Total War: Three Kingdoms Bina Rehberi
#1
Binaların çeşitliliği ulus seçimine göre değişiklik göstermektedir. Burada gördüğünüz her binayı oynadığınız ulusta göremeyebilirsiniz. 


Yerel (Sadece bulunduğu yerleşim yerini etkiler)
Bitişik (Bulunduğu yerleşim yerini ve çevresindekileri etkiler)
Ulusal (Tüm ulusu etkiler)

   Her bölgenin yerleşim yeri yönetim binası vardır. Bu yapı küçük bir kasabadan imparatorluk şehrine kadar 10 seviyede farklılık gösterebilir. Ayrıca her bölgeye kurulabilecek 5 adet temel yapı sistemi vardır. Bu sistemler de kendi içlerinde genelde 3 parçaya ayrılırlar. Her sistem başka bir sistemin binalarının üretiminde indirim sağlar. Bir döngü içerisindedir diyebiliriz. Bu sistemler hükümet binaları, ekonomi binaları, öğrenim ve market binaları, ziraat binaları ve askeri binalardır. Bu sistemler haricinde her bölgenin doğal kaynaklarına özgün ek binaları olabilir. Balıkçılık, kereste, tuz, ipek, ticaret limanı bunlara örnektir.
 
 
7spTRg1N2u5gHykojQ.png
YERLEŞİM YERİ YÖNETİM BİNALARI

Yerleşim yeri yönetim binaları itibar, nüfus ve rezerv kapasitesi ve bina bölmesi sağlarlar. Ayrıca ileri seviyelerde gelir ve ticari gelir artışına neden olurlar. Küçük şehirden itibaren yerleşim yerleri duvarlarla örülmeye başlar, ancak aynı zamanda negatif gıda etkisine de neden olur.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye5.Seviye6.Seviye7.Seviye8.Seviye9.Seviye10.Seviye
Terk Edilmiş
u0iuS9ND0r8AqbH5Q9.png
Küçük Kasaba
SwFmpQ2hYHOZlwd5g2.png
+2 İtibar
+200 Bin Nüfus kapasitesi
+10 Rezerv kapasitesi
1 Bina bölmesi
Kasaba
zGX1VC93xxK2s5PHod.png
+4 İtibar
+300 Bin Nüfus kapasitesi
+10 Rezerv kapasitesi
2 Bina bölmesi
Büyük Kasaba
B2cL6KCemGN8JVUVy2.png
+8 İtibar
+400 Bin Nüfus kapasitesi
+10 Rezerv kapasitesi
2 Bina bölmesi
+25 Gelir
+%25 Ticari gelir
Küçük Şehir
dB9QkEECwytKn2vXnX.png
+12 İtibar
+800 Bin Nüfus kapasitesi
+20 Rezerv kapasitesi
3 Bina bölmesi
+25 Gelir
+%25 Ticari gelir
-2 Gıda
Şehir
iJsbv7hjlQUU8T6qdx.png
+16 İtibar
+1 Milyon Nüfus kapasitesi
+20 Rezerv kapasitesi
4 Bina bölmesi
+25 Gelir
+%25 Ticari gelir
-6 Gıda
Büyük Şehir
FhdRM6W4lsid0G8tun.png
+20 İtibar
+1.5 Milyon Nüfus kapasitesi
+20 Rezerv kapasitesi
4 Bina bölmesi
+50 Gelir
+%50 Ticari gelir

-10 Gıda
Küçük Bölge Şehri
fhAqMZ6JBDHFRK8st1.png
+25 İtibar
+2 Milyon Nüfus kapasitesi
+30 Rezerv kapasitesi
5 Bina bölmesi
+50 Gelir
+%50 Ticari gelir

-16 Gıda
Bölge Şehri
F46HPbkVKfu65AsPeG.png
+30 İtibar
+3 Milyon Nüfus kapasitesi
+30 Rezerv kapasitesi
6 Bina bölmesi
+75 Gelir
+%50 Ticari gelir

-24Gıda
Büyük Bölge Şehri
gmNh5QcyNXK004v6VQ.png
+40 İtibar
+4 Milyon Nüfus kapasitesi
+30 Rezerv kapasitesi
6 Bina bölmesi
+75 Gelir
+%75 Ticari gelir

-34 Gıda
İmparatorluk Şehri
5KB1i3NMbjf2qBHoit.png
+50 İtibar
+7.5 Miyon Nüfus kapasitesi
+50 Rezerv kapasitesi
6 Bina bölmesi
+100 Gelir
+%150 Ticari gelir

-46 Gıda

5 TEMEL YAPI SİSTEMİ:


4H7HtA8WO1UVx6Wf3k.png
HÜKÜMET BİNALARI


1) YÖNETİM DAİRESİ

Genel olarak ulusal çapta itibarı artırmaya ve yerel olarak ekonomi binalarının maliyetini azaltmaya, bütün kaynaklardan elde edilen geliri artırmaya odaklanır. Ayrıca yozlaşmayı azaltan alternatifleri de kullanabilirsiniz.


Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Vilayet Dairesi
hbLzHQ6gGelsX18ixn.png
+5 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%10 Bütün kaynaklardan gelir
Sulh Hakimi
R0NBSb9qv3JAk4UWBn.png
+10 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%15 Bütün kaynaklardan gelir
Kumandanlık Katipliği
ViTwAdSv8UZ9LM3Rhu.png
+15 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%20 Bütün kaynaklardan gelir
Kumandanlık Yönetim Kurulu
pH95NlmQ7iSL4FXiMY.png
+20 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%25 Bütün kaynaklardan gelir
Saray
q3Jhb6Yl68OUXk13Ss.png
Bu bina sadece bir kez inşa edilebilir
+30 itibar
-%15 Ekonomi bina maliyeti
+%30 Bütün kaynaklardan gelir
Mahkeme
h10xbeHzZu1CVAw3O6.png
+15 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%15 Bütün kaynaklardan gelir
-%10 Yozlaşma
Adliye
1JrSE30Hmex9526hvJ.png
+20 itibar
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+%15 Bütün kaynaklardan gelir
-%15 Yozlaşma
Yüksek Adliye
oDQ86htCs4rSk2A54D.png
+30 itibar
-%15 Ekonomi bina maliyeti
+%20 Bütün kaynaklardan gelir
-%20 Yozlaşma
Arşivler ve Mühürler Dairesi
EUZ7TZ8iTfHa9oC2NF.png
+30 itibar
-%15 Ekonomi bina maliyeti
+%15 Bütün kaynaklardan gelir
-%20 Yozlaşma


2)KONFÜÇYÜSÇÜ TAPINAKLARI

Genel olarak yerel ekonomi binalarının maliyetini azaltma, yerel yeniden düzenlemeyi azaltma ve kumandanlıklar çapında bütün kaynaklardan gelir miktarını artırmaya yönelik binaları içerir.


Başlangıç1.Seviye2.Seviye
Konfüçyüsçü Sunağı
rwVkNfYs4fsC2W95g1.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+4 Asayiş
Konfüçyüs Tapınağı
syxvG4EmR4alwRq5Fc.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+8 Asayiş
Konfüçyüs Büyük Tapınağı
aAK0T5EwZtyfv4cOUF.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+16 Asayiş
 
 
3)VERGİ TAHSİLATI
 
Genel olarak yerel ekonomi binalarının maliyetlerini azaltıp, asayiş eksilmesi karşılığında köylü geliri sağlıyorlar.
 

Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Taşra Tahsildarı
Mt54rlJF1xVCPks28d.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+80 Gelir (köylü)
-4 Asayiş
Kırsal Yönetim Dairesi
vGlXgWh5H8begacOlH.png
Ekonomi bina maliyeti -%10
+110 Gelir (köylü)
-8 Asayiş
Kırsal Vilayet Yönetimi
1Vhdj5H6WB4Jq8A0Sv.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+140 Gelir (köylü)
-12 Asayiş
Kırsal Kumandanlık Yönetimi
Vwhl7JgbUAiSWmlPxe.png
-%10 Ekonomi bina maliyeti
+200 Gelir (köylü)
-16 Asayiş
Kırsal Eyalet Yönetimi
wgOfB0h5yS9BPxtMl2.png
-%15 Ekonomi bina maliyeti
+240 Gelir (köylü)
-20 Asayiş
 
  
16QePn8iW3683NQglU.png
EKONOMİ BİNALARI


1)İŞ GÜCÜ
 
Bütün binalar öğrenim ve market binalarının inşaat maliyetinde indirim yaparken, nüfus artışı sağlamaktalar. Sanayi gelirini yükseltmek karşılığında negatif yeniden düzenleme veren alternatif binalar da tercih edilebilirler.

 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Avare İşgücü Kampı
oUYF5O6MRtWVujDgG9.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyet
+4 Bin Nüfus
Geçici Rençper Konutu
HzuwgxGRrTb85EjyrA.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+12 Bin Nüfus
Rençper Askerlik Çağrısı Konutu
jA18VyqcfpLCZKG2UO.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+25 Bin Nüfus
Kalıcı Rençper Konutu
4mDo6PufTLtPe4g5pw.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+50 Bin Nüfus
Eserler Ofisi
kerVkxlc0Uu3CnHKOS.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+100 Bin Nüfus
Madencilik Yan Kuruluşları Bürosu
gn5uQPjvq6R8yDaNKw.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%25 Sanayi geliri
+40 Bin Nüfus
Devlet Madencilik Seferleri Bürosu
wn1Mhpxu3mY9b5ormW.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%40 Sanayi geliri
+80 Bin Nüfus

 
2)ÖZEL ATÖLYELER
 
Aynı şekilde bütün binalar öğrenim ve market bina inşaat maliyetinde indirim yaptırmakta. Aynı zamanda ticaret ve sanayi gelirini gözle görülür bir miktarda artırmaktadırlar. Binalar ayrıca asayişte azalma ve yeniden düzenlemede artmaya da sebep olmaktalar. Son seviyede inşaat ve bakım maliyeti düşük olan alternatif bina tercih edilebilir.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Özel Atölyeler
N6SGdHKdk7VFMvgEum.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%25 Ticaret geliri
+%5 Sanayi geliri
Esnaf Kulübeleri
NBmKSlYAscv5C0z2uU.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%50 Ticaret geliri
+%10 Sanayi geliri
Esnaf Atölyeleri
cGKAUh25TClD5MYDHU.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%75 Ticaret geliri
+%15 Sanayi geliri
Zanaatkâr Atölyeleri
wrJhVxtPOCzo87dW6E.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%100 Ticaret geliri
+%20 Sanayi geliri
Usta Lak Ürünleri Zanaatkârları
SCfB8Un91iXa5FaYz3.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%125 Ticaret geliri
+%25 Sanayi geliri
Usta Zanaatkârlar
h1wKk7uypduVn0Y5QH.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%190 Ticaret geliri
+%40 Sanayi geliri
 
 
3)DEVLET ATÖLYELERİ
 
Tüm binalar öğrenim ve market binalarının inşaatında maliyet indirimi yapıyor. Ayrıca her seviyede artan bir sanayi geliri sağlıyor.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Devlet Atölyeleri
Lwu840VUdfXy61DYy2.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+100 Sanayi geliri
Toplumsal Atölyeler
1Tt0beVoEP4vPr2Hkg.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+200 Sanayi geliri
Para Birimi Müfettişi Ofisi
0mca5Q01GhELv0yiwJ.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+300 Sanayi geliri
Para Basıcı
OdNm5pPl6iUn1rPN2x.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+400 Sanayi geliri
Hazine Darphanesi
HLOqt7pTl81i0g16Wj.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+500 Sanayi geliri
Hükümet Atölyeleri
lkHq4tOYJCVA9idVwS.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+200 Sanayi geliri
-%10 Yozlaşma
Hükümet Taşra Atölyeleri
fyQY0i6L72XQvlmTNn.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+250 Sanayi geliri
-%10 Yozlaşma
Büyük Devlet Atölyeleri
4VsLUiSWDJrNjcpOdP.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+300 Sanayi geliri
-%15 Yozlaşma
 
 
WBJmAGOpPjYwKH036z.png
ÖĞRENİM VE MARKET BİNALARI
 
 
1)RIHTIM
 
Rıhtım binaları ziraat binalarının inşaat maliyetinde indirim yaparlar. Ticaret geliri sağlayıp, balıkçılık yolu ile yerel çapta gıda üretirler. Alternatif olarak üretilen gıdanın azalmasına mukabil ticaret geliri artırılabilir.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye5.Seviye
Terk Edilmiş Dalgakıranlar
0GDQUFRKjrOH24fxX4.png
Dalgakıranlar
ybA9fsJgEGnCCDH5nA.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+40 Ticaret geliri
+2 Gıda (balıkçılık)
Mendirek
evCDcjCzvnB9P0iwFo.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+70 Ticaret geliri
+3 Gıda (balıkçılık)
Balık Taciri
CjlJEPVMmOLVNFbCX0.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+100 Ticaret geliri
+4 Gıda (balıkçılık)
Balıkçı Limanı
qClfQdy6wjP2rkZN3R.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+130 Ticaret geliri
+5 Gıda (balıkçılık)
Büyük Balıkçı Limanı
CUVC1ceY5PGQQHzk0a.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+160 Ticaret geliri
+6 Gıda (balıkçılık)
Rıhtım Taciri
0UtiVmAYamw5XZVgxu.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+110 Ticaret geliri
+%10 Ticaret geliri
+3 Gıda (balıkçılık)
Ticaret Limanı
7xwyzVzK68A5GPsNBp.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+150 Ticaret geliri
+%20 Ticaret geliri
+3 Gıda (balıkçılık)
Baharat Ticaret Limanı
dVOA8c8SOmyHiMhLDg.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+225 Ticaret geliri
+%50 Ticaret geliri
+%50 Ticari etki
Büyük Ticaret Limanı
l7xTDLO1VBXu4zHd9t.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+200 Ticaret geliri
+%25 Ticaret geliri
+3 Gıda (balıkçılık)
 
 
2)HAN
 
Ziraat bina inşaatında maliyet azaltırken ticaret gelirini artırmaktalar. Ayrıca ticaretten doğrudan gelir sağlamaktalar. Eğer bölgenizde çay varsa alternatif yapıları kullanmak daha verimli olacaktır.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
At Takası
NlFeBdu8Dn1ofXTiqz.png
-%10 Ziraat bina maliyet
+100 Ticaret geliri
+%10 Ticaret geliri
Posta Durağı
CPf02GydXWJvZcBP1l.png
-%10 Ziraat bina maliyet
+120 Ticaret geliri
+%25 Ticaret geliri
Lojman
TykTnR41ZDXSCLn3xh.png
-%10 Ziraat bina maliyet
+140 Ticaret geliri
+%50 Ticaret geliri
Misafirhane
MUm7J16o618tnFKmO3.png
-%10 Ziraat bina maliyet
+160 Ticaret geliri
+%75 Ticaret geliri
Büyük Misafirhane
1a56e22JDmwUK8lBQL.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+200 Ticaret geliri
+%100 Ticaret geliri
Çay Salonu
6fTC5yjjJDSpyTMhKl.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+170 Ticaret geliri
+%40 Ticaret geliri
Çay Evi
cfZ4AanXRtCQfPhsib.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+210 Ticaret geliri
+%60 Ticaret geliri
Büyük Çay Evi
d0aEzX1AVWSdDL5NeP.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+250 Ticaret geliri
+%80 Ticaret geliri
 
 
3)OKULLAR
   
Ziraat bina inşaat maliyetini azaltırken, ulus çapında karakterlerin tecrübe kazanma miktarını artırmak için kullanılacak binalardır.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Vilayet Okulu
8HV8NBS0JtvV9GB0Ch.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+%4 Karakter tecrübe kazanımı
Vilayet Akademisi
hxdjVkwR773FYV4ij9.png
Ziraat bina maliyeti -%10
+%8 Karakter tecrübe kazanımı
Akademi
xPNGnmA7k9dxwoKC1b.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+%12 Karakter tecrübe kazanımı
Akademi Kompleksi
csBU1q37EFxCjvwWHc.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+%16 Karakter tecrübe kazanımı
Büyük Akademi
zj3jTgmODN77LZc7kK.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+%20 Karakter tecrübe kazanımı
 
 
4)PAZARYERİ
  
Aynı şekilde ziraat binalarının inşaat maliyetlerini azaltırken ticari etki miktarı artırılabilir ve ticaret geliri yükseltilebilir. Bölgede ipek varsa alternatif binalar değerlendirilmelidir. Ayrıca düşman casus faaliyetlerini azaltmak için de diğer alternatif binalar düşünülebilir.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Esnaf
pfHacltoGPH3xE9O1N.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+%50 Ticaret geliri
+%10 Ticari Etki
Pazaryeri
mdehV5CiAQTONzu4X6.png
-%10 Ziraat bina maliyeti
+%75 Ticaret geliri
+%20 Ticari Etki
Tüccar Sicil Müdürlüğü
pwaX21THMoGjtzKVr0.png
-%10 Ziraat bina maliyeti 
+%100 Ticaret geliri
+%30 Ticari Etki
Tüccar Depoları
L7vHc2GbiC4reqq48O.png
-%10 Ziraat bina maliyeti 
+%125 Ticaret geliri
+%40 Ticari Etki
Ticaret Birliği Bürosu
bYlBKSnExADn8Nb79e.png
-%15 Ziraat bina maliyeti 
+%150 Ticaret geliri
+%50 Ticari Etki
İpek Keşif Ticaret Noktası
v8ZVFmA7Sta5uCz5mP.png
-%15 Ziraat bina maliyeti 
+%125 Ticaret geliri
+%60 Ticari Etki
+%40 İpek ticareti geliri
Pazar Memuru
A1NB2HTf88uQRi4hKs.png
-%15 Ziraat bina maliyeti 
+%125 Ticaret geliri
+%30 Ticari Etki 
+2 Düşman casusları yeraltı ağı maliyeti
Davul ve Çan Kulesi
9OCWSR1gvkxetWK67p.png
-%15 Ziraat bina maliyeti
+%150 Ticaret geliri
+%30 Ticari Etki
+4 Düşman casusları yeraltı ağı maliyeti
 
 
5)ÇARŞI İSKELESİ
  
Öğrenim ve market bina maliyetleri azaltılır. Bölgeye nüfus takviyesi yapmak için düşünülebilir. Alternatifleri sanayi gelirini artırmak için kullanabiirsiniz.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Tersane Ticareti
TdGeC3kU47Cz6A1S5k.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyet
+4 Nüfus
Tersane Pazarı
UZW5Xd7f16cxOKC1jl.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
12 Nüfus
Tersane Pazar Deposu
GiZsG6hvxJ1Jl84sdr.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+25 Nüfus
Liman Memuru
m4lEZox5C6aQCNuX86.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+50 Nüfus
Tersane Deposu
O7d5Vx4qECa1wCeBM7.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+100 Nüfus
Liman Ticareti Birliği
h1jdp7keiORAcCwE4q.png
-%10 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%25 Sanayi geliri
+40 Nüfus
Liman Müfettişi
tNLvb086euU4yUncJ8.png
-%15 Öğrenim ve market bina maliyeti
+%40 Sanayi geliri
+80 Nüfus


S2rz4M9QlC2uBdL1Ok.png
ZİRAAT BİNALARI


1)HÜKÜMET DESTEĞİ
 
Askeri binaların inşaat maliyetlerini düşürmekte ve gıda üretimini artırmakta kullanabilirsiniz. Ayrıca köylü kaynaklı (vergi) gelirin artmasına da etki ederler.
 
 

Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Avare Çiftlik Kampı
jgfE6LP97cAbEY1RSz.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%25 Gıda Üretimi
+%10 Gelir (köylü)
Çiftlik Rençper Kampı
k1OH4g8BdUNJpWCMHj.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%50 Gıda Üretimi
+%25 Gelir (köylü)
İş Gücü Dağıtım Dairesi
uEB8DrQ3YO5XXwR0W9.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%50 Gıda Üretimi
+%50 Gelir (köylü)
Kumandanlık Sulama İşleri
u19co8YKpxbEKdCaCk.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%75 Gıda Üretimi
+%75 Gelir (köylü)
Büyük Sulama Kanalları
OZTSte9lc7fLyPbGYC.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+%100 Gıda Üretimi
+%100 Gelir (köylü)
Çiftlik Tedarik Ambarı
izT3eAqstCU94SJP7Z.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%75 Gıda Üretimi
+%25 Gelir (köylü)
Çiftlik Araçları Dağıtımı
0HkUhljEDZeWn835d5.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+%100 Gıda Üretimi
+%35 Gelir (köylü)
Savurma Makinesi Atölyesi
3HWUmx58Kcs1flkBSi.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+%150 Gıda Üretimi
+%50 Gelir (köylü)
 
 
2) TOPRAK GELİŞİMİ

Askeri binaların inşaat maliyetleri artırılırken, yerel nüfusun artmasına da etki edebilirsiniz. Ayrıca gıda artışı ve gelir elde edebilirsiniz.
 
 
Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Toprak Ölçüm dairesi
mVHwHcJObQKffgtmJv.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+2 Bin Nüfus
+1 Gıda (çiftçi)
+70 Gelir
Tapu Sicil Müdürlüğü
FFOlLwtSzxRX2gD0aH.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+4 Bin Nüfus
+90 Gelir
+2 Gıda (çiftçi)
Sulanmış Çiftlikler
ZLCVBC4CtiKK9WD9xj.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+6 Bin Nüfus
+110 Gelir
+3 Gıda (çiftçi)
Çiftlik Arsaları
5hlK52nAhL6ODJBCkm.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+12 Bin Nüfus
+130 Gelir
+4 Gıda (çiftçi)
Sermayedar Arsaları
MCsSfkk5oxefnv1wsD.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+24 Bin Nüfus
+150 Gelir
+5 Gıda (çiftçi)
Gıda Tüccarı
vNsn2ACw8TU6okfPkB.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+6 Bin Nüfus
+220 Gelir
-6 Gıda
+2 Gıda
Gıda Pazarı
6Q9CPg58JMOVNN4rp5.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+12 Bin Nüfus
+250 Gelir
-12 Gıda
+2 Gıda
Kumandanlık Başkenti Besi Hayvan Pazarı
hOA5QKUH8eNPqpFB2G.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+24 Bin Nüfus
+280 Gelir
-18 Gıda
+2 Gıda
Büyük Gıda Pazarı
D0vMuR1Vktif79bhJX.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+24 Bin Nüfus
+300 Gelir
-24 Gıda
+2 Gıda
+%20 Ticaret geliri 


3)TAHIL DEPOSU

Askeri binaların inşaat maliyeti azaltılır. Rezerv kapasitesi artırılır ve asayiş sağlanabilir.


Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Tahıl Ambarı
iiG8VC5fHaSNh72mrN.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+25 Rezerv kapasitesi
+2 Asayiş
Tahıl Silosu
deY85athyzb6Ojgx0v.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+40 Rezerv kapasitesi
+4 Asayiş
Tahıl Deposu
kpZD0o3509w0kYM87T.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+60 Rezerv kapasitesi
+6 Asayiş
Tahıl Mahzeni
riBZwPl0uM5R7T6Jc8.png
-%10 Askeri bina maliyeti
+80 Rezerv kapasitesi
+8 Asayiş
Büyük Tahıl Mahzeni
tFYscpfQ10Qjx3JaDj.png
-%15 Askeri bina maliyeti
+120 Rezerv kapasitesi
+10 Asayiş


GOc2zQZ97KqC3mpRM2.png
ASKERİ BİNALAR


1)ASKERİ DÖVÜMHANELER

Hükümet binalarının inşaat maliyeti azaltılır. Yerel olarak üretilen askerlerin maliyeti azaltılırken iyi miktarda sanayi geliri artırması kazanabilirsiniz. Ayrıca son levelde farklı birimlerin de üretim maliyetlerine etki edebilirsiniz.


Başlangıç1.Seviye2.Seviye
Demirci
EQGcsQDPtMgB5aRyTG.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-%10 Asker üretim maliyeti
+%20 Sanayi geliri
Askeri Dövümhane
YGa02yNpverA7R1qNC.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-%10 Asker üretim maliyeti
+%20 Sanayi geliri
Askeriye Silahtarı
DqvQpYBgO0na5gktGa.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-%10 Asker üretim maliyeti
+%20 Sanayi geliri
-%10 Yakın dövüş asker üretim maliyeti
Askeriye Yay Yapımcıları
1AeuiwHvEXMLtKOWlU.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-%10 Asker üretim maliyeti
+%20 Sanayi geliri
-%10 Menzilli asker üretim maliyeti
Askeriye Zırh Yapımcısı
bmv4NjOQTGkdWk8qFF.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-%10 Asker üretim maliyeti
+%20 Sanayi geliri
-%10 Mızraklı asker üretim maliyeti


2) TUNTİAN ASKERLİK ÇAĞRISI
 
Yerel nüfus kaybı karşılığında yerel başlangıç tecrübesi kazanabilirsiniz. Ayrıca üst seviyelerde ulus çapında yeniden mevzilenme maliyeti düşer. Hükümet binaları inşaat maliyetleri azaltılır.
 
 

Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Askerlik Şubesi
F3Se60wkPsbQL24vhx.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-4 Bin Nüfus
+2 Başlangıç tecrübesi
Askeri Göçmen Eğitim Alanı
T3rVkpKuEgCPn8izRA.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-6 Bin Nüfus
+2 Başlangıç tecrübesi
+1 Mevsimsel maiyet mevzilenmesi
Askeri Göçmen Eğitim Kampı
nDGY0cmdR5nLodv2sD.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-8 Bin Nüfus
+3 Başlangıç tecrübesi
+2 Mevsimsel maiyet mevzilenmesi
-%5 Yeniden mevzilenme maliyeti
Askeri Göçmen Kışlaları
Y3zmkVH73adt0gD7XQ.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
-12 Bin Nüfus
+3 Başlangıç tecrübesi
+2 Mevsimsel maiyet mevzilenmesi
-%5 Yeniden mevzilenme maliyeti
+%25 Gıda
Ziraat Garnizonları Karargâhı
E7xYXGejfBKvFzYOZA.png
-%15 Hükümet bina maliyeti
-16 Bin Nüfus
+3 Başlangıç tecrübesi
+3 Mevsimsel maiyet mevzilenmesi
-%8 Yeniden mevzilenme maliyeti
+%50 Gıda


3)ASKERİ ALTYAPI

Genel olarak hükümet binaları inşaat maliyetleri azalırken asayiş artar. Ayrıca çevre bölgeleri de etkileyen askeri erzak bonusu kazanırsınız. Üst seviyelerde rezerv kapasitesi de artış gösterir.Başlangıç1.Seviye2.Seviye3.Seviye4.Seviye
Devriyeler
R3CzGAywdKtlQiCnrB.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+2 Asayiş
+5 Askeri erzak
Muhafız Karakolları
4FJCbD56r8hp5C19et.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+4 Asayiş
+10 Askeri erzak
Devriye Kışlaları
YeOkR5SrP2ZczCeEj3.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+8 Asayiş
+12 Askeri erzak
+20 Rezerv kapasitesi
Konuşlanmış Garnizon
enbOwgzYEdviArXjak.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+10 Asayiş
+20 Askeri erzak
+40 Rezerv kapasitesi
Polis Karargâhı
iJ1J8ZGgGvLRT4hrbk.png
-%15 Hükümet bina maliyeti
+12 Asayiş
+30 Askeri erzak
+60 Rezerv kapasitesi
Gözetleme Kulesi Garnizonları
J99yDh5U6cx6PHYanh.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+6 Asayiş
+15 Askeri erzak
-5 Askeri erzak 
Müstahkem Garnizon
k1jW3CFkJTziSrWGDo.png
-%10 Hükümet bina maliyeti
+8 Asayiş
+25 Askeri erzak
-5 Askeri erzak
Beyaz At Kardeşleri Baskın Grupları
8wKtJsP30LdCu51F9j.png
-%15 Hükümet bina maliyeti
+10 Asayiş
+40 Askeri erzak
-10 Askeri erzak
Stratejik Hisar
tGcMrJNiC3GNvJV9fx.png
-%15 Hükümet bina maliyeti
+10 Asayiş
+40 Askeri erzak
-20 Askeri erzak
+1 Süvari başlangıç rütbesi
[+] 6 üye elefsar nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.