Yama Notları: Dota 2 - 7.00 Yaması
#1
Yeni kahraman:
monkey_king_full.png?v=3742754?v=3742754
Monkey King

Genel:

Seviyelerle ilgili mekanikler:
 • Son yetenek seviyeleri artık 6/12/18.
 • Kahramanlarda artık fazladan özellik yeteneği bulunmuyor.
 • Kahramanların seviyeleri 10/15/20/25 olduğunda birini seçebilecekleri ikişer kabiliyetten oluşan kabiliyet ağacı eklendi.
 • 12. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı eskiden 11. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı kadar. (2. seviye son yetenek)
 • 18. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı eskiden 16. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı kadar. (3. seviye son yetenek)
 • 25. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı eskiden 23. seviyeye erişmek için gereken deneyim puanı kadar.
 • 8. ile 13. seviyeler arasında sonraki seviyeye ilerleme, gereken deneyim puanı sürekli artacak şekilde değiştirildi. (Önceden 800/1000/1000/600/2200/800 idi)

Deneyim puanı tablosu:
(Soldan sağa; seviye, 6.88'de o seviyeye ulaşmak için gereken toplam deneyim puanı, 6.88'de bir sonraki seviyeye ulaşmak için gereken deneyim puanı, 7.00'da o seviyeye ulaşmak için gereken toplam deneyim puanı, 7.00'da bir sonraki seviyeye ulaşmak için gereken deneyim puanı)
 • Yeniden doğma süreleri düzenlendi.

Yeniden doğma süresi tablosu:
 • Kahraman öldürmekten gelen altın ödülü 110+öldürme serisi değeri+seviye*9,9 iken 110+öldürme serisi değeri+seviye*8 oldu.
 • Ölüm bedeli 30*kahraman seviyesi iken 100+net değer/50 oldu.
 • Kahraman öldürmekten gelen deneyim puanları düzenlendi.


Kahraman öldürmede gelen deneyim puanları:
 • Kahraman başına alan altını düzenlendi:
Sırt çantası:
 • Kahramanlara fazladan 3 eşya taşımalarını sağlayan bir çanta eklendi. Çantadaki eşyalar kullanılamaz ve fazladan pasif özellik vermezler; çantadaki eşyalar ana slota konduğunda 6 saniye boyunca kullanılamaz durumda kalır.
 • Ana envanter haricinde eşyaların dolum hızları normalin yarısıdır; yani efektif olarak dolum süresi iki katına çıkar.
 • Şu eşyalar çantaya konamaz: Gem of True Sight, Divine Rapier, Bloodstone, Aegis of the Immortal.
 • Dükkân yakınındayken eşyalar her zaman inaktiflik süresi olmadan çantadan alınabilir.
 • Eşya parçalamak artık eşyalar yere atılmadan önce envanter ya da çantayı doldurmaya çalışır.
 • Eşya parçalamak parçaların diğer eşyalarla birleşmesini otomatik olarak kilitler. Sağ tıkla bu kilit kaldırılabilir.

Harita:

Roshan:
 • Roshan üstteki Güç Verme rününün yakınına taşındı.
 • Roshan'ın saldırı menzili 128'den 150'ye çıkarıldı.
 • Roshan'ın zırhı 5'ten 15'e çıkarıldı.
 • Roshan'ın canı 8000'den 5500'e indirildi.
 • Roshan'ın 4 dakikada bir yaptığı can artışı 700'den 460'a indirildi.
 • Roshan'ın 4 dakikada bir yaptığı zırh artışı 0,7'den 1,1'e çıkarıldı.

Shrine:
 • Shrine adında (1500 can, 20 zırhlı) yeni bir bina eklendi.
 • Her bir takımın gizli dükkanı ve yeni Ancient yaratık kampı yanında bu binadan bulunup bu binalara ışınlanılabilir. Bu binalar o takımın bütün 2. kademe kuleleri yıkıldıktan sonra yıkılabilir olur.
 • Ayrıca her takımın üssünde bu binadan 5 tane bulunur.
 • Shrine'ların 5 dakika dolum süreli bir yeteneği vardır. Dost kahramanlar bu binaya sağ tıklayarak 500 alanlı ve 5 saniye süren bir aurayı devreye sokar. Bu aura saniyede 120 can ve 40 mana doldurur, bu değerler dakika başına 2 can ve 1 mana artar. Sağ tıklandığında yakın dövüş menzilinde iken aktive edilir. Bu yetenek üssün dışında 0.00'da yaratıklar çıktığında kullanılabilir duruma gelir.
 • Shrine'lar görüş sağlamaz.
 • Shrine'lar yıkıldığında takımdaki herkese 150 altın sağlar.

Rünler:
 • Artık rünler iki gruba ayrıldı: Ödül rünleri ve Güç Verme rünleri. (Ödül rünü haricindeki diğer rünler)
 • Ödül rünleri artık nehirde bulunmuyor.
 • Güç Verme rünü artık nehrin aynı anda sadece bir yerinde çıkıyor. (Oyun başında çıkmıyor.)
 • 4 ormanın her biri oyun başı da dahil artık 2 dakikada bir ödül rünü çıkartıyor.
 • Greevil's Greed Ödül rünü çarpanı 3/4/5/6'dan 2'ye indirildi.
 • Bottle, Ödül rünüyle doldurulduğu zaman sadece iki şarja kadar dolduruyor. (Bottle zaten doluysa Ödül rünü otomatik olarak kullanılıyor.)

Orman:
 • Radiant ve Dire için birincil ve ikincil orman ile bunların bağlantı yolları komple düzenlendi.
 • Takımların birincil ormanında artık 1 Ancient, 2 zor, 2 orta ve 1 ufak kamp var. (Eskiden 2 zor, 2 orta ve 1 ufak kamp idi.)
 • Takımların ikincil ormanında artık 1 Ancient, 1 zor ve 1 orta kamp var. (Eskiden 1 Ancient ve 1 zor kamp idi.)

Arazi düzeni:
 • Yan koridorların sağında ve solundaki yollar ve gizlenme noktaları düzenlendi.
 • Pek çok göz konumu ve yanıltıcı hareket yolu düzenlendi.
 • 1. ve 2. kademe kulelerinin arasında harita sınırına yakın yerlerde çeşitli yanıltıcı hareket yolları eklendi.
 • Üst Radiant barakalarının sol tarafındaki ağaç dağılımı ayarlandı.

Tarafsız değişimleri:
 • Tarafsızların doğdukları dakikalar 0.30/1/2/3/4... iken 0.30/1/3/5/7... oldu.
 • Tarafsızlara ölmek artık en az 26 saniye (6. seviyedeki yeniden doğma süresi gibi) yeniden doğma süresine sebep oluyor.
 • Ancient yaratıklar artık büyü bağışıklı değil, %70 büyü dirençleri var. (Daha az büyü direnci olanların hâlen daha az büyü direnci var.)
 • Şu yetenekler artık Ancient yaratıkları etkilemiyor: Arcane Orb ve Chakram. (Midnight Pulse zaten bu yaratıkları etkilemiyordu.)
 • Tarafsız yaratıkların artık 1 mana yenilenmesi var. (Önceden çoğunun hiç yoktu.)
 • Ancient Thunderhide yeteneklerinin sırası değiştirildi. (Slam 3. yetenek, Doom ile alakalı)
 • Ancient Black Dragon yeteneklerinin sırası değiştirildi. (Dragonhide Aura artık 3. yetenek, Doom ile alakalı)
 • 2 Prowler Acolyte ve 1 Prowler Shaman içeren yeni bir tip Ancient tarafsız kampı eklendi:
 • Prowler Acolyte: İstiflenebilen ve %10 can çalma ve 10 can yenilenmesi veren bir aura sağlar. %0 büyü direnci, 10 zırhı vardır.
 • Prowler Shaman:
  • Otomatik pasif: Bir sonraki saldırının 2 saniye boyunca düşmanı yere bağlamasına ve saniyede 75 hasar görmesine neden olur. Dolum süresi: 15.
  • Aktif: 300 alan etrafında kullanabildiği, temel zırhı %50 indiren ve 200 fiziksel hasar veren bir yetenek. 6 saniye sürer. Dolum süresi: 12. Bu iki yetenek de tarafsızlar tarafından yakınında bir kahraman olduğu sürece kullanılabilir.
  • %0 büyü direnci, 11 zırhı vardır.

Diğer harita değişiklikleri:
 • 4. kademe kuleler artık Kadim Kale kadar can yenilenmesine sahip. (Saniyede 3 can)
 • Town Portal Scroll kullanmak artık yakındaki ağaçları yok etmiyor. (Kulelerin çevresi ağaçların arasında sıkışmaya imkân vermeyecek şekilde düzenlendi.)
 • Kuvvetlendirme Kalkanı dolum süresi 1. kademe bir kule yıkıldıktan sonra anında değil 1 saniye sonra yenileniyor.
 • Kadim Kale görüşü 1900/1200'den 2600'e çıkarıldı. (Yüksek zeminde temel görüş verir.)
 • Üslerdeki doldurma bina sayısı 15'ten 5'e indirildi.
 • Üslerdeki doldurma bina konumları düzenlendi.
 • Doldurma binaların canı 500'den 1000'e yükseltildi.
 • Doldurma binaların zırhı 10'dan 12'ye yükseltildi.
 • Doldurma binaların kendisini yıkana ödülü 111'den 125'e yükseltildi.
 • Kuvvetlendirme Kalkanı'nın doldurma binalara etki etmemesi hatası düzeltildi.
 • Kademe 2/3/4'teki kulelerin hasarı 122-182'den 142-162 olacak şekilde düzenlendi. (Ortalama hasar aynı kaldı.)

İllüzyonlar:
 • İllüzyonlar artık 5+seviye kadar altın ve deneyim puanı ödülü veriyor. (Mesela, 15. seviye bir illüzyon 20 altın ve deneyim puanı ödülü veriyor.)
 • İllüzyonların binalara karşı saldırı hasarı azalması %30'dan %50'ye çıkarıldı.
 • Fazladan saldırı hızı artık illüzyonlar tarafından tamamen kullanılabiliyor.
 • Fazladan büyü direnci illüzyonlarda artık çalışmıyor.
 • Şu auralar artık illüzyonlarla da oluşturulabiliyor: Heartstopper Aura, Precision Aura ve Essence Aura.
 • İllüzyonlar Dragon Blood yeteneğinin fazladan zırhından artık yararlanamıyor.
 • Juxtapose ve Wall of Replica illüzyonları 5+seviye değil 5 sabit altın ve deneyim puanı veriyor.


Diğer mekanik değişiklikleri:

Yere bağlama:
 • Yere bağlama artık şu yetenekleri kullanmayı da engelliyor: Burrow Strike, Waveform, Blink Strike, Phantom Strike, Reality Rift, Pounce, Skewer, Ball Lightning, Timber Chain, Rolling Boulder, Icarus Dive, Leap, Poof ve Time Walk.

Arındırma:
 • Arındırma mekanikleri standartlaştırıldı--yetenek açıklamaları artık o yeteneğin Arındırılabilir, Güçlü Arındırmalarla Arındırılabilir ve Arındırılamaz olduğunu belirtiyor.
 • Arındıran mekanikler ne tip Arındırma yaptığını artık belirtiyor.
 • Şu yetenekler artık arındırılamaz değil: Soul Catcher, Stampede yavaşlatması, Recall, Windrun, Rocket Barrage, Howl ve Sprint.
 • Insatiable Hunger artık arındırılabilir değil.
 • Fatal Bonds yeteneğinin arındırıldıktan sonra da hasar vermesi düzeltildi.

Saçma:
 • Saçma alanı artık, saldıran birimin önü üstünde olacak şekilde bir çember şeklinde değil de saldırılan tarafa doğru koni olacak şekilde hesaplanıyor.
 • Toplamda bir birimin ne kadar mesafeden isabet alabileceği yeni değerlerle yaklaşık aynı:
  • Battle Fury: 150 başlangıç, 280 bitiş yarıçapı; 520 mesafe.
  • Empower: 150 başlangıç, 240 bitiş yarıçapı; 460 mesafe.
  • Grow: 150 başlangıç, 400 bitiş yarıçapı; 600 mesafe.
  • Tidebringer: 150 başlangıç, 450/500/550/600 bitiş yarıçapı; 675/750/825/900 mesafe.
  • Great Cleave: 150 başlangıç, 300 bitiş yarıçapı; 550 mesafe.

Diğer değişiklikler:
 • En fazla hareket hızı 522'den 550'ye yükseltildi.
 • Hız rünü süresi 25'ten 22'ye indirildi.
 • Dönüş oranı sınırı %15 artırıldı. (Dönmeye başlandığında açısal hız zamanla artıp bir noktadan sonra sabit kalır, dönerken elde edilebilecek en fazla açısal hız %15 artırıldı; başlangıç hızı ya da ivme değil.)
 • Koridor yaratıkları artık tarafsızlar tarafından reddedildiği zaman %35 yerine %50 deneyim puanı veriyor. (Oyuncu reddetmesi normalde de %50 deneyim puanı veriyor.)
 • Şu kahramanlar geçici olarak Kaptan Modu'ndan çıkarıldı: Necrophos, Techies, Lycan, Treant Protector.
 • Şu yetenekler artık atkılardan kaçındırmıyor: Borrowed Time, True Form, Pounce, Metamorphosis ve Leap.
 • Şu yetenekler artık atkılardan kaçındırıyor: Test of Faith, Recall ve Morph Replicate.
 • Şu atkılardan artık kaçınmak mümkün: Splinter Blast ikincil isabet ve Soul Assumption.
 • Şu yeteneklerin artık Ancient yaratıklar için özel kural/kısıtlamaları yok: Battle Hunger, Adaptive Strike, Electric Vortex ve Last Word.
 • Şu yetenekler artık sözderassal dağılım kullanıyor: Juxtapose, Craggy Exterior, Alpha Wolf Critical Strike ve Giant Wolf Critical Strike.
 • Searing Chain bağlaması artık görünmez birimleri gösteriyor.
 • Şu yeteneklerin uçan görüşünün alanı azaltıldı: Unstable Concoction Throw (400->300), Wild Axes (500->350), Spirits çarpması (300->150), Chain Frost (1000->800), Sprout (1000->750), Sacred Arrow (650->500), Illusory Orb (800->550), Stifling Dagger (600->450), Concussive Shot (400->300) ve Static Remnant (600->500).
 • Moon Glaive hasarı artık büyü hasarı artırmayla artırılamıyor.
 • Saçma hasarı artık büyü hasarıyla artırılamıyor.
 • Büyüden can çalma büyü hasarı artırmayla artırılamayan şeyler ile tetiklenmiyor. (Moon Glaive, Cleave.)
 • Şu pasiflerin Bozma ile bozulmaması düzeltildi: Warlock Golem Flaming Fists, Warlock Golem Permanent Immolation, Necronomicon Warrior Last Will, Beastmaster Boar Poison, Lycan Wolf Cripple, Necronomicon Archer Aura, Necronomicon Warrior Mana Break.
Eşya değişiklikleri:

abyssal_blade_lg.png
Abyssal Blade:
 • Pasif hasar engelleme ihtimali %100'den %50'ye indirildi.
 • Pasif engelleme miktarı 40/20(yakın/menzilli)'den 70/35'e yükseltildi.
aether_lens_lg.png
Aether Lens:
 • Fazladan kullanma menzili 200'den 220'ye yükseltildi.
 • Tarif kâğıdı fiyatı 550'den 600'e çıkarıldı.
assault_lg.png
Assault Cuirass:
 • Sahibine fazladan saldırı hızı 35'ten 30'a indirildi.
 • Aura fazladan saldırı hızı 20'den 25'e yükseltildi.
bloodstone_lg.png
Bloodstone:
 • Artık yeniden doğma süresini 1 saniyenin altına indirmiyor.
bottle_lg.png
Bottle:
 • Yenilenme artık Blink gibi davranıyor; yani sadece gerçekten hasar alınırsa ve hasar kaynağı oyuncu veya Roshan ise erken sonlanıyor. (Clarity Potion, Healing Salve ve Urn of Shadows gibi.)
 • Bottle, Ödül rünüyle doldurulduğu zaman sadece iki şarj dolduruyor. (Bottle zaten doluysa Ödül rünü otomatik olarak kullanılıyor.)
bracer_lg.png
Bracer:
 • Tarif kâğıdı fiyatı 210'dan 190'a indirildi.
cheese_lg.png
Cheese:
 • Yenilediği mana 1000'den 1500'e yükseltildi.
clarity_lg.png
Clarity Potion:
 • Yenilenme artık Blink gibi davranıyor; yani sadece gerçekten hasar alınırsa ve hasar kaynağı oyuncu veya Roshan ise erken sonlanıyor. (Bottle, Healing Salve ve Urn of Shadows gibi.)
crimson_guard_lg.png
Crimson Guard:
 • Pasif hasar engelleme ihtimali %100'den %50'ye indirildi.
 • Pasif engelleme miktarı 32/16(yakın/menzilli)'dan 70/35'e yükseltildi.
 • Koruma hasar engellemesi 55'ten 60'a yükseltildi.
 • Koruma artık binaları da etkiliyor.
greater_crit_lg.png
Daedalus:
 • Fazladan hasar 81'den 76'ya indirildi.
 • Kritik vuruş çarpanı 2,2'den 2,3'e yükseltildi.
diffusal_blade_lg.png
Diffusal Blade:
 • Artık sadece düşmanlara hedeflenebiliyor. (Kahraman, bunu kendisine hedefleyemiyor.)
 • İllüzyonlarda mana yakma miktarı 20/10'dan 16/8'e indirildi.
 • Kahramanlarda mana yakma 40'tan 50'ye yükseltildi.
 • Yakılan mana başına hasar %100'den %80'e indirildi.
dragon_lance_lg.png
Dragon Lance:
 • Verdiği güç 13'ten 12'ye indirildi.
ancient_janggo_lg.png
Drum of Endurance:

Yenilendi:
 • Sürat aurası artık fazladan 20 hareket hızı aurası.
 • Fazladan zekâ 9'dan 6'ya indirildi.
 • Yapmak için artık Ring of Regeneration yerine Sage's Mask gerekiyor.
 • 3 can yenilenmesi yerine fazladan %50 mana yenilenmesi sağlıyor.
dust_lg.png
Dust of Appearance:
 • Artık kullanmak için 5 mana gerekmiyor.
enchanted_mango_lg.png
Enchanted Mango:
 • Artık 110 altına alınabiliyor.
skadi_lg.png
Eye of Skadi:
 • Artık Eşsiz Saldırı Eklentisi değil. (Eskiden sadece kısmî olarak Eşsiz Saldırı Eklentisi idi.)
gem_lg.png
Gem of True Sight:
 • Gerçek Görüş artık illüzyonlar tarafından sağlanmıyor.
glimmer_cape_lg.png
Glimmer Cape:
 • Dolum süresi 16'dan 14'e indirildi.
heart_lg.png
Heart of Tarrasque:
 • Verdiği yenileme %4,75'ten %7'ye yükseltildi.
flask_lg.png
Healing Salve:
 • Yenilenme artık Blink gibi davranıyor; yani sadece gerçekten hasar alınırsa ve hasar kaynağı oyuncu veya Roshan ise erken sonlanıyor. (Bottle, Clarity Potion ve Urn of Shadows gibi.)
heavens_halberd_lg.png
Heaven's Halberd:
 • Yavaşlatma süresi 4'ten 5'e yükseltildi.
 • Sakatlama ihtimali %20'den %24'e yükseltildi.
helm_of_the_dominator_lg.png
Helm of the Dominator:

Yenilendi:
 • Artık Hükmetme yeteneği 75 mana istemiyor.
 • Hükmetme, çevrilen birimin hızını 350 yerine 425'e getiriyor.
 • Hükmetme, aynı anda sadece bir birime yapılabiliyor. (Kaç tane Helm of the Dominator alınmış olursa olsun.)
 • Tarifi ve sağladıkları yenilendi:
  • Tarif:
  • Headdress(575)
  • Gloves of Haste(500)
  • Tarif kâğıdı(725)
  • Toplamda 1800 altın (önceden 1800 altın idi)
  • Sağladıkları:
  • Bütün özelliklere +6
  • Fazladan 10 saldırı hızı
  • Fazladan 10 saldırı hızı aurası
  • 8 can yenilenmesi aurası
  • Aktif yetenek - Hükmetme
infused_raindrop_lg.png
Infused Raindrop:
 • Dolum süresi 6'dan 7'ye çıkarıldı.
iron_talon_lg.png
Iron Talon:
 • Artık temel hasarı belli bir yüzde (%40/%15) artırmıyor.
 • Artık kahraman olmayan birimlere fazladan 24/7 hasar veriyor. (Bu değişiklik Quelling Blade için de geçerli, Battle Fury için geçerli değil.)
 • Fazladan hasar artık Roshan'da çalışıyor.
 • Dolum süresi 14'ten 20'ye çıkarıldı.
maelstrom_lg.png
Maelstrom:
 • Artık 0,2 saniye iç dolum süresi var.
 • Artık Eşsiz Saldırı Eklentisi değil. (Eskiden sadece atım yapıldığında Eşsiz Saldırı Eklentisi idi.)
lifesteal_lg.png
Morbid Mask:
 • Fiyatı 900'den 1200'e çıkarıldı.
 • Artık fazladan 15 hasar sağlıyor.
mask_of_madness_lg.png
Mask of Madness:
 • Tarifi ve sağladıkları yenilendi:
  • Tarif:
  • Morbid Mask(1200)
  • Tarif kâğıdı(700)
  • Toplamda 1900 altın (önceden 1800 altın idi)
  • Sağladıkları:
  • %15 can çalma
  • Fazladan 15 hasar
  • Aktif yetenek - Çılgınlık: 8 saniye boyunca fazladan 100 saldırı hızı ve %17 hareket hızı verir. Dolum süresi: 20
  • Kullanıldığında kullanan susturulur ve zırhı 5 azalır.
medallion_of_courage_lg.png
Medallion of Courage:
 • Artık Roshan'da normalin yarısı kadar etkili değil.
mjollnir_lg.png
Mjollnir:
 • Artık 0,2 saniye iç dolum süresi var.
 • Artık Eşsiz Saldırı Eklentisi değil. (Eskiden sadece atım yapıldığında Eşsiz Saldırı Eklentisi idi.)
monkey_king_bar_lg.png
Monkey King Bar:
 • Artık fazladan 15 saldırı hızı sağlamıyor.
moon_shard_lg.png
Moon Shard:
 • Fazladan verdiği gece görüşü 250'den 300'e yükseltildi.
necronomicon_3_lg.png
Necronomicon:
 • Necronomicon Warrior saldırı türü Temel iken Delici olarak değiştirildi.
 • Necronomicon Warrior saldırı hasarı 45/60/75'ten 75/100/125'e yükseltildi. (Binalara daha az, kahramanlara daha çok, yaratıklara çok daha fazla hasar veriyor.)
 • Necronomicon Warrior Mana Break 25/50/75'ten 20/30/40'a indirildi.
 • Necronomicon Archer ve Warrior zırh türleri Kahraman iken Temel olarak değiştirildi.
 • Necronomicon Archer Mana Burn dolum süresi 20'den 7'ye indirildi.
oblivion_staff_lg.png
Oblivion Staff:
 • Verdiği saldırı hasarı 15'ten 10'a indirildi.
 • Verdiği zekâ 6'dan 10'a yükseltildi.
octarine_core_lg.png
Octarine Core:
 • Artık fazladan %50 mana yenilenmesi vermiyor.
poor_mans_shield_lg.png
Poor Man's Shield:
 • Kahraman olmayanlarda tetiklenme ihtimali %53'ten %50'ye indirildi.
quelling_blade_lg.png
Quelling Blade:
 • Artık temel hasarı belli bir yüzde (%40/%15) artırmıyor.
 • Artık kahraman olmayan birimlere fazladan 24/7 hasar veriyor. (Bu değişiklik Iron Talon için de geçerli, Battle Fury için geçerli değil.)
 • Fazladan hasar artık Roshan'da çalışıyor.
radiance_lg.png
Radiance:
 • Radiance hasarı 50'den 60'a yükseltildi.
 • İllüzyonlarda Radiance hasarı 50'den 40'a indirildi.
rod_of_atos_lg.png
Rod of Atos:

Yenilendi:
 • Artık hedefi 2 saniye boyunca yere bağlıyor. (Bu sürede hedefin hareket etme yeteneklerinin bir kısmını engeller ve hedef görünmez ise hedefi gösterir.)
 • Dolum süresi 10'dan 16'ya çıkarıldı.
 • Kullanma menzili 1200'den 1000'e indirildi.
 • Aktifi artık anında uygulanmak yerine 1500 hızlı bir atkı kullanıyor.
sange_lg.png
Sange:
 • Sakatlamanın yavaşlatma süresi 4'ten 5'e yükseltildi.
 • Sakatlama ihtimali %20'den %24'e yükseltildi.
satanic_lg.png
Satanic:
 • Tarifi ve sağladıkları yenilendi:
  • Tarif:
  • Reaver(3000)
  • Morbid Mask(1200)
  • Mithril Hammer(1600)
  • Toplamda 5800 altın (önceden 5900 altın idi)
  • Sağladıkları:
  • Fazladan 50 hasar
  • %25 can çalma
  • 25 güç
  • Aktif yetenek - Şeytani Öfke
shadow_amulet_lg.png
Shadow Amulet:
 • Kaybolma süresi 1,5'ten 1,25'e indirildi.
 • Dostlarda kullanımda dolum süresi 10'dan 7'ye indirildi.
solar_crest_lg.png
Solar Crest:
 • Artık Roshan'da normalin yarısı kadar etkili değil.
soul_booster_lg.png
Soul Booster:
 • Artık fazladan %50 mana yenilenmesi vermiyor.
soul_ring_lg.png
Soul Ring:
 • Tarif kâğıdı ücreti 125'ten 150'ye çıkarıldı.
talisman_of_evasion_lg.png
Talisman of Evasion:
 • Savuşturma %25'ten %20'ye indirildi.
 • Ücreti 1700'den 1450'ye indirildi.
tome_of_knowledge_lg.png
Tome of Knowledge:
 • Verdiği deneyim puanı 425'ten, daha önce kaç Tome of Knowledge tüketildiğine bağlı olarak 500/600/700/800...'e yükseltildi.
urn_of_shadows_lg.png
Urn of Shadows:
 • Yenilenme artık Blink gibi davranıyor; yani sadece gerçekten hasar alınırsa ve hasar kaynağı oyuncu veya Roshan ise erken sonlanıyor. (Bottle, Clarity Potion ve Healing Salve gibi.)
vanguard_lg.png
Vanguard:
 • Pasif hasar engelleme ihtimali %100'den %50'ye indirildi.
 • Pasif engelleme miktarı 32/16(yakın/menzilli)'dan 70/35'e yükseltildi.
vladmir_lg.png
Vladmir's Offering:
 • Artık 300 altınlık tarif kâğıdı yok. (Morbid Mask ücreti artışından dolayı toplam fiyatı aynı kaldı.)
wind_lace_lg.png
Wind Lace:
 • Fiyatı 235'ten 250'ye çıkarıldı.

Kahraman değişiklikleri:
abaddon_full.png
Abaddon:
 • Mist Coil yetenek başlangıcı 0,35'ten 0,25'e indirildi.
 • Mist Coil artık 2000 hızlı bir atkıya sahip.
 • Aphotic Shield yetenek başlangıcı 0,452'den 0,4'e indirildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +25 hasar YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +200 mana
 • Seviye 20: +25 hareket hızı YA DA dolum süresinde %15 azalma
 • Seviye 25: +25 güç YA DA +200 Aphotic Shield canı

alchemist_full.png
Alchemist:
 • Greevil's Greed Ödül rünü çarpanı 3/4/5/6'dan 2'ye indirildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +4 zırh
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA bütün özelliklere +6
 • Seviye 20: +30 saldırı hızı YA DA +300 can
 • Seviye 25: %30 can çalma YA DA -4 Acid Spray zırhı

ancient_apparition_full.png
Ancient Apparition:
 • Cold Feet, Cold Feet ile etkilenmiş bir birime hedeflenemiyor.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +60 altın/dakika YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 15: +15 zekâ YA DA +25 can yenilenmesi
 • Seviye 20: +35 hareket hızı YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: +80 Chilling Touch hasarı YA DA 3 şarjlı Cold Feet

antimage_full.png
Anti-Mage:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Spell Shield yeteneğinin pasif olarak 12 saniyede bir, hedeflenen bir yeteneği engelleme ve yansıtmasını sağlar.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +20 hasar
 • Seviye 15: +20 saldırı hızı YA DA +250 can
 • Seviye 20: %15 savuşturma YA DA bütün özelliklere +10
 • Seviye 25: -2 Blink dolum süresi YA DA +25 çeviklik

arc_warden_full.png
Arc Warden:
 • Kaptan Modu’na eklendi.
 • Spark Wraith görüşü uçan iken yer oldu.
 • Flux kullanma menzili 600/700/800/900'den 500/600/700/800'e indirildi.
 • Tempest Double artık Bottle dahil harcanabilir eşyaları kopyalamıyor.
 • Tempest Double dolum süresi 40/35/30'dan 60/50/40'a yükseltildi.
 • Tempest Double altın/deneyim puanı ödülü 160'tan 180'e yükseltildi.
 • Tempest Double, BKB kullandığı zaman kendi BKB şarjından harcıyor.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +125 can YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 15: +30 hasar YA DA +8 güç
 • Seviye 20: Dolum süresinde %10 azalma YA DA +100 saldırı menzili
 • Seviye 25: %30 can çalma YA DA +175 Spark Wraith hasarı

axe_full.png
Axe:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +3 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +75 hasar YA DA +250 can
 • Seviye 20: +25 can yenilenmesi YA DA +30 hareket hızı
 • Seviye 25: +100 saniyede Battle Hunger vuruşu YA DA +15 zırh

bane_full.png
Bane:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 zırh YA DA +200 mana
 • Seviye 15: +%25 deneyim puanı kazanımı YA DA +250 can
 • Seviye 20: +35 hareket hızı YA DA +175 kullanma menzili
 • Seviye 25: +120 Enfeeble hasar azaltması YA DA +200 Brain Sap hasarı/iyileştirmesi

batrider_full.png
Batrider:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 zekâ YA DA +4 zırh
 • Seviye 15: +175 can YA DA %5 büyü hasarı artırma
 • Seviye 20: Dolum süresinde %15 azalma YA DA +35 hareket hızı
 • Seviye 25: +8 Firefly süresi YA DA +200 Flamebreak alanı/ittirmesi

beastmaster_full.png
Beastmaster:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%15 deneyim puanı kazanımı YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 15: +12 güç YA DA -25 canlanma süresi
 • Seviye 20: Dolum süresinde %12 azalma YA DA +300 can
 • Seviye 25: +175 Wild Axes hasarı YA DA +120 hasar

bloodseeker_full.png
Bloodseeker:
 • Thirst artık hedef öldükten sonra 2 saniye daha sürüyor.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +5 zırh YA DA +25 hasar
 • Seviye 15: +30 saldırı hızı YA DA +250 can
 • Seviye 20: -30 canlanma süresi YA DA bütün özelliklere +10
 • Seviye 25: -7 Bloodrite dolum süresi YA DA %30 can çalma

bounty_hunter_full.png
Bounty Hunter:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Shuriken Toss yeteneğinin her kahramana 2 kere sekmesini sağlar. (Önce her birine birer kere sekip sonrasında birer kere daha seker.)
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +175 can YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +40 saldırı hızı YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: %10 büyü hasarı artırma YA DA +100 hasar
 • Seviye 25: %20 savuşturma YA DA -5 Jinada dolum süresi

brewmaster_full.png
Brewmaster:
 • Earth Demolish yeteneği %150'den %300'e yükseltildi.
 • Storm Dispel Magic yeteneğinin çağırılmış birimlere verdiği hasar 850'den 1000'e yükseltildi.
 • Drunken Haze artık 1600 hızda gerçek bir atkıya sahip.
 • Drunken Haze yetenek başlangıcı 0,4'ten 0,3'e indirildi.
 • Drunken Haze yeteneğinin artık yaratık ve kahramanlar için ayrı süresi yok.
 • Drunken Haze yeteneğinin artık 200 alanı yok.
 • Drunken Haze yavaşlatması %14/18/22/26'dan %10/20/30/40 olacak şekilde düzenlendi.
 • Drunken Haze ıskalama ihtimali %45/55/65/75'ten %70 olacak şekilde düzenlendi.
 • Drunken Haze süresi 8'den 4'e indirildi.
 • Drunken Haze mana bedeli 50'den 25'e indirildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +25 saldırı hızı YA DA +3 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +20 hareket hızı YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 20: -30 canlanma süresi YA DA +20 güç
 • Seviye 25: +14 Primal Split birimleri zırhı YA DA +75 hasar

bristleback_full.png
Bristleback:
 • Warpath en fazla istif sayısı 5/6/7'den 5/7/9 olacak şekilde düzenlendi.
 • Quill Spray artık etrafına yayılırken hasar veriyor. (Hızı 2400.)
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +7 güç YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +20 hareket hızı YA DA +200 can
 • Seviye 20: +45 saldırı hızı YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: +25 can yenilenmesi YA DA +4 en fazla Viscous Nasal Goo istifi

broodmother_full.png
Broodmother:
 • Insatiable Hunger can çalması 60/80/100'den 60/90/120 olacak şekilde düzenlendi.
 • Insatiable Hunger artık arındırılabilir değil.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 çeviklik YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: Dolum süresinde %20 azalma YA DA +7 zırh
 • Seviye 20: +300 can YA DA +50 saldırı hızı
 • Seviye 25: +8 en fazla Spin Web YA DA Spiderling'lerde 200 daha fazla can

centaur_full.png
Centaur Warruner:
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +30 hasar YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: %10 savuşturma YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 20: %10 büyü hasarı artırma YA DA +15 güç
 • Seviye 25: +1 fazladan Hoof Stomp süresi YA DA Return aurası elde etme

chaos_knight_full.png
Chaos Knight:
 • Reality Rift artık hedefe fazladan hasar vermek yerine -3/-4/-5/-6 zırh zayıflatması uyguluyor.
 • Chaos Strike artık -5 zırh zayıflatması uygulamıyor.
 • Chaos Strike kritik vuruş ihtimali %10'dan %12'ye yükseltildi.
 • Chaos Strike kendisiyle kritik vuruş isabet ettirildiğinde artık %50 can çalıyor. İllüzyonlar da bundan yararlanabilir.
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Dolum süresini 20 azaltır ve Phantasm yeteneğinin bir dost kahraman üzerinde kullanılabilmesini sağlar. 1200 kullanma menzili vardır.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 saldırı hızı YA DA +7 zekâ
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA +10 güç
 • Seviye 20: +120 altın/dakika YA DA bütün özelliklere +12
 • Seviye 25: Reality Rift büyü bağışıklığından geçer YA DA dolum süresinde %20 azalma

chen_full.png
Chen:
 • Penitence yavaşlatma ve hasar artırımı %15/20/25/30'dan %18/24/30/36'ya yükseltildi.
 • Test of Faith yeteneğinin ne kadar hasar verdiğine ilişkin gösterge eklendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hareket hızı YA DA +125 kullanma menzili
 • Seviye 15: +200 can YA DA %25 büyü hasarı artırma
 • Seviye 20: +90 altın/dakika YA DA -40 canlanma süresi
 • Seviye 25: +2 en fazla Holy Persuasion yaratık sayısı YA DA +200 Hand of God iyileştirmesi

clinkz_full.png
Clinkz:
 • Death Pact dolum süresi 45/35/25'ten 45/30/15 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 zekâ YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 15: +12 güç YA DA +30 Searing Arrows hasarı
 • Seviye 20: %20 savuşturma YA DA bütün özelliklere +10
 • Seviye 25: +70 Strafe saldırı hızı YA DA +125 saldırı menzili

rattletrap_full.png
Clockwerk:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +4 zırh YA DA +200 mana
 • Seviye 15: +40 hasar YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: -25 canlanma süresi YA DA +%12 büyü direnci
 • Seviye 25: +10 Battery Assault süresi YA DA +400 can

crystal_maiden_full.png
Crystal Maiden:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter'ı yenilendi. Artık Freezing Field içinde 2,5 saniyeden fazla bulunan bütün birimlere Frostbite uyguluyor.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%15 büyü direnci YA DA +50 hasar
 • Seviye 15: +125 kullanma menzili YA DA +200 can
 • Seviye 20: 120 altın/dakika YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 25: +1,5 Frostbite süresi YA DA +200 Crystal Nova hasarı

dark_seer_full.png
Dark Seer:
 • Wall of Replica artık kahramanlar içinden geçtiğinde hasar vermiyor.
 • Wall of Replica artık duvardan geçip duvarı tetikleyenlere 1 saniye süren %75 yavaşlatma uyguluyor.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%12 savuşturma YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 15: +90 hasar YA DA +14 can yenilenmesi
 • Seviye 20: +12 güç YA DA +25 zekâ
 • Seviye 25: dolum süresinde %12 azalma YA DA +70 Ion Shell hasarı

dazzle_full.png
Dazzle:
 • Birden fazla Poison Touch kullanımı istifleniyor.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 zekâ YA DA +125 can
 • Seviye 15: +100 kullanım menzili YA DA +40 hasar
 • Seviye 20: +25 hareket hızı YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: -6 Poison Touch dolum süresi YA DA +60 Shadow Wave iyileştirmesi

death_prophet_full.png
Death Prophet:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: %4 büyü hasarı artırma YA DA +6 güç
 • Seviye 15: +%8 büyü direnci YA DA +75 kullanım menzili
 • Seviye 20: Dolum süresinde %10 azalma YA DA +25 hareket hızı
 • Seviye 25: +400 can YA DA +6 Exorcism ruhu

disruptor_full.png
Disruptor:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +100 kullanım menzili YA DA +60 altın/dakika
 • Seviye 15: +200 can YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 20: Dolum süresinde %15 azalma YA DA %10 büyü hasarı artırma
 • Seviye 25: +%30 büyü direnci YA DA +4 Thunder Strike vuruşu

doom_bringer_full.png
Doom:
 • Infernal Blade mini sersemletme süresi 0,3'ten 0,4'e yükseltildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +8 zekâ
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA +6 zırh
 • Seviye 20: +50 hasar YA DA +20 can yenilenmesi
 • Seviye 25: +%2 Infernal Blade hasarı YA DA Devour Ancient yaratıkları hedefleyebilir

dragon_knight_full.png
Dragon Knight:
 • Elder Dragon Form Corrosive Breath artık kendisinin sıçradığı birimlere de etki ediyor.
 • Dragon Tail Dragon Form'da iken artık hızlı bir atkı.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 15: +%25 deneyim puanı kazanımı YA DA +40 hasar
 • Seviye 20: +120 altın/dakika YA DA +300 can
 • Seviye 25: Dragon Blood yenilemesi ve zırhının iki katına çıkması YA DA +50 hareket hızı

drow_ranger_full.png
Drow Ranger:
 • Hareket hızı 10 azaltıldı.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hareket hızı YA DA bütün özelliklere +5
 • Seviye 15: +175 can YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 20: +%6 Precision Aura hasarı YA DA +14 güç
 • Seviye 25: +350 Gust mesafesi/ittirmesi YA DA +25 Marksmanship çevikliği

earth_spirit_full.png
Earth Spirit:
 • Magnetize zayıflatmasının artık kahraman üstünde sayacı var. (Replicate gibi.)
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 zekâ YA DA +4 zırh
 • Seviye 15: +%15 büyü direnci YA DA +90 altın/dakika
 • Seviye 20: %15 büyü hasarı artırma YA DA +300 can
 • Seviye 25: +300 Rolling Boulder hasarı YA DA -35 canlanma süresi

earthshaker_full.png
Earthshaker:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +250 mana YA DA +8 güç
 • Seviye 15: +20 hareket hızı YA DA +50 hasar
 • Seviye 20: %10 büyü hasarı artırma YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 25: +500 can YA DA -2 Enchant Totem dolum süresi

elder_titan_full.png
Elder Titan:
 • Astral Spirit'in Elder Titan'a verdiği kahraman başına fazladan saldırı hasarı 10/20/30/40'tan 12/24/36/48'a yükseltildi.
 • Artık Natural Order zırh azaltma aurası kahramanın, büyü direnci azaltma aurası Astral Spirit'in etrafında. (Astral Spirit kahramanın içindeyken ikisi de kahramanın etrafında.)
 • Natural Order artık belli bir miktar yerine temel büyü direnci üzerinden azaltıyor. (Öncelikle standart dışı temel büyü direnci olan kahramanları etkiledi.)
 • Natural Order aurası 275'ten 325'e yükseltildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: -20 canlanma süresi YA DA +10 güç
 • Seviye 15: +275 can YA DA +%25 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 20: %12 büyü direnci YA DA +50 saldırı hızı
 • Seviye 25: +15 zırh YA DA +80 Astral Spirit kahraman saldırısı

ember_spirit_full.png
Ember Spirit:
 • Activate Fire Remnant hasarı 100/150/200 iken 100/200/300 olacak şekilde düzenlendi.
 • Sleight of Fist artık Ember Spirit'i kahramanın etrafına rastgele bir yere değil hedefin önüne yerleştiriyor. (Eskiden saçma hasarının rastgele dağılmasına neden oluyordu.)
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: %15 büyü hasarı artırma YA DA +20 hasar
 • Seviye 15: +20 hareket hızı YA DA Bütün özelliklere +6
 • Seviye 20: +8 zırh YA DA dolum süresinde %15 azalma (Remnant şarjlarını da etkiler.)
 • Seviye 25: +500 Flame Guard soğurması YA DA +2 Searing Chains süresi

enchantress_full.png
Enchantress:
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: Bütün özelliklere +5 YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +8 Nature's Attendants süresi YA DA +40 hasar
 • Seviye 20: +%12 büyü direnci YA DA -25 canlanma süresi
 • Seviye 25: +10 Nature's Attendants Wisp'i YA DA +25 zekâ

enigma_full.png
Enigma:
 • Eidolon hareket hızı 260/280/300/320'den 280/300/320/340'a yükseltildi.
 • Black Hole artık düşman birimleri merkeze çekerken yavaşça merkezin etrafında döndürüyor.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hareket hızı YA DA +%12 büyü direnci
 • Seviye 15: Dolum süresinde %15 azalma YA DA +120 altın/dakika
 • Seviye 20: +300 can YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: +8 Demonic Conversion Eidolon'u YA DA +12 zırh

faceless_void_full.png
Faceless Void:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 saldırı hızı YA DA +5 güç
 • Seviye 15: +7 zırh YA DA +25 hasar
 • Seviye 20: +300 can YA DA +120 altın/dakika
 • Seviye 25: +600 Timewalk kullanım menzili YA DA %20 savuşturma

gyrocopter_full.png
Gyrocopter:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter saldırı aralığı 1,2'den 1,1'e indirildi.
 • Homing Missile üstünde artık düşük saldırı önceliği var. (Yaratıklar zaten 0 hasar veriyordu.)
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: %6 büyü hasarı artırma YA DA +150 can
 • Seviye 15: +%10 büyü direnci YA DA +30 hasar
 • Seviye 20: +25 hareket hızı YA DA dolum süresinde %20 azalma
 • Seviye 25: +3 Homing Missile şarjı YA DA +4 Flak Cannon saldırısı

huskar_full.png
Huskar:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +30 hasar YA DA %15 can çalma
 • Seviye 20: +15 güç YA DA +40 saldırı hızı
 • Seviye 25: +100 saldırı menzili YA DA +400 Life Break kullanım menzili

invoker_full.png
Invoker:
 • EMP hasar türü Saf iken Büyüsel oldu.
 • EMP yakılan mana başına hasarı %50'den %60'a yükseltildi.
 • Invoke artık geliştirilebilir bir yetenek değil.
 • Invoke dolum süresi 22/17/12/5'ten 6 olacak şekilde düzenlendi.
 • Invoke mana bedeli 20/40/60/80'den 60 olacak şekilde düzenlendi.
 • Invoke artık büyülerin sadece yerleri değiştiği zaman mana harcamıyor.
 • Invoke 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter dolum süresi 16/8/4/2'den 2 olacak şekilde düzenlendi.
 • Invoker'ın artık 25. seviyede bütün özelliklerine +6 yeteneği yok.
 • Deafening Blast artık elementler 7. seviyedeyken otomatik olarak geliştirilmiyor.
 • Forged Spirits artık Quas/Exort 4 olunca çağırıldığında birden fazla ruh çıkarmıyor.
 • Invoker artık elementlerin seviyesini artırarak pasif olarak özellik kazanamıyor.
 • Aktif Exort'ların fazladan hasarı 3/6/9/12...'den 4/8/12/16...'ya yükseltildi.
 • Aktif Quas'ların can yenilemesi 1/2/3/4...'ten 1,5/3/4,5/6...'ya yükseltildi
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hasar YA DA +125 can
 • Seviye 15: +1 çağırılan Forged Spirit YA DA +%20 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 20: Bütün özelliklere +7 YA DA +35 saldırı hızı
 • Seviye 25: Alan etkili Deafening Blast YA DA -15 Tornado dolum süresi

wisp_full.png
Io:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 büyü direnci YA DA +6 zırh
 • Seviye 15: +10 mana yenilenmesi YA DA +10 güç
 • Seviye 20: +20 can yenilenmesi YA DA +120 altın/dakika
 • Seviye 25: +150 Spirits hasarı YA DA -40 canlanma süresi

jakiro_full.png
Jakiro:
 • Liquid Fire saldırı yavaşlatma 20/30/40/50'den 30/40/50/60'a yükseltildi.
 • Liquid Fire artık Eşsiz Saldırı Eklentisi değil.
 • Macropyre yarıçapı 240'tan 260'a yükseltildi.
Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%15 deneyim puanı kazanımı YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 15: +125 kullanım menzili YA DA +250 can
 • Seviye 20: +400 saldırı menzili YA DA 150 altın/dakika
 • Seviye 25: +1,25 Ice Path süresi YA DA -50 canlanma süresi

juggernaut_full.png
Juggernaut:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +20 hasar
 • Seviye 15: +20 saldırı hızı YA DA +6 zırh
 • Seviye 20: +20 hareket hızı YA DA bütün özelliklere +8
 • Seviye 25: Saniye başına +175 Blade Fury hasarı YA DA +20 çeviklik

keeper_of_the_light_full.png
Keeper of the Light:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 15: +%20 deneyim puanı kazanımı YA DA -25 canlanma süresi
 • Seviye 20: +%10 büyü direnci YA DA +7 zırh
 • Seviye 25: +300 kullanım menzili YA DA +200 Illuminate hasarı/iyileştirmesi

kunkka_full.png
Kunkka:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +150 mana
 • Seviye 15: +15 can yenilenmesi YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +300 can YA DA +120 altın/dakika
 • Seviye 25: +200 Torrent alanı YA DA +%25 büyü direnci

legion_commander_full.png
Legion Comander:
 • Overwhelming Odds kahraman başına hasar artışı 20/40/60/80’den 30/60/90/120’ye yükseltildi.
 • Overwhelming Odds temel hasarı 40/80/120/160’dan 40/60/80/100 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +7 güç YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +30 hasar YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 20: +7 zırh YA DA -20 canlanma süresi
 • Seviye 25: Dolum süresinde %20 azalma YA DA Duel ile fazladan 40 hasar toplama

leshrac_full.png
Leshrac:
 • Lightning Storm sıçrama sayısı 4/5/6/7’den 4/6/8/10 olacak şekilde düzenlendi.
 • Lightning Storm yetenek başlangıcı 0,6’dan 0,45’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +125 can YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +400 mana YA DA +%8 büyü direnci
 • Seviye 20: %5 büyü hasarı artırma YA DA +12 güç
 • Seviye 25: +50 Diabolic Edict patlaması YA DA +2 Lightning Storm yavaşlatma süresi

lich_full.png
Lich:
 • Frost Armor artık dokunulmaz binalara hedeflenebiliyor.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +125 can YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +100 kullanım menzili YA DA bütün özelliklere +5
 • Seviye 20: +150 hasar YA DA +120 hasar/dakika
 • Seviye 25: +25 Frost Armor bina zırhı YA DA saldırılar %30 hareket ve saldırı hızı yavaşlatma uygular

life_stealer_full.png
Lifestealer:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: Bütün özelliklere +5 YA DA +15 saldırı hızı
 • Seviye 15: +200 can YA DA +25 hasar
 • Seviye 20: %15 savuşturma YA DA +25 hareket hızı
 • Seviye 25: +1 Rage süresi YA DA +15 zırh

lina_full.png
Lina:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +250 mana YA DA +20 hasar
 • Seviye 15: -25 canlanma süresi YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 20: %5 büyü hasarı artırma YA DA +150 saldırı menzili
 • Seviye 25: +1 en fazla Fiery Soul istifi YA DA -4 Dragon Slave dolum süresi

lion_full.png
Lion:
 • Finger of Death 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter alanı 300’den 325’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +175 can YA DA +45 hasar
 • Seviye 15: +90 altın/dakika YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 20: +%20 büyü direnci YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 25: +3 Mana Drain çoklu hedeflemesi YA DA bütün özelliklere +20

lone_druid_full.png
Lone Druid:
 • True Form’dan Druid Form’una geçiş süresi 1,9’dan 0,8’e indirildi. (True Form’a geçiş süresi hâlen 1,9.)
 • Spirit Bear artık 0,5 mana yenilenmesine sahip.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +250 can YA DA +200 saldırı menzili
 • Seviye 15: +65 hasar YA DA +30 Spirit Bear hasarı
 • Seviye 20: +7 Spirit Bear zırhı YA DA -50 canlanma süresi
 • Seviye 25: +1,5 yere bağlama süresi YA DA -10 Savage Roar dolum süresi

luna_full.png
Luna:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hasar YA DA +4 zırh
 • Seviye 15: +150 can YA DA +40 Lucent Beam hasarı
 • Seviye 20: +25 saldırı hızı YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 25: -4 Lucent Beam dolum süresi YA DA bütün özelliklere +15

lycan_full.png
Lycan:

Yenilendi:
 • Howl artık sözde-aura yerine normal bir güçlendirme şeklinde davranıyor.
 • Howl süresi 10’dan 13’e yükseltildi.
 • Howl kahraman fazladan hasarı 14/26/38/50’den 10/15/20/25’e indirildi.
 • Howl yaratık fazladan hasarı 5/10/15/20’den 4/6/8/10’a indirildi.
 • Howl fazladan kahramanlara 50/100/150/200, kahraman olmayanlara 25/50/75/100 en fazla can sağlıyor.
 • Howl yeteneğinin gece vakti sağladığı hasar/can iki kat etkili.
 • Feral Impulse artık 15/20/25/30 saldırı hızı sağlamıyor.
 • Feral Impulse fazladan hasarı %15/20/25/30’dan %15/26/37/48 olacak şekilde düzenlendi.
 • Feral Impulse artık 1/4/7/10 can yenilenmesi sağlıyor.
 • Summon Wolves kurtlarının temel saldırı süresi 1,25/1,2/1,15/1’den 1,2/1,1/1/0,9’a indirildi.
 • Summon Wolves kurtları artık 4. seviyede 15 can yenilenmesi almıyor.
 • Summon Wolves kurtları artık görünmezliğe 4. seviyede sahip oluyor.
 • Summon Wolves kurtları artık sakatlamaya 3. seviyede sahip oluyor.
 • Sakatlama saldırı hızı yavaşlatması 40’tan 60’a yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +150 can
 • Seviye 15: -20 canlanma süresi YA DA +12 güç
 • Seviye 20: %15 savuşturma YA DA dolum süresinde %15 azalma
 • Seviye 25: +15 Shapeshift süresi YA DA +2 çağırılan kurt

magnataur_full.png
Magnus:
 • Skewer dolum süresi 30’dan 25’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +25 saldırı hızı YA DA +%15 büyü hasarı artırma
 • Seviye 15: +90 altın/dakika YA DA +50 hasar
 • Seviye 20: +15 güç YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 25: -4 Shockwave dolum süresi YA DA -35 canlanma süresi

medusa_full.png
Medusa:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +10 zekâ YA DA +15 hasar
 • Seviye 15: +20 saldırı hızı YA DA %10 savuşturma
 • Seviye 20: +15 çeviklik YA DA +500 mana
 • Seviye 25: +1 Stone Gaze sersemletmesi YA DA %25 can çalma

meepo_full.png
Meepo:
 • Meepo klonları artık 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32 Scepter olmadan da özelliklere tam sahip olabiliyor.
 • Earthbind artık yönlendirmeli yetenekleri durdurmuyor. (Eskiden ilk isabette durduruyordu ama yenilendiğinde durdurmuyordu.)
 • Güç artışı 1,6’dan 1,3’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +4 zırh YA DA +15 hasar
 • Seviye 15: %15 can çalma YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 20: %10 savuşturma YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 25: +400 can YA DA -3 Poof dolum süresi

mirana_full.png
Mirana:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter Starstorm’u için şarj göstergesi eklendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 çeviklik YA DA +150 can
 • Seviye 15: %5 büyü hasarı artırma YA DA +30 saldırı hızı
 • Seviye 20: +40 hasar YA DA +8 zırh
 • Seviye 25: +100 Leap saldırı hızı YA DA +2 Sacred Arrow çoklu atışı

morphling_full.png
Morphling:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 çeviklik YA DA +200 mana
 • Seviye 15: +25 saldırı hızı YA DA dolum süresinde %12 azalma
 • Seviye 20: +25 hareket hızı YA DA +40 hasar
 • Seviye 25: +400 Waveform menzili YA DA +%30 Replicate hasarı

naga_siren_full.png
Naga Siren:
 • Rip Tide yeteneğinin illüzyonlar bu yeteneği uyguladığında hasar kaynağı olarak illüzyon yerine Naga’yı görmesi hatası düzeltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +250 mana YA DA +125 can
 • Seviye 15: +30 saldırı hızı YA DA %15 savuşturma
 • Seviye 20: +15 çeviklik YA DA +20 güç
 • Seviye 25: +1 Mirror Image illüzyonu YA DA +40 hareket hızı

furion_full.png
Nature’s Prophet:
 • Wrath of Nature zıplama başına hasar artışı %7’den %11’e yükseltildi.
 • Wrath of Nature temel hasarı 140/180/225’ten 110/140/170’e indirildi. (~8. zıplamada daha fazla hasar vermiş olacak.)
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32 Scepter Wrath of Nature zıplama sayısı artık 16’dan 18’e çıkmıyor.
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32 Scepter Wrath of Nature temel hasarı 155/210/275’ten 135/170/205’e indirildi. (Temel hasara göre yine %22’lik bir artış var.)

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +175 can
 • Seviye 15: +10 zekâ YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +35 saldırı hızı YA DA +8 zırh
 • Seviye 25: +6 çağırılan Treant YA DA -35 canlanma süresi

necrolyte_full.png
Necrophos:

Yenilendi:
 • Reaper’s Scythe 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32 Scepter geliştirmesi artık anında canlanmayı engellemiyor.
 • Reaper’s Scythe 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32 Scepter geliştirmesi dolum süresini 55/40/25’e indiriyor.
 • Death Pulse artık pasif olarak 7 saniye boyunca Necrophos’un öldürdüğü her birim için 1/3/5/7 can/mana yeniliyor. (Kahramanlar için bu sayı bunun 10 katı.)
 • Death Pulse hasarı 125/175/225/275’ten 80/120/160/200’e indirildi.
 • Death Pulse can yenilemesi 70/90/110/130’dan 60/80/100/120’ye indirildi.
 • Sadist, Ghost Shroud adında yeni bir yetenekle değiştirildi. 3/3,5/4/4,5 saniye boyunca Necrophos’u hayalet formuna çevirir ve 600 alanlı, düşmanın hareket hızını %12/20/28/36 azaltan bir yavaşlatma aurası sağlar. Bu formdayken Necrophos %20 daha fazla büyü hasarı alır ama yenilediği can/mana %50 artırılır. Dolum süresi: 28/24/20/16

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +40 hasar YA DA +6 hız
 • Seviye 15: Bütün özelliklere +6 YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: %5 büyü hasarı artırma YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 25: +400 can YA DA -1 Death Pulse dolum süresi

night_stalker_full.png
Night Stalker:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +7 güç YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 15: +300 mana YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 20: +30 hareket hızı YA DA +50 hasar
 • Seviye 25: +12 zırh YA DA -6 Crippling Fear dolum süresi

nyx_assassin_full.png
Nyx Assassin:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: %5 büyü hasarı artırma YA DA +175 can
 • Seviye 15: +25 çeviklik YA DA +10 güç
 • Seviye 20: +120 altın/dakika YA DA +%15 büyü direnci
 • Seviye 25: +40 hareket hızı YA DA +%200 Spiked Carapace hasarı

ogre_magi_full.png
Ogre Magi:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +60 altın/dakika YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 15: +40 hasar YA DA +%8 büyü direnci
 • Seviye 20: +250 can YA DA +25 hareket hızı
 • Seviye 25: %15 büyü hasarı artırma YA DA +40 Bloodlust saldırı hızı

omniknight_full.png
Omniknight:
 • Repel büyü bağışıklığı artık Black King Bar gibi davranıyor. (Arındırılabilir değil.)
 • Repel süresi 5/6/7/8’den 4/5/6/7’ye indirildi.
 • Repel dolum süresi 20/18/16/14’ten 30/26/22/18’e çıkarıldı.
 • Repel artık düşmanlar üzerinde kullanılamıyor.
 • Purification can yenilemesi 90/180/270/360’tan 90/160/230/300 olacak şekilde düzenlendi.
 • Purification dolum süresi 9’dan 11/10/9/8 olacak şekilde düzenlendi.
 • Purification mana bedeli 100/120/140/160’tan 70/90/110/130’a indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +60 altın/dakika YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +75 kullanım menzili YA DA +8 güç
 • Seviye 20: +100 hasar YA DA +6 mana yenilenmesi
 • Seviye 25: -%16 Degen Aura YA DA +200 Purification hasarı/can yenilemesi

oracle_full.png
Oracle:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: -20 canlanma süresi YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +200 can YA DA +60 altın/dakika
 • Seviye 20: +25 hareket hızı YA DA +20 zekâ
 • Seviye 25: +2 False Promise süresi YA DA +250 kullanım menzili

obsidian_destroyer_full.png
Outworld Devourer:
 • Astral Imprisonment kullanım menzili 225/350/475/600’den 225/300/375/450 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +250 mana YA DA +10 hareket hızı
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 20: +15 zekâ YA DA +250 can
 • Seviye 25: +60 Arcane Orb zekâ çalma süresi YA DA %10 büyü hasarı artırma

phantom_assassin_full.png
Phantom Assassin:
 • Stifling Dagger temel hasarı 75’ten 70’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +15 hasar
 • Seviye 15: %10 can çalma YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +35 saldırı hızı YA DA bütün özelliklere +10
 • Seviye 25: +25 çeviklik YA DA Çift hedefli Stifling Dagger
Ara
Cevapla
#2
phantom_lancer_full.png
Phantom Lancer:
 • Phantom Rush artık düşmana ulaşıldığında 2 saniye boyunca 6/12/18/24 çeviklik sağlıyor. (İllüzyonları da etkiliyor.)
 • Phantom Rush tetiklenme menzili 300’den 250’ye indirildi.
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Spirit Lance yeteneğinin yakındaki düşmanlara sekmesini sağlar. Sekme menzili: 400. Sekme sınırı: 5

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 15: Bütün özelliklere +8 YA DA dolum süresinde %15 azalma
 • Seviye 20: +%15 büyü direnci YA DA %15 savuşturma
 • Seviye 25: +600 Phantom Rush menzili YA DA +20 güç

phoenix_full.png
Phoenix:
 • Sun Ray hasar türü Saf iken Büyüsel oldu.
 • Sun Ray en fazla cana göre hasarı %1,25/2,5/3,75/5’ten %1,5/3,25/5/6,75’e yükseltildi.
 • Sun Ray temel hasarı 10/15/20/25’ten 14/20/26/32’ye yükseltildi.
 • Icarus Dive yavaşlatması %25’ten %28’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10:  -20 canlanma süresi YA DA +175 can
 • Seviye 15: +90 altın/dakika YA DA +12 güç
 • Seviye 20: +10 zırh YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 25: +2 Supernova hasar sayısı YA DA +1 Supernova sersemletme süresi

puck_full.png
Puck:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 zekâ YA DA +150 can
 • Seviye 15: +40 hasar YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 20: %8 büyü hasarı artırma YA DA +%20 büyü direnci
 • Seviye 25: +300 altın/dakika YA DA +%75 Illusory Orb hızı/mesafesi

pudge_full.png
Pudge:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 güç YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +150 altın/dakika YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 25: +1,75 Flesh Heap istifi başına güç YA DA +120 Rot hasarı

pugna_full.png
Pugna:
 • Nether Ward saniyelik mana yenilenmesi azaltması 1,5/3/4,5/6’dan %0,25/0,5/0,75/1 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +3 mana yenilenmesi YA DA +150 can
 • Seviye 15: -25 canlanma süresi YA DA +10 güç
 • Seviye 20: Bütün özelliklere +10 YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 25: +%50 Life Drain iyileştirmesi YA DA +100 Nether Blast hasarı

queenofpain_full.png
Queen of Pain:
 • Temel saldırı süresi 1,6’dan 1,5’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +5 güç
 • Seviye 15: Dolum süresinde %15 azalma YA DA +90 altın/dakika
 • Seviye 20: +100 saldırı menzili YA DA +200 can
 • Seviye 25: %70 büyüden can çalma (kahraman olmayanlar için bunun beşte biri) YA DA +35 zekâ

razor_full.png
Razor:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hareket hızı YA DA +10 çeviklik
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +150 kullanım menzili
 • Seviye 20: +250 can YA DA +30 saldırı hızı
 • Seviye 25: +175 saldırı menzili YA DA +14 Static Link hasar çalması

riki_full.png
Riki:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Son yetenek seviyesinin süresini 4 artırır. Bir dost kahramanı hedefleyip süre boyunca onun içinde gizlenmeyi sağlar. Saldırılan alan hedeflenmiş dost kahramanı takip eder. 1000 kullanım menzilli.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hareket hızı YA DA +150 can
 • Seviye 15: +10 çeviklik YA DA +%20 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 20: +250 kullanım menzili YA DA bütün özelliklere +8
 • Seviye 25: +0,4 Backstab çarpanı YA DA -4 Smokescreen dolum süresi

rubick_full.png
Rubick:
 • Fade Bolt hasarı 75/150/225/300’den 80/160/240/320’ye yükseltildi.
 • Fade Bolt zıplama başına hasar azaltması %4’ten %8’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +60 altın/dakika YA DA +50 hasar
 • Seviye 15: +150 can YA DA +15 zekâ
 • Seviye 20: +75 kullanım menzili YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 25: Dolum süresinde %20 azalma YA DA +400 Telekinesis Land menzili

sand_king_full.png
Sand King:
 • Burrow Strike 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter geliştirmesi artık illüzyonlara değil sadece gerçek kahramanlara Caustic Finale uyguluyor.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +200 mana YA DA +5 zırh
 • Seviye 15: +%12 büyü direnci YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +350 can YA DA +120 altın/dakika
 • Seviye 25: +4 Epicenter atımı YA DA +50 can yenilenmesi

shadow_demon_full.png
Shadow Demon:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +10 hareket hızı
 • Seviye 15: +75 kullanım menzili YA DA %6 büyü hasarı artırma
 • Seviye 20: +%10 büyü direnci YA DA -25 canlanma süresi
 • Seviye 25: +400 Demonic Purge hasarı YA DA -1 Shadow Poison hasarı

nevermore_full.png
Shadow Fiend:
 • Shadow Raze yetenek başlangıcı 0,67’den 0,55’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hareket hızı YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 15: %6 büyü hasarı artırma YA DA +175 can
 • Seviye 20: %15 savuşturma YA DA Ruh başına +2 hasar
 • Seviye 25: +150 saldırı menzili YA DA -7 Shadow Raze dolum süresi

shadow_shaman_full.png
Shadow Shaman:
 • Mass Serpent Wards artık 175 alan hasarı vermiyor.
 • Mass Serpent Wards hasarı 40/60/80’den 40/70/100 olacak şekilde düzenlendi.
 • Mass Serpent Wards 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter etkisi yenilendi. Artık Serpent Ward’lar iki birime tam hasarlı çoklu atış yapıyor.
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter Mass Serpent Ward saldırı menzili 225’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +100 kullanım menzili YA DA +%20 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 20: -30 canlanma süresi YA DA +%20 büyü direnci
 • Seviye 25: +1 Serpent Ward canı YA DA +3 Shackles süresi

silencer_full.png
Silencer:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +4 zırh YA DA +7 zekâ
 • Seviye 15: +200 can YA DA +60 altın/dakika
 • Seviye 20: +30 saldırı hızı YA DA +%12 büyü direnci
 • Seviye 25: +200 saldırı menzili YA DA +%20 Curse yavaşlatması

skywrath_mage_full.png
Skywrath Mage:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter’ı yenilendi. Skywrath Mage her yetenek kullanışında hedefin 700 alanındaki, kahramanlar öncelikli olmak üzere bir hedef de hedeflenir. Mesela, bir hedefe Ancient Seal kullanıldığında başka bir hedef de Ancient Seal ile hedeflenir. Bir alana Mystic Flare atıldığında, kahramanlar öncelikli olmak üzere yakınlardaki, o alanın içinde olmayan ama atılan yerin 700 alanı içinde olan bir hedefin olduğu alana da Mystic Flare atılır.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +125 can YA DA +7 zekâ
 • Seviye 15: +50 hasar YA DA +60 altın/dakika
 • Seviye 20: +20 hareket hızı YA DA +%15 büyü direnci
 • Seviye 25: -4 Ancient Seal dolum süresi YA DA +14 mana yenilenmesi

slardar_full.png
Slardar:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 can yenilenmesi YA DA +175 mana
 • Seviye 15: +200 can YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 20: +35 hasar YA DA +7 zırh
 • Seviye 25: +20 güç YA DA +%10 darbe ihtimali

slark_full.png
Slark:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Son yeteneğin dolum süresini 60’tan 30’a indirip Shadow Dance aktifini dost kahramanları da gizleyen 325 alanlı bir yeteneğe çevirir.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: %10 can çalma YA DA +15 hasar
 • Seviye 15: +15 çeviklik YA DA +10 güç
 • Seviye 20: +250 can YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 25: +3 Pounce bağlaması YA DA bütün özelliklere +12

sniper_full.png
Sniper:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter eklendi. Assassinate yeteneğini 400 alan hedefli bir yeteneğe çevirir. Kullanıldığında hedefteki birimlere kilitlenir ve sürenin sonunda alandaki düşman kontrolündeki birimlere 2,8 kat hasar veren bir kritik vuruş ve Headshot fırlatır.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +4 mana yenilenmesi YA DA +15 saldırı hızı
 • Seviye 15: +20 Shrapnel saniye başına hasarı YA DA +200 can
 • Seviye 20: +8 zırh YA DA dolum süresinde %25 azalma
 • Seviye 25: +100 saldırı menzili YA DA +4 Shrapnel şarjı

spectre_full.png
Spectre:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +5 zırh
 • Seviye 15: Bütün özelliklere +6 YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +25 saldırı hızı YA DA +12 güç
 • Seviye 25: -10 Spectral Dagger dolum süresi YA DA +400 can

spirit_breaker_full.png
Spirit Breaker:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: Bütün özelliklere +5 YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: +20 hasar YA DA +5 zırh
 • Seviye 20: +120 altın/dakika YA DA -40 canlanma süresi
 • Seviye 25: +%17 Greater Bash ihtimali YA DA +500 Charge of Darkness hızı

storm_spirit_full.png
Storm Spirit:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hasar YA DA +3 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +175 can YA DA +10 zekâ
 • Seviye 20: +40 saldırı hızı YA DA +7 zırh
 • Seviye 25: +0,75 Electric Vortex süresi YA DA %10 büyü hasarı artırma

sven_full.png
Sven:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +200 mana
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA bütün özelliklere +6
 • Seviye 20: +30 saldırı hızı YA DA %15 savuşturma
 • Seviye 25: +65 hasar YA DA -5 Stormbolt dolum süresi

techies_full.png
Techies:

Yenilendi:
 • Land Mines yeteneğinin adı artık Proximity Mines.
 • Proximity Mines mayınları artık Gerçek Görüş ile görülemiyor, onun yerine 400 alanında bir düşman varsa görünür hâle geliyor.
 • Proximity Mines alanda bir düşman 1,6 saniye boyunca alanda durduğunda patlıyor.
 • Proximity Mines aktive edilmek ve görünmez olmak için 1,75 saniyeye ihtiyaç duyuyor.
 • Proximity Mines artık saldırı hamlesi ile kendisine saldırılabilir değil.
 • Proximity Mines hasar türü artık Büyüsel.
 • Proximity Mines dolum süresi 9/8/7/5’ten 12’ye yükseltildi.
 • Proximity Mines hasarı 150/190/225/260’tan 225/400/575/750’ye yükseltildi.
 • Proximity Mines mana bedeli 110/130/150/170.
 • Proximity Mines alanda belli bir yarıçaptan sonra yarı hasar vermek yerine tam hasar veriyor.
 • Proximity Mines artık başka bir Proximity Mines alanının (400) içine konamıyor.
 • Proximity Mines 1 cana sahip.
 • Proximity Mines binalara %25 hasar veriyor.
 • Proximity Mines ödülü 10/14 altın/deneyim puanından 30/0 altın/deneyim puanına çıkarıldı.
 • Proximity Mines artık yerleştirildiği seviyede değil, yeteneğin o anki seviyesine göre hasar veriyor.
 • Proximity Mines mayınlarına saldırabilmek için mayınlara doğrudan hedef alınmalı.
 • Quell artık Proximity Mines mayınlarını hedefleyemiyor. (Quelling Blade, Iron Talon, Battle Fury.)
 • Suicide Squad Attack Blast Off ile değiştirildi.
 • Blast Off 400 alan etkili ve 1000 kullanım menzilli, Techies’i hedef konuma fırlatıp patlatan bir büyüdür.
 • Blast Off 300/400/500/600 büyüsel hasar verir ve düşmanları 4/5/6/7 saniye boyunca susturur.
 • Blast Off hedefe indiğinde kullanana kendisinin en fazla canının %50’si kadar hasar verir.
 • Blast Off yeteneğinin dolum süresi 35 saniyedir.
 • Blast Off yeteneğinin 1 saniye kullanım süresi vardır.
 • Stasis Trap artık rakiplerini sersemletmek yerine yere bağlıyor.
 • Stasis Trap artık 1,5 saniye patlama gecikmesine sahip değil.
 • Stasis Trap aktifleşme süresi 1,5 saniyeden 2 saniyeye çıkarıldı.
 • Stasis Trap tetiklenme yarıçapı 450’den 400’e indirildi.
 • Stasis Trap etki yarıçapı 450’den 600’e yükseltildi.
 • Stasis Trap yere bağlama süresi 2/3/4/5.
 • Stasis Trap artık süresiz kalıyor.
 • Stasis Trap artık görüş vermiyor ama patlamada alanı gösteriyor.
 • Remote Mines artık 0,25 saniye patlama gecikmesine sahip.
 • Remote Mines kullanım süresi 1,5’tan 1’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +20 hareket hızı YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +%25 deneyim puanı kazanımı YA DA +200 kullanım menzili
 • Seviye 20: 120 altın/dakika YA DA -60 canlanma süresi
 • Seviye 25: +400 Blast Off hasarı YA DA dolum süresinde %15 azalma

templar_assassin_full.png
Templar Assassin:
 • Psi Blades artık Templar Assassin illüzyonları saldırdığında da çalışıyor.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +25 saldırı hızı YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 15: Bütün özelliklere +6 YA DA %12 savuşturma
 • Seviye 20: +250 can YA DA +40 hasar
 • Seviye 25: +3 Refraction kalkanı YA DA -30 canlanma süresi

terrorblade_full.png
Terrorblade:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 can yenilenmesi YA DA +15 saldırı hızı
 • Seviye 15: +25 hasar YA DA +175 can
 • Seviye 20: +15 çeviklik YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 25: Bütün özelliklere +15 YA DA -30 Sunder dolum süresi

tidehunter_full.png
Tidehunter:
 • Gush atkı hızı 4000’den 2500’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +50 hasar YA DA +150 can
 • Seviye 15: +7 zırh YA DA +%30 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 20: +6 mana yenilenmesi YA DA +15 güç
 • Seviye 25: -5 Gush zırhı YA DA dolum süresinde %20 azalma

shredder_full.png
Timbersaw:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +150 can YA DA +%10 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +14 can yenilenmesi YA DA +15 zekâ
 • Seviye 20: %5 büyü hasarı artırma YA DA +125 kullanım menzili
 • Seviye 25: +%6 Whirling Death özellik düşürmesi YA DA +20 güç

tinker_full.png
Tinker:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 zekâ YA DA +5 zırh
 • Seviye 15: +200 zırh YA DA %4 büyü hasarı artırma
 • Seviye 20: +75 kullanım menzili YA DA +%15 büyü direnci
 • Seviye 25: %20 büyüden can çalma (kahraman olmayanlar için bunun beşte biri) YA DA +100 Laser hasarı

tiny_full.png
Tiny:
 • Craggy Exterior zırhı 2/3/4/5’ten 3/4/5/6’ya yükseltildi.
 • Craggy Exterior denk gelmesi artık 300 menzilli değil, sadece yakın dövüşçü kahramanları etkiliyor.
 • Craggy Exterior denk gelmesi hasarı 25/35/45/55’ten 40/50/60/70’e yükseltildi.
 • Craggy Exterior ihtimali %10/15/20/25’ten %25 olacak şekilde düzenlendi.
 • Craggy Exterior sersemletme süresi 1/1,25/1,5/1,75’ten 0,5/1/1,5/2 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +10 zekâ
 • Seviye 15: +45 hasar YA DA +15 hareket hızı
 • Seviye 20: +25 saldırı hızı YA DA +14 mana yenilenmesi
 • Seviye 25: Dolum süresinde %20 azalma YA DA +200 Avalanche hasarı

treant_full.png
Treant Protector:

Yenilendi:
 • Nature’s Guise artık pasif yetenek. Bir ağacın 265 menzili içinde saldırmadan 6/5/4/3 saniye bulunulduğunda görünmez olunur ve fazladan %16/22/28/34 hareket hızı kazanılır. Görünmezken saldırıldığında hedef 1/1,4/1,8/2,2 saniye darbe yer. Ağaçla aradaki mesafenin menzil dışında olunduğundan dolayı sona eren görünmezlik bitmeden önce yine 0,75 kontrol süresi vardır. Görünmezlikten çıkarken yapılan saldırı ıskalayamaz. Görünmez iken yetenekler kullanılabilir.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +30 saldırı hızı YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +90 altın/dakika YA DA +25 hareket hızı
 • Seviye 20: Dolum süresinde %15 azalma YA DA +65 hasar
 • Seviye 25: +5 Living Armor kalkanı YA DA %20 ihtimal 2 saniye darbe

troll_warlord_full.png
Troll Warlord:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 güç YA DA +10 çeviklik
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA +6 zırh
 • Seviye 20: +300 can YA DA +40 hasar
 • Seviye 25: -7 Whirling Axes dolum süresi YA DA +%20 büyü direnci

tusk_full.png
Tusk:
 • Walrus Kick menzili 900’den 1400’e yükseltildi.
 • Walrus Punch saldırı menzili 128’den 150’ye yükseltildi.
 • Walrus Kick saldırı menzili 128’den 150’ye yükseltildi.
 • Walrus Punch yeteneğinin 1. ve 2. seviyelerde 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Scepter envanterdeyken eski dolum süresine sahip olması hatası düzeltildi. (36/24/12 iken 20/16/12 oldu.)

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%20 deneyim puanı kazanımı YA DA +30 hasar
 • Seviye 15: +15 güç YA DA +90 altın/dakika
 • Seviye 20: +6 zırh YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 25: +500 can YA DA +%150 Walrus Punch kritik vuruşu

abyssal_underlord_full.png
Underlord:
 • Kaptan Modu’na eklendi.
 • Pit of Malice artık büyü bağışıklığından geçmiyor.
 • Pit of Malice artık engellemiyor.
 • Pit of Malice artık hasar vermiyor.
 • Pit of Malice yere bağlama süresi 1/1,5/2/2,5’tan 0,9/1,2/1,5/1,8’e yükseltildi.
 • Pit of Malice artık birimleri 3,5 saniyede bir etkiliyor.
 • Pit of Malice süresi 7’den 12’ye yükseltildi.
 • Pit of Malice yarıçapı 275’ten 375’e yükseltildi.
 • Pit of Malice yetenek başlangıcı 0,6’dan 0,45’e indirildi.
 • Pit of Malice dolum süresi 21/18/15/12’den 30/26/22/18’e çıkarıldı.
 • Dark Rift alanı 450’den 600’e çıkarıldı.
 • Dark Rift gecikmesi 5/4/3’ten 6/5/4’e çıkarıldı.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +4 zırh YA DA +2 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +200 can YA DA %8 büyü hasarı artırma
 • Seviye 20: +50 saldırı hızı YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 25: +0,4 Pit of Malice yere bağlaması YA DA +50 can yenilenmesi

undying_full.png
Undying:
 • Flesh Golem can yenilemesi kahraman başına %6’dan %10’a yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: -30 canlanma süresi YA DA +90 altın/dakika
 • Seviye 15: +%30 deneyim puanı kazanımı YA DA +300 can
 • Seviye 20: Bütün özelliklere +10 YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 25: +40 Tombstone zombi hasarı YA DA +12 zırh

ursa_full.png
Ursa:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +25 hasar YA DA +%8 büyü direnci
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +20 saldırı hızı
 • Seviye 20: +15 hareket hızı YA DA +250 can
 • Seviye 25: +10 Fury Swipes hasarı YA DA bütün özelliklere +14

vengefulspirit_full.png
Vengeful Spirit:
 • Wave of Terror hasar türü Saf iken Büyüsel oldu.
 • Wave of Terror hasarı 30/50/70/90’dan 45/70/95/120’ye yükseltildi.


Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%8 büyü direnci YA DA +25 saldırı hızı
 • Seviye 15: +100 Magic Missile hasarı YA DA bütün özelliklere +8
 • Seviye 20: +50 hasar YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 25: +%20 Vengeful Aura hasarı YA DA Magic Missile büyü bağışıklığından geçer.

venomancer_full.png
Venomancer:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +%20 deneyim puanı kazanımı YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 15: +175 can YA DA +150 kullanım menzili
 • Seviye 20: +%15 büyü direnci YA DA +75 hasar
 • Seviye 25: 3 katı Plague Ward canı/hasarı YA DA -60 canlanma süresi

viper_full.png
Viper:
 • Nether Toxin temel hasarı 2,5/5/7,5/10’dan 3/6/9/12’ye yükseltildi. (En fazla hasarı 40/80/120/160’tan 48/96/144/192’ye yükseltildi.)

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hasar YA DA +125 can
 • Seviye 15: +7 güç YA DA +14 çeviklik
 • Seviye 20: +7 zırh YA DA +75 saldırı menzili
 • Seviye 25: Poison Attack binalara da etki eder YA DA +80 Viper Strike saniye başına hasarı

visage_full.png
Visage:
 • Gravekeeper’s Cloak temel hasar eşiği 15’ten 50’ye yükseltildi.
 • Gravekeeper’s Cloak artık bütün hasarı katman başına %8/12/16/20 azaltıyor.
 • Gravekeeper’s Cloak yenilenme süresi 3’ten 6/5/4/3 olacak şekilde düzenlendi.
 • Gravekeeper’s Cloak artık kahramanın 900 mesafesindeki Familiar’ları da etki ediyor. (Engelledikleri hasar Visage’deki istif sayısına bağlıdır.)
 • Summon Familiars dolum süresi 180/160/140’tan 160/145/130’a indirildi.
 • Familiar’ların artık 500/750/1000 canı var. (3 vuruş yerine.)
 • Familiar’lar artık can yenilenme etkileriyle normal şekilde etkileşebiliyorlar.
 • Familiar’lar artık Stone Form ile saldırı hasarlarını yenileyemiyor.
 • Familiar’ların saldırı hasarı yükü yenilenme süresi 15’ten 2’ye indirildi.
 • Familiar’lar artık büyü bağışıklı değil.
 • Familiar’lar artık %35 büyü direncine sahip.
 • Familiar’ların hareket hızı 380/390/400’den 430’a yükseltildi.
 • Familiar’ların yük başına verdiği hasar 8/14/22’den 8/16/24 olacak şekilde düzenlendi.
 • Stone Form süresi 8’den 6’ya indirildi.
 • Stone Form dolum süresi 20’den 14’e indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +60 altın/dakika YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +50 hasar YA DA +100 kullanım menzili
 • Seviye 20: +250 can YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: %20 büyü hasarı artırma YA DA +120 Familiar hareket hızı

warlock_full.png
Warlock:
 • Fatal Bonds mana bedeli 120’den 140’a çıkarıldı.
 • Fatal Bonds yeteneğinin arındırıldıktan sonra da hasar vermesi düzeltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: Bütün özelliklere +6 YA DA +%15 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +125 kullanım menzili YA DA +20 hareket hızı
 • Seviye 20: +350 can YA DA -30 canlanma süresi
 • Seviye 25: Chaotic Offering golemleri için büyü bağışıklığı YA DA +15 Chaotic Offering Golem zırhı

weaver_full.png
Weaver:
 • Çeviklik artışı 2,5’tan 2,8’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +6 kuvvet YA DA +30 Shukuchi hasarı
 • Seviye 15: +25 hasar YA DA Bütün özelliklere +7
 • Seviye 20: +200 can YA DA +15 çeviklik
 • Seviye 25: +200 Shukuchi hareket hızı YA DA +%20 büyü direnci

windrunner_full.png
Windranger:
 • Powershot isabet eden birim başına hasar azalması %10’dan %20’ye çıkarıldı.
 • Powershot hasarı 120/200/280/360’tan 120/220/320/420 olacak şekilde düzenlendi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hasar YA DA +4 mana yenilenmesi
 • Seviye 15: +150 can YA DA +13 zekâ
 • Seviye 20: %12 büyü hasarı artırma YA DA +%12 büyü direnci
 • Seviye 25: +100 saldırı menzili YA DA -5 Powershot dolum süresi

winter_wyvern_full.png
Winter Wyvern:

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +8 zekâ YA DA +5 güç
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA +40 hasar
 • Seviye 20: +120 altın/dakika YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 25: -3 Splinter Blast dolum süresi YA DA +%15 Arctic Burn yavaşlatması

witch_doctor_full.png
Witch Doctor:
 • Saniyelik Maledict hasarı 5/10/15/20’den 7/14/21/28’e yükseltildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +200 can YA DA +%20 deneyim puanı kazanımı
 • Seviye 15: +75 hasar YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 20: +8 zırh YA DA +%15 büyü direnci
 • Seviye 25: +150 Death Ward saldırı menzili YA DA +20 Voodoo Restoration can yenilemesi

skeleton_king_full.png
Wraith King:
 • Reincarnation dolum süresi 260/160/60’tan 240/140/40’a indirildi.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +15 hasar YA DA +8 zekâ
 • Seviye 15: +15 hareket hızı YA DA +200 can
 • Seviye 20: +40 saldırı hızı YA DA +20 güç
 • Seviye 25: Reincarnation mana bedeli kalkar YA DA +%20 Vampiric Aura can çalması

zuus_full.png
Zeus:
 • 16px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png?vers...f762776a32Aghanim's Scepter'ı yenilendi. Haritanın herhangi bir yerinde fırtına bulutu oluşturan Nimbus yeteneğini ekler. Bulut otomatik olarak 2,5 saniyede bir (dolum süresi azaltmayla azaltılabilir) 500 alanda en yakın düşman üstüne Lightning Bolt kullanır. Bulut 50 saniye sürer. Dolum süresi: 50. Mana bedeli: 275. Öldürmek için menzilli kahramanların 8 vuruşa (yakın dövüşçülerin 4 vuruşa, kahraman olmayanların 16 vuruşa) ihtiyacı vardır, 100 altın ödülü verir. Nimbus çağırmanın kullanma menzili globaldir.

Kabiliyetler:
 • Seviye 10: +2 mana yenilenmesi YA DA +150 can
 • Seviye 15: +5 zırh YA DA +%10 büyü direnci
 • Seviye 20: +30 hareket hızı YA DA -35 canlanma süresi
 • Seviye 25: +%1,5 Static Field hasarı YA DA +200 kullanım menzili
[+] 1 üye unonimus nickli üyenin bu iletisini beğendi.
Ara
Cevapla
#3
Yeni şampiyon ne öyle, ıyyyyy, resmen LOL çakması oyun.
Ara
Cevapla
#4
O maymunu görmekten artık sıkıldım.
Steam Üzerinden eklemek isteyenler için link http://steamcommunity.com/id/TTTThe-Kyte/
Ara
Cevapla
#5
Age of Mythology'nin son DLC'sinde de tanrı olarak vardı.
Cevapla
#6
Sitemizdeki yama notlarının bulunduğu kısma bu konuya yönlendirme ekledim.
Cevapla
 
Konuyu Okuyanlar: 1 ZiyaretçiStrategyturk Forumları

Strategyturk Forumları tüm Türk stratejiseverler için büyük ve kaliteli bir platform olma amacı güder. Forum içerisinde çok sayıda strateji oyunu için bölüm ve bu bölümlerde haber konuları, rehberler, mod tanıtımları, multiplayer etkinlikleri ve üye paylaşımları için alanlar yer alır.