin yönetim kapasitesini24px-Mod_country_admin_cap_add.pngve diplomatik eylemlerdeki nüfuz masrafını Influence.png arttırır.

3-) Galactic Council, Council Veto Rights, Council Size (Galaktik Konsül, Konsül Veto Hakkı, Konsül Boyutu) Resolution_create_council.png

Üç konu benzer oldukları için onları aynı başlıkta toplamayı uygun buldum. Galaktik Konsül; Galaktik Topluluktaki en fazla Diplomatik Ağırlığa sahip belirlenen sayıdaki üyelerin 20 senede bir seçilerek oluşturduğu Galaktik Topluluk içerisindeki yönetimsel birimdir. Konsüldeki üyeler Senato Recess(Ara)'deyken acil durum ilan edebilir ve istedikleri yasayı doğrudan oylamaya sunabilirler, ancak bu hak sadece 10 senede 1 kullanılabilir. Aynı zamanda konsül üyeleri ''Denouncement'' adlı özel yasaları geçirebilir.(İleride anlatılacak), eğer gerekli yasa geçirildiyse yasaları veto edebilirler ve %20 fazladan diplomatik ağırlığa sahiptirler. Galaktik Konsül normal olarak kurulmamıştır ve Galactik Konsül yasasıyla kurulur yada dağıtılır. Konsül Veto Hakkı konsüldeki üyelerin veto hakkı elde etmesini sağlar. Konsül Boyutu ise temel olarak ''3'' üye olarak başlar ve yasa ilerletildiğinde en fazla ''5'' olmak üzere 1 artar, geri çekildiğindeyse en az ''1'' olarak 1 azalır. Konsüldeki üyeler kendilerini ve öbür Konsül üyelerini kalıcı konsül üyesi yapacak yasa(lar)ı önerebilirler.

Environment and Technology (Çevre ve Teknoloji)


Bu yasa ağacı Teknoloji ve Çevre odaklı yasa listeleri içermektedir. Teknolojik İlerleme ve Teknolojiye karşı Biyolojik üstünlüğü arasındaki çatışmaya sahne olan bu ağaç aynı zamanda sanayileşmeye karşı olan bir listede içermektedir.
1-) Ecologial Protection (Ekolojik Koruma) Resolution_ecolgical_protection.png

Bu yasa listesi Endüstriyel Kalkınma Resolution_industrial_development.png yasasının zıddı gibi düşünülebilir. Genel olarak çevreciliğe ve sanayileşmeyi engellemeye dayanan bu yasa listesinin mutluluk, yaşanılabilirlik, yiyecek üretiminde artış, nüfus artışı (oldukça az)  gibi bonusları vardır. Ancak bu yasa listesinin aynı zamanda ağır dezavantajları bulunur. Alaşım ve mineral üretiminde ciddi düşüş, doğal engel kaldırma vaktinin oldukça uzaması ve iklim değiştirme (Terraform) maliyetinde artış, ''Gaia'' hariç iklim değişiminin yasaklanması gibi.

Kimlere Önerilir?

Bu yasa listesi sadece rp amaçlı kullanacaklara önerilir. Ancak 3. seviyeye kadar ciddi bir dezavantajı olmaması sebebiyle ilk 3 seviyesi geçirilebilir.

Kimlere Önerilmez?

Genel olarak rp yapacaklar harici kimseye önerilmez.

2-) Unchained Knowledge (Kısıtlanmamış Bilgi) Resolution_galactic_studies.png

Bu yasa listesi teknolojik ilerlemeye odaklanır. Verdiği bonuslar Araştırma İstasyonu çıktısında artış, özellikle bilimle alakalı çeşitli Yıldız Üsssü binalarının etkililiğini arttırma, ilkel ırkları gözlemlemede ek bonuslar ve Araştırmacı çıktısında bonustur. Ayrıca son seviyesi ''Extradimensional Experimentation'' 24px-Decision_engineering_research.png kararının alınabilmesini sağlar. Bu karar gezegendeki gelişmiş araştırma tesislerine +1 ''Dimensional Portal Researcher'' işi verir ve Binanın Bakım Masrafına 1 Zro24px-Zro.pngekler. Bunun yanında yasa çeşitli dezavantajlara ve kısıtlamalara sahiptir. Çeşitli yasa seviyelerinde Yıldız Üssü ve Araştırmacı bakım/geçim masrafını ciddi olarak arttırır ve çalışan/köle mutluluğunu azaltır. Ayrıca yapay zekayı feshetmeyi, ilkel ırklara pasif izleme yapmayı ve mevcut olan en yüksek lider geliştirme politikasını kullanmamayı yasaklar. Ayrıca ''Extradimensional İnvaders'' krizinin gelme riskini ikiye katlar.

Kimlere Önerilir?

Bu yasayı genel olarak teknolojik odaklı oynayacak herkesin geçirmesi önerilir.

Kimlere Önerilmez? 

Bu yasanın spesifik olarak zarar verdiği imparatorluk bulunmamakta. Ancak son 2 seviyesi mutluluk problemlerine sebep olabileceğinden geçirilirken tedbirli olunması faydalı olacaktır.
 3-) Divinity of Life (Yaşamın Kutsallığı) Resolution_robots_bad.png

Bu yasa listesi Kısıtlanmamış BilgiResolution_galactic_studies.png listesinin zıttı olarak düşünülebilir. Genel olarak teknolojiye direkt cephe almasada robotlara ve sentetik evrime cephe alır. Yasa biyolojik nüfusa ek mutluluk ve iş sıralamasında öncelik, Birliktelik üretimi artışı, ''Spiritualist'' etiğine yönelim artışı ve nüfusun tüketim malı harcamasında azalma bonuslarına sahiptir. Bununla birlikte yasa robot üretme hızını,masrafını ve robot bakım masrafını ciddi biçimde arttırır, Robot olmayı ve Sentetik Evrim yapmayı yasaklar. ( Robot olmak ancak ''Rogue Servitor'' 50px-Civic_machine_servitor.png civicine sahip devletlere serbesttir ve Robot devletlere bu seçenek sunulur.) Yapay zekaya vatandaşlık hakkı verilmesinede yasak getirir.

Kimlere Önerilir?

''Spiritualist''24px-Spiritualist.png olan imparatorluklara önerilir. Aynı zamanda rakibiniz olan güçlü Sentetik ve Robot devletleri yasa ihlaline sokmak isterseniz de işlevli olacaktır.

Kimlere Önerilmez?

Rakip eleme amacıyla kullanmayacaklar için ''Spiritualist'' olmayan kimseye önerilmez(Nüfusunuzda Spiritualist factionları çıkabileceği ve Spiritualist olmayanların bu Factionları mutlu etmesinin zor olduğu için). Özellikle Sentetik ve/veya Materyalist olacak ya da Robot olan imparatorluklara önerilmez. 

4-) Technologial Sanction (Teknolojik Yaptırımlar)

Teknolojik Yaptırımlar uygulandığı devletlerin teknolojiden elde ettiği Diplomatik Ağırlığı24px-Diplomatic_weight.pngve Araştırma Hızını24px-Mod_country_all_tech_research_speed.pngazaltır.

Defense and War (Savunma ve Savaş)

Bu yasa ağacı genel olarak Galaksinin savaşla ilgili meselelerine; Galaktik silahlanma ve savaş kurallarına odaklanan yasa listeleri içerir.

1-) Mutual Defense (Ortak Savunma) Resolution_mutual_defense.png

Bu yasa listesi galaktik topluluk üyelerinin kendini savunabilecek kapasiteye ulaşmalarını hedefler. Donanma kapasitesi kazandırırken aynı zamanda 2 yeni savaş sebebi kullanılabilmesini sağlar. [Preemptive (Total War olduğu için oldukça etkili) ve CounterAttack] Aynı zamanda limitin %50 altında donanma bulundurmayı yasaklar. Yasanın son seviyesi  ''Castigation'' adlı yeni bir Denauncement türünü kullanabilmeyi sağlar.(İleride Bahsedilecek) Ancak bu avantajların yanında Gemi Bakım Masrafınıda bir miktar arttırır.

Kimlere Önerilir?

Genel olarak savaşın gerçekleşeceği bir ortam bulunuyorsa (Total War ırk tehditi ve/veya çok güçlenen devletler) tüm devletlere tavsiye edilir. Çünkü tüm devletleri yasayı ihlal etmemek için en az %50 limittte donanma bulundurmak zorunda kalacak ve ek Donanma Limitine sahip olacak. Bunun dışında aynı şekilde devletleri galaktik topluluğa sokmak isteyen (Çünkü bu yasa galaktik toplulukta olmayanları hedef yapıyor.) devletlerede önerilir.

Kimlere Önerilmez?

Donanma basmak istemeyen ve/veya tall/barışçıl gitmek isteyen oyunculara önerilmez.

2-) Rules of War (Savaş Kuralları) Resolution_rules_of_war.png

Bu yasa listesi ilk seviyelerinde savaşın belirli kurallarla sürdürülmesini, ilerleyen seviyelerinde buna ek olarak galaksi çapında silahsızlanmayı hedefler. Pasifist etiğinin çekiciliğini arttırması, savaş yorgunluğu artışını yavaşlatması ve defansif savaştaki devletlere verdiği bonuslar dışında önemli bonusu bulunmamaktadır. Bunlarla beraber yasa listesi tüm ''Colossus'' silahlarının kullanımını, ''Yerinden Etme''(Displacement) hariç tüm soykırımları, Kısıtlanmamış Savaş politikasını, ''İndiscriminate'' ve ''Armegeddon'' bombaardımanlarını ve Militarize Ekonomi politikasını kullanmayı yasaklar. Ayrıca son seviyesi donanma limitini azaltır.

Kimlere Önerilir?

Pasifist etik çekimini arttırması, donanma limitini azaltması,savaşı kurallara bağlaması ve savaşlarda savunan tarafa avantaj sağlaması sebebiyle Pasifist etikteki oyunculara önerilir. Aynı zamanda savaşlardaki yıkımları azaltmak amacıyla 2-3 seviye geçirilebilir.

Kimlere Önerilmez?

Pasifist etik çekimini arttırdığı için son 2 seviyesini Pasifist olmayanlara, özelliklede Militarist olanlara önerilmez. Getirdiği kısıtlamalar sebebiyle savaşçı oyunculara önerilmez.

3-) Military Sanctions (Askeri Yaptırımlar) Resolution_military_sanctions.png

Askeri yaptırımlar uygulandıkları ülkenin Donanma Kapasitesini24px-Mod_fleet_size_add.pngdüşürür ve donanmadan elde edilen Diplomatik Ağırlığı24px-Diplomatic_weight.pngazaltır.

Muhtelif Yasalar

Bu yasalar belirli bir ağaca dahil olmayan yasa listeleridir.

1-)Space Fauna(Uzay Faunası)

Bu listede sıralı önerilmek zorunda olmayan ve uzay canlılarını konu alan 3 yasa bulunur; ''Tyianki Pest Control'' Uzay canlıları olan Tyianki Pestleri öldürmeyi zorunlu kılar ve sınırlarında Tyianki Pest bulundurmayı yasaklar. ''Tyianki Conversation Act'' Tyianki Pestleri öldürmeyi yasaklar ve öldüren imparatorluğa ödül yerine 1000 enerji ceza verir. ''Space Amoeba Protection Act'' Uzay amiplerini ''Barışçıl'' hale getirmemeyi yasaklar. Tüm imparatorluklara onları barışçıl hale getirmeleri teklif edilir.

2-) Galactic Priorities (Galaktik Öncelikler)

Galaktik Öncelikler sadece belirli şartlar oluştuğunda ortaya çıkan ve Galaktik Odak oluşturmak için kullanılan yasalardır. Galaktik Odak yerine getirildiğinde tüm Galaktik Topluluk üyelerine 100 Nüfuz Influence.pngkazandırır. Galaktik Öncelik yasası geçirmekse 100 NüfuzaInfluence.pngmalolur. Galaktik Öncelikler tüm Galaksiyi ilgilendiren ortak meseleler hakkındadır. Oyun sonu krizleri geldiğinde, Han ortaya çıktığında, L-Clusterden ''Gray Tempest'' sonucu çıktığında bunları yenmeyi hedefleyen ve tüm Galaktik Topluluğun birbirine sınırlarını açmasını sağlayan yasalar görünür. ''War in Heaven'' gerçekleştiğinde her 2 ''Awaken Empire'' ı veya sadece belirli 1 tanesini reddeden yasalar görünür. Bu yasaları geçirmek söz konusu İmparatorluğun vasalı olmayı yasaklar. Galaktik Topluluk kurulduktan belirli bir süre sonra Galaktik Market kurmak için bir öncelik ortaya çıkar. Eğer hiçbir Öncelik/Odak yoksa yasa geçirme Odağı ortaya çıkar.

3-) Denouncement (Kınama)

Kınama belirli bir imparatorluğu hedef alan yasadır. Bir kınama geçirildiği zaman hedef olan imparatorluk 10 yıl boyunca -%25 Diplomatik Ağırlık24px-Diplomatic_weight.png cezası alır. Aynı zamanda eğer Galaktik Topluluktaysa yasaları çiğnemiyor olsa bile yaptırım yasalarından etkilenir. Kınama yasaları ancak Rakip veya Negatif İlişkiye sahip olduğunuz imparatorluklara karşı uygulanabilir. Kınamalar ikiye ayrılır:

1-) Konsül Kınama(lar)ı (Councıl Denouncements): Konsül üyeleri tarafından sadece Galaktik Topluluk üyelerine karşı kullanılabilen bu kınama 100 Nüfuz Influence.pngmaliyetindedir.

2-) Cezalandırma Kınama(lar)ı (Castigation Denouncements): Bu kınama türü Mutual Defanse(Ortak Savunma) yasasının 5. seviyesiyle beraber kullanılabilir hale gelir. Galaktik Topluluğun herhangi bir üyesi tarafından Galaktik Yasayı delen ya da Galaktik Topluluk üyesi olmayan imparatorluklara karşı kullanılabilir. Bu kınama 25 nüfuzInfluence.pngmaliyetindedir.


Rehberde gördüğünüz eksik ve hataları yorumlarda bildirirseniz elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Rehberi bitirmeden önce dikkat çekmek istediğim bir nokta olacak. Burada bahsedilen avantaj ve dezavantajların hepsi ilk seviyeden başlamıyor, dolayısıyla işinize gelmeyen özellikler gelene kadar söz konusu yasaları geçirebilirsiniz.
[+] 13 üye Littleİskender nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#2
Oyunun ne kadar detaylı olduğunu bu rehber sayesinde öğrendim. Arkadaşımız gerçekten çok güzel bir rehber hazırlamış. İnceleyip dediklerini uygulayacağım. İskender arkadaşımıza başarılar diliyorum.
[+] 1 üye Katastrofa nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.