Victoria 2 - İleri Düzey Sanayi Rehberi
#1
Victoria 2 sanayi çağında geçen bir oyun olduğu için sanayileşme, bilhassa doğru sanayileşme oyunun tüm safhalarında büyük önem taşımaktadır. Sanayileşemediğiniz zaman üretiminiz olmaz, üretiminiz olmadığı zaman ne düzgün gelirleriniz nede sizi savaşlarda finanse edecek hazineniz ve ulusal bankanız olmaz. Sanayileşmenin önemine kısaca değindikten sonra 1836 yılından itibaren sanayileşme adımlarını inceleyelim.

A-) Endüstriyel Altyapı Dönemi (1836 - 1870)

Oyunun ilk başladığı tarihten koloni yarışı başlayana kadar ki kısım hem kısmen sanayinizi kuracağınız hemde daha gelişmiş üretimler için altyapı hazırlayacağınız dönemdir. Bu dönemde çoğu ülke: Okuryazarlık oranları düşük, altyapı yetersiz, endüstriyel teknolojisi eksik, fabrika kuracak sermayeden yoksun, kısaca üretim yapamayacak, zanaatkar üretimine bağlı durumdadır. Bu ülkelerde fabrika inşa etmemek gereklidir.

Gelişmiş ülkeler bu tanımdan muaftır. Gelişmiş ülkeler: İngiltere, Fransa, Amerika, Hollanda, İsviçre, Belçika ve bazı İtalyan devletleridir.

1- Bu Dönemde Yapılacaklar

- Okuryazarlığınız düşükse okuryazarlığı en az %50 seviyesine çekmek en öncelikli işiniz olmalıdır. %50 okur yazarlığı geçen nüfusunuz Clerk(Katip) olabilmekte, bu işte fabrikalardaki çıktınızı arttırmaktadır.(Bir fabrikada çalışan işçilerin en fazla %20'si Clerk olabilir, maksimum oranda %30 çıktı bonusu alırsınız.)

- Bu dönemde kurulan fabrikalar için en önemli şey Throughput(Üretim kapasitesi)tur. Çünkü her türlü üretim dalında müthiş bir açık olduğu için ilk aşamada daha fazla üretmek size gerekli olan şeydir. Bu bağlamda Mekanizasyon(Mechanization) teknolojilerini almanız hem tüm fabrikalara hemde ek olarak bazı fabrika türlerine Throughput bonusu vereceği için önemlidir. Ayrıca pek çok RGO üretimine verdiği bonuslar göz ardı edilmemelidir.

- Bu dönemde RGO üretimlerinde elde edeceğiniz kazanç ekonominiz için hayati önem taşımaktadır. Aynı zamanda ilerleyen senelerde fabrikalarına rahatça işgücü kaydırabilmek ve hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla üretim yapmanız şartdır. Bunun için fırsatınız olursa Mekanizasyon teknolojilerinin yanı sıra RGO üretimi attıracak çeşitli teknolojileri araştırmaya çalışın, aynı zamanda demiryolu teknolojilerini azda olsa araştırmayı unutmayın.

Öncelikli sanayi teknolojileri  Interchangable Parts, Clean Coal, Practical Steam Engine, Early Railroads ve Inorganic Chemistry'dir.

- Bu dönemde fabrika kurarken çoğu bölgede teknolojisiz hammadde çıkarıldığı için hammadde sıkıntısı olacağını göz önünde bulundurun. Mümkünse ülkenizde çıkan hammaddeleri ve/veya pazarda nispeten bol olan hammaddeleri kullanacak fabrikalar kurun.

- Nüfus güçtür, istikrarlı nüfus artışını sağlamalısınız. Halkınızın Saldırganlığını(Militancy) düşük tutmaya çalışın; elinizden geldiğince gümrük ve vergileri düşük tutun,(Özellikle gümrük) yıkıcı savaşlardan kaçının. Medicine teknolojisini almayı unutmayın.

- Bu dönemde eğer gelişmiş bir ülke değilseniz ASLA Laissez Faire ekonomik sistemini kullanmayın. Vergi gelirlerinizi baltalayacak ve zaten cılız olan sanayinizi himaye etmenizi engelleyecektir. State Capitalism tavsiye etsemde İnterventionism de kullanılabilir.


2- Üretim Tavsiyesi

 
v2_1.png
 
Her zaman kazandıran: Cam, Bira, Likör, Kumaş, Kıyafet, Lüks Kıyafet

Çoğu zaman kazandıran: Çimento, Gübre, Kağıt, Mobilya, Lüks Mobilya, Makine Parçaları

Duruma bağlı kazandıran: Çelik, Mühimmat, Tüfek, Top, Patlayıcı, Gemi

Asla kazandırmayan: Konserve Yiyecek, Kereste
B-) Sanayileşme Dönemi (1870 - 1900)

Bu dönemde amacınız önceki senelerde hazırladığınız altyapıyla beraber seri hızda sanayileşmek, üretim kapasitesini arttırmanın yanı sıra verimli üretim yapmaya başlamak ve 
ülkenizin imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda sanayileşme tipinizi seçmektir.

1- Bu Dönemde Yapılacaklar

- Bu dönemde kurulan fabrikalar için en önemli şey Output(Çıktı)tur. Artık dünya pazarı belirli seviyede doygunluğa ulaşmışken yüksek üretim yapmak değil verimli üretim yapmak önem kazanmıştır. Bu bağlamda Organization teknolojilerini almanız önemlidir.

Öncelikli sanayi teknolojileri Combustion Engine, İntegral Rail System ve Electricty'dir.

- Bu dönemde artık Clerk/Craftsmen oranını maksimuma çıkarmanız gerekmektedir, maksimum oran 1/5 olup bu size %30 çıktı bonusu verecektir.

- Nüfus artışınızı hızlandırmaya devam edin. Electricity teknolojisini alın ve imkanınız varsa sağlık reformlarını geçirin. Koloni yarışında geride kalmamaya dikkat edin, bol nüfuslu ve stratejik hammaddeleri üreten bölgeleri ele geçirmeye çalışın. Gelişmemiş devletleri SOI'nize alarak, yatırım yaparak ya da ilhak ederek hammadde ve nüfusunuzu arttırın.

- Hala gümrük vergilerine dayanan bir ekonominiz varsa gümrük vergilerini düşürün. Halkınızın alım gücü ve Fabrikalarınızın kazancı olumsuz etkileneceği için sanayileşme sürecine büyük darbe vuracaktır.

2- Sanayileşme Tarz(lar)ı

Hızlı ve ivmeli sanayileşilen bu dönemde belirli bir yöntem ve strateji ile sanayileşmek çabalarınızın boşa gitmemesine yardımcı olacaktır. Temel olarak 2 adet sanayileşme tipi bulunmaktadır. 

a-) Kendi Kendine Yeterlilik

Bu tip sanayileşmede ülkenizin ihtiyaçlarına, bölgesel hammaddelerin durumuna göre sanayileşip kar etmeyi arka planda bırakırsınız. Bu sanayileşme tipinde en önemli ihtiyaç Üretim kapasitenizin yüksek olmasıdır. Vergi devleti olmak isteyen, bol nüfuslu ve geniş ülkelere önerilir.(Rusya ve Avusturya-Macaristan gibi)

Sanayileşirken bölgesel hammaddeleri dikkate alarak sanayileşirsiniz. (Örneğin Norveç'in geniş odun bölgelerinde Kereste ve Kağıt endüstrisi kurmak gibi) Genellikle ürettiğiniz ürünler kullanılmayan, kar getirmeyecek ürünler olacağı için (Kereste gibi) bunları sattırıp fabrikalarınızı kar ettirmek için kendiniz bu mallar için talep oluşturur (Örneğin fabrikalarınızdan çıkan Keresteleri Devlet eliyle satın alıp sonra satmak gibi) ya da üretim zinciri kurarak bunları satılabilir ürünlere dönüştürürsünüz. Hammaddelere dikkat etmenin yanı sıra Hükümet, Ordu ve Halkınızın ihtiyaçlarınıda üretmeye çalışırsınız.

Odun çıkan bölgelerde:
Odun---->Kağıt---->Satış
Odun---->Kereste---->Mobilya----->(Tropik odun bulabiliyorsanız)Lüks Mobilya---->Satış
Gibi üretim zincirleri örnek gösterilebilir.

Bu tip sanayileşmenin genel sıkıntısı hammaddeleri kullanmak için kurduğunuz üretim zinciri sonucunda pazar dengesinin zarar görmesi bununda aşırı üretime yol açıp fiyat düşmesine dolayısıyla fabrikalarınızda kar düşüsüne yol açar. Bunun yanında fiyatların ve işssizliğin azalması yaşam standartını ciddi oranda arttıracağı için nüfus artışınız artacak, endüstri skorunuz yüksek seyredecek ve halkın saldırganlığı düşecektir. Savaşa girdiğinizde halkınız kıtlık yaşamayacak, ordunuza silah bulmakta güçlük çekmeyeceksiniz.

b-) Maksimum Kazanç

Bu sanayileşme tipinde (karlı olmadıkça) üretim zincirleri kurmaya ve hammaddeleri kullanmaya önem verilmeksizin maksimum maddi kazanç sağlanacak ürünler üretirsiniz. Özellikle savaş dönemlerinde veya hammadde temininde sıkıntı oluştuğu dönemlerde (küçük ülkeyseniz SOI'den çıkma gibi) sanayiniz ithalatla beslendiği için büyük zarar görecektir. Bu sanayileşme tipinde en önemli ihtiyaç Rank(Sıralama)tır.

Sanayileşirken kar getirecek ürünler üretmeye odaklanırsınız. Hammaddeleriniz kısmen ya da hiç kullanılmaz, ithal hammadde sağlanır. (Sömürgecilik, SOI ve yatırım gibi yollarla) Pazara hitap eden, İç ve küresel talebin yüksek olduğu ürünler ürettiğiniz için pazar sıkıntısı çekmezsiniz.

Örnek olarak İsviçrede kurabileceğiniz bazı sanayileri ele alalım:
Sentetik Boya---->Kumaş---->Kıyafet---->Lüks Kıyafet---->Satış
Eksik olan hammaddeler Büyük Güçlerin SOI'sine girilip elde edilir ve aynı şekilde çıktılar pazarlanır.(İngiltere çoğu zaman en fazla nüfus ve geniş SOI'ye sahip olduğu için tercih edilir.) Gördüğünüz üzere burada tüm giyim sektörü kar getirdiği için hepsi inşa edildi. Şimdiyse farklı bir zinciri inceleyelim.
Mobilya---->Lüks Mobilya---->Satış
Burada kereste sanayisi karsız olduğu için inşa edilmedi, gereken tüm Tropik Odun, Odun ve Kereste (eğer temin edilebildiyse) SOI si olduğunuz Büyük Güçten temin edildi.

Bu tip sanayileşmenin genel sıkıntısı RGO işçilerinin nispeten fakir kalması ve işsizliklerinin yükselmesidir.Ayrıca savaş zamanı endüstrinizin zora girecek, ordunuza ve halkınıza gerekli ürünleri teminde zorlanacaksınız. Ancak geliriniz ve Ulusal Birikimleriniz yüksek olacağı için bu sıkıntıyı dengeleyebilirsiniz.(İsviçre, Belçika gibi hammadde fakiri, kolay eğitilebilen ve yüksek teknolojili küçük ülkelere önerildiği gibi hammadde zengini olmayan/yüksek kar isteyen Büyük Güçlere de önerilir.)

c-) Üretim Tavsiyesi

Büyük Güçlerin SOI'sindeki Devletler 

quuvkxktosc41.jpg?width=1083&height=609

Her zaman Kazandıran: Kumaş, Kıyafet, Lüks Kıyafet, Lüks Mobilya, Tank, Uçak, Radyo, Telefon, Araba, 

Çoğu Zaman Kazandıran: Sentetik Boya, Elektronik Aksam, Cam, Vapur, Likör, Şarap, Mobilya

Duruma Bağlı Kazandıran: Çelik, Çimento, Patlayıcı, Kağıt, Gübre, Makine Parçaları

Asla kazandırmayan: Mühimmat, Tüfek, Top, Konserve Yiyecek, Kereste, Gemi

Büyük Güçler 

quuvkxktosc41_1.jpg?width=1083&height=609

Her Zaman Kazandıran: Sentetik Boya, Kumaş, Kıyafet, Lüks Kıyafet, Lüks Mobilya, Tank, Uçak, Radyo, Telefon, Araba, Elektronik Aksam, Likör

Çoğu Zaman Kazandıran: Çelik, Cam, Şarap, Mobilya, Vapur, Mühimmat, Tüfek, Top

Duruma Bağlı Kazandıran: Çimento, Makine Parçaları, Patlayıcı, Gübre, Kağıt

Asla Kazandırmayan: Gemi, Kereste, Konserve Yiyecek
C-) Modern Sanayi Dönemi (1900-1936)

Bu dönem klasik sanayi dallarından hepsi aşırı üretime boğulur, dolayısıyla rekabetin had safhada olduğu bir dönemdir. Bu dönemde amacınız eğer imkanınız varsa sanayinizi yenileyip modern sektörlere geçmek, yoksa var olan üretimlerinizi optimum seviyede tutup pazar dışı kalmamaya çalışmaktır.

1-) Bu Dönemde Yapılacaklar

- Rekabetin hat safhada olduğu bu dönemde fabrikalarınız için en önemli şey İnput(Girdi)tur. Zaten önceki dönemlerde Throughput ve Output değerlerini yükselttiğiniz (ve yükseltmeye devam ettiğiniz için) %1 input düşürmek bile % bazda karınızı önemli düzeyde yükseltecek. Artık rekabete dahil olabilmek için sadece verimli üretim yetmemekte, yüksek kar oranları yakalayıp fabrikalarınızın ürünlerini satamadığı durumlarda bile kar etmelerini sağlamanız gerekmektedir.

Öncelikli sanayi teknolojileri Synchetic Polymers, Limited Access Roads ve Electric Furnace'dir

- Hem nüfusunuz hem RGO bonuslarınız aşırı miktarlara ulaşacağı için özellikle hayvancılık gibi az tüketilen malları üreten çiftçi/madencileriniz işsiz kalacaktır. Hala başaramadıysanız toptan ve seri biçimde sanayileşmeniz gerekmektedir.

- Modern sektörler (Araba, Elektronik Aksam vs.) %100'e kadar kar ettirdiği için ilk fırsatta bunlara geçin. Aynı gerçek tarihteki gibi güncel sektörlere giren ülkeler bol kazanıp hızlı kalkınmaktadır. (Eğer yukarıda bahsedilen ''Kendine Yeterlilik'' sanayileşme tipini uyguluyorsanız ülkenizin durumuna göre hareket edin.)


2-) Üretim Tavsiyesi

trade.jpg?width=597&height=391


Serbest Sektörler: Lüks Kıyafet, Tank, Uçak, Telefon, Araba, Radyo, Elektronik Aksam

Rahat Sektörler: Kıyafet, Lüks Mobilya

Aşırı Üretim Olan Sektörler: Top, Tüfek, Mühimmat, Mobilya, Şarap, Likör, Gübre, Kumaş, Bardak, Makine Parçaları, Çimento, Çelik, Patlayıcı, Yapay Boya

Ölü Sektörler: Konserve Gıda, Kağıt, Kereste, Gemi, Vapur
[+] 18 üye Littleİskender nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#2
Fabrikalarımızdan çıkan Keresteleri Devlet eliyle satın alıp sonra satmak nasıl oluyor?
Ara
Cevapla
#3
Güzel bir rehber olmuş, eline sağlık.
" Hemen herkes tartışabilir, fakat güzel konuşabilmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. "
Ara
Cevapla
#4
Gayet güzel bir rehber olmuş, eline sağlık.
"Paris'te bir adam öldürülürse, bu bir cinayettir; doğuda elli bin insan boğazlanırsa, bu sadece bir meseledir" 
Victor Hugo
Ara
Cevapla
#5
(05-12-2020, 19:22)Semavi7 : Fabrikalarımızdan çıkan Keresteleri Devlet eliyle satın alıp sonra satmak nasıl oluyor?
Ticaret sekmesinden keresteyi seçip yandaki stockpile ekranından alım yapabilirsin. Bunun problemi anlık olarak çok fazla paranı harcaması ve alım-satım esnasında yüksek miktarda paranın kaybolmasına neden olmasıdır. Kalıcı çözüm keresteyi satılabilir ürün yapmak.
[+] 1 üye Littleİskender nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#6
Cok iyi rehber. Yanliz oyunun basinda kiyafet uretimini pek tavsiye etmem. Cunku boya sadecIngiltere ve Holllanda da bulunuyor. Sentetik boya cikana kadar kiyafet kasmamak lazim
[+] 2 üye Sezar nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#7
(05-12-2020, 20:46)Sezar : Cok iyi rehber. Yanliz oyunun basinda kiyafet uretimini pek tavsiye etmem. Cunku boya sadecIngiltere ve Holllanda da bulunuyor. Sentetik boya cikana kadar kiyafet kasmamak lazim
Çok doğru bir tespit. Ama eğer küçük bir devletseniz genelde İngiliz/Fransız SOI'sindeyken hiç problem yaşamıyorsunuz o konuda. Büyük bir devletseniz zaten sıralamanızdan dolayı aşırı bir üretim yapmadıkça sıkıntı yaşamıyorsunuz.
Ara
Cevapla
#8
Rehber için teşekkürler, gayet yararlı. Acaba gümrük vergilerinin sanayiye tam olarak nasıl bir etkisi var? Gümrük vergilerini yüksek tutmak sanayiye safi zarar mı?
Ara
Cevapla
#9
(14-12-2020, 22:34)Attila the Hun : Rehber için teşekkürler, gayet yararlı. Acaba gümrük vergilerinin sanayiye tam olarak nasıl bir etkisi var? Gümrük vergilerini yüksek tutmak sanayiye safi zarar mı?
Aslında reel mantıkla bakarsak gümrük vergileri kendi ekonomimizi korumak için kullanılabilirdi. Ancak oyun size zorunlu korumacılık(Yani politikanız nolursa olsun önce kendi hammaddelerinizi kullanıyor üretilen mamülleri önce kendi pazarınıza satıyorsunuz.) dayattığı için gümrüğün sanayinize hiçbir faydası yok. Zararlarına gelirsek doğrudan dışarıdan ithal ettiğiniz hammadde, yarı işlenmiş ve işlenmiş mamülleri pahalı hale getireceği için fabrikaların kazancını düşürecek, özelikle yüksek gümrük durumlarında zanaatkar üretimini öldürecek, buda özellikle erken oyunda cılız sanayinize darbe vurarak kapitalistlerinizin elini daraltacaktır. Dolaylı yoldansa Rusya gibi müthiş bir tarım ülkesi değilseniz bolca ithal ettiğiniz çeşitli nüfus tüketimleri pahalanacak, bunun sonucunda nüfus artışınız düşecek. Bu uzun vadede ülkenize ve sanayinize verebileceğiniz en büyük zararlardan olabilir.
[+] 2 üye Littleİskender nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.